Ödemeyenler yandı!
1 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu, liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan ancak gelir testi yaptırmayan ve prim de ödemeyen 1 milyon 155 bin gence, “genel sağlık sigortası prim borcu” çıkartıldı.

ÖDENECEK PRİM
Üniversitede okuyanlar, anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti alabiliyorlar. 18 yaşını doldurmuş olup üniversiteye giremeyenler ise, anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar.
Bu durumda, zorunlu olarak 225 TL’ye kadar prim ödüyorlar.
Primin tutarına gelince, aile içindeki gelirin kişi başına aylık tutarı:
- Asgari ücretin üçte biri (313,50 TL) ile asgari ücret (940,50 TL) arasında ise 37,62 TL;
- Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.881TL) arasında ise 112,86 TL;
- Asgari ücretin iki katından fazla ise 225,72 TL;
“genel sağlık sigortası primi” ödenecek.

KIZ ÇOCUKLARI FARKLI
Kız çocuklarının durumu farklı. 18 yaşını doldurmuş, okumayan ve evlenmemiş milyonlarca kız çocuğu var. Bunlara “özel bir kolaylık” sağlandı.
1 Ekim 2008 tarihi itibariyle, ana veya babasının, “bakmakla yükümlü olduğu kişi” olarak sağlık hizmeti alan kız çocukları;
1- Çalışmaya başlamadıkları,
2- Evlenmedikleri, sürece, üniversiteye giremeseler dahi kaç yaşında olursa olsunlar, anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.
Kız çocukları;
- Çalışmaya başladıklarında, kendi sigortalılıkları üzerinden,
- Evlenip de çalışmayanlar, eşleri üzerinden “sağlık yardımı” alacaklar.
İşsiz kalmaları veya boşanmaları halinde, tekrar anne veya babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak ve yeniden onların üzerinden sağlık yardımı almaya başlayacaklar.

GELİR TESTİ GEREKİYOR
Zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılan çocukların, “gelir testi” yaptırmaları gerekiyor.
Gelir testi sonucuna göre, prim ödemeksizin sağlık hizmeti alabilmek de mümkün. Test sonucu, aile içindeki kişi başına düşen aylık gelirin, “asgari ücretin üçte birinden (313,50 TL’den) az olması” gerekiyor.
Bu durumda, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor.
Aile içindeki gelirin, kişi başına düşen aylık tutarı “asgari ücretin iki katından az olanlar” mutlaka gelir testi yaptırmalılar. Yaptırmadıkları takdirde, asgari ücretin iki katı yani 1.881 TL üzerinden, “aylık 225,72 TL genel sağlık sigortası primi” ödemek zorunda kalırlar.
Gelir testi yaptırmayanlara bir yazı geldiğinde, 6 ay içinde gelir testi yaptırırlarsa, yüksek prim aşağı çekilebiliyor.
Bu arada isteğe bağlı sigorta yaptıranlarda, bir yıl süreyle Genel Sağlık Sigortası işlemiyor...


Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21685618.asp