Mrb; gayri faal şirketlerde hisse devri yapıp tek ortaklı şirkete dönüştüren var mı?
Gayri faal şirketlerin yeni ttk kapsamında tasfiyesinde gelişme varmı?