Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: inşaat işçilik

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  02.Eylül.2009
  Mesajlar
  255
  saygıdeğer üstadlar
  yıllara sari ihale yoluyla iş yapan bir firmanın asgari işçilik hesabında hem taşerondan aldığı işçilk faturalarını hemde asgari işçilik oranı üzerinden % 25 indirim yolunu seçebilirmiyiz.taşeronun bize kestiği fatura2/10 oranında tevkifat olacak sanırım.
  yardımlarınızı bekliyorum hiç inşaat işi yapan mükellefimiz olmadığı için uygulamaları bilmiyorum.
  sizlerinde eklemek istediği şeyler olursa şimdiden teşekkürler

 2. #2
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  02.Eylül.2009
  Mesajlar
  255


  yardımlarınızı bekliyorum

 3. #3
  Ziyaretci


  Sn: Erdemli, asgari işçilik uygulamasında hem faturalı işçilikleri düşüp hemde %25 indirimden faydalanamazsınız. Sizin firmanızın durumu hangisine uygunsa hesaplamalarınızı ona göre yaparsınız eğer taşeron faturaları ve bildirdiğiniz işçlikler yeterli görünüyorsa, bordrolarınızda vs sorun yok ise ek prim ödemek yerine müfettişlik incelemesini talep edersiniz, yok hayır ben müfettişle ve faturalarla uğraşmak istemiyorum derseniz (çoğu firma artık bu yolu seçiyor) % 25 indirim yaptırıp direkt bağlı olduğunuz ssk müdürlüğünüzle işinizi bitirirsiniz.
  Öncelikle firmanızın hesaplarını etüd edin hangisine uygun ise ona göre işlem isteyin, hesaplama konularında internette oldukça fazla sayfa var, eğer müfettişlik incelemesini isterseniz aldığınız faturalarınızda dikkat etmeniz gereken hususlar var öncelikle alınan faturalarında sağlıklı olup olmadığına dikkat edin, bu konuda bir yazıyı ekte gönderiyorum,
  yani faturalardada olması gereken bazı şartlar var. Bu konu oldukça detaylı..


  %25 indirimi tercih ettiğinizde müfettiş incelemesine tabi olmadan istihkak bedeli üzerinden %25 indirim uygulanır sizin kuruma bildirdiğiniz işçilikler çıkacak işçilik tutarından düşülür, fark işçilik oluştuysa işin bittiği aya mal edilir ( fark işçilikten işsizlik primi alınmaz, stopaja tabi olmaz)..

  Taşeronun kesmiş olduğu işçilik faturalarını ve dışarıdan temin ettiğiniz malzeme+işçilik ihtiva eden faturalar ağırlıkta ise o zaman müfettiş incelemsi talep edersiniz müfettiş, %25 indirim uygulamadan istihkak bedeli üzerinden malzeme ve işçilik ihtiva eden faturaları düşer kalan işçilikten bu kezde safi işçlik faturalarını ve sizin kurama bildirdiğiniz işçiliği düşer.

 4. #4
  Ziyaretci
  Yaklaşım Dergisi / Haziran 2007 / Sayı: 174


  I- GİRİŞ

  506 sayılı Yasa’nın 83. maddesi ihale makamlarına açtıkları ihaleler dolayısıyla bildirim yükümlüğü ve Kurum alacağının hak edişlerden kesilmesi yükümlüğü getirilmiş aynı maddenin son fıkrası ile de valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer mercilere de yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerinden dolayı Kurum’a borçlarının bulunmadığına dair Kurum’ca düzenlenmiş bir belgenin isteme zorunluluğu yüklenmiştir.

  Yasa’nın 79 ve 130. maddesinin verdiği yetki ile Kurum’ca ihaleli işlerde ve özel bina inşaatlarında asgari işçiliğin bildirilip bildirilmediği araştırılmakta ve yeterli bildirimin yapıldığının anlaşılması halinde “ilişiksizlik belgesi” verilmektedir. Söz konusu araştırmanın sigorta müfettişi/Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişi (veya serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavir) tarafından yapılması sırasında işverenin başka kişilere yaptırdığı işçilikli işleri (malzemeli işçilik veya salt işçilik faturalı işler) yapılan hesaplamada dikkate alınmaktadır. Bina inşaatlarında (ihaleli veya özel bina) işçilikli faturaların ne şekilde değerlendirildiği makalemizin konusudur.  II- İŞÇİLİK TUTARLARININ HESAPLANMASI

  506 sayılı Yasa’nın 79. maddesine eklenen (1) “Bu Kanun’un 83. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler, gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı Kurum’ca araştırılır. Usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde, işyeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabilir.” hükmü ile asgari işçilik incelemeleri bugün uygulanan halini almıştır.

  Asgari işçilik incelemesinin nasıl yapılacağına dair en önemli idari düzenleme Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2) ve Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’dir (3). Kurum uygulaması ise 16-318 Ek Genelge ve Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı ile yapılmaktadır.

  Bina inşaatları Genel Tebliğ’de gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan bina inşaatları olarak belirtilmiş ve uygulanacak işçilik oranları da Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ’de (4) belirtilmiştir. Tebliğ’de bina inşaatları ile ilgili olarak 46 farklı özellik arz eden işin (Örn. Su basman altı temel imalatı % 9, elektrik tesisatı % 10, ahşap kaplama işi % 11) işçilik oranı ayrı ayrı tespit edilmiş ve temelden bina inşaatları ile ilgili işçilik oranları da şu şekilde belirlenmiştir:

  31- BİNA - Yarı prefabrik (% 50’den az) inşaat ............................................7

  32- BİNA - Tam prefabrik (%50’den fazla) inşaat .........................................6

  33- BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat ............................................7

  34- BİNA - Betonarme karkas inşaat .................................................. ......... 9

  35- BİNA - Yığma inşaat .................................................. ...........................12

  İhaleli işlerde yapılan işe karşılık, (katma değer vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil olmak üzere) idarece işverene ödenmesi gereken toplam tutar ile özel bina inşaatlarında binanın ruhsatnamesinde kayıtlı yüzölçümü ile sınıfı ve grubuna göre belirlenen birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanacak maliyet bedeline bu işçilik oranları uygulanarak bulunacak asgari işçilik miktarı işverenin bildirmesi gereken toplam tutar olarak belirlenmektedir. Özel bina inşaatı defter tutmak zorunda olan tacirler tarafından yapılmış ve asgari işçilik miktarı inceleme ile tespit edilmekte ise metrekare birim maliyeti üzerinden hesaplanan tutar ile binanın defter maliyeti ayrıca karşılaştırılarak hesap yüksek olan üzerinden yapılmaktadır.  III- İŞÇİLİKLİ FATURALAR

  Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de işçilikli faturalar ile ilgili;

  “- Malzemeli işçilik içeriyorsa, faturalardaki malzeme-işçilik ayrımı yapılmaksızın toplam fatura bedeli ile hafriyat ve nakliyat bedelleri, Yönetmelikte öngörülen koşullar dikkate alınarak ihaleli işlerde toplam istihkak tutarından, bina inşaatlarında ise toplam maliyet bedelinden,

  - Salt işçilik ihtiva ediyorsa (malzemesiz), bu defa Kurum’a bildirilmiş olması gereken asgari işçilik tutarından düşülecektir.”

  denilmektedir. Ancak gerek malzemeli işçilik faturaları gerekse salt işçilik faturalarından ne anlaşılması gerektiği belirtilmemiştir. Konu hakkında açıklama Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı’nda yapılmıştır. Buna göre;

  A- MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ

  İşyeri kayıt ve belgelerinin incelemeye alınması halinde, kayıtlara işlenmiş yasal düzenlemelere uygun birim, ölçü ve tutarlarının doğruluğu gerektiğinde karşı inceleme yapılmak suretiyle belirlenmiş işçilik içeren;

  a- Kurum’da tescilli olduğu belirtilmiş (Kurum’un ilgili ünitesi - Sigorta Müdürlüğü ve işyeri sicil numarası), işin bazı bölümlerini yapan 506 sayılı Yasa kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara (fatura, gider makbuzu - pusulası) dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri.

  b- Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek koşuluyla, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

  c- İşin bazı bölümlerini, yasalarla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

  d- Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda sözü edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleridir.

  Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarıdır ve hesaplamada yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hakediş tutarından düşülmektir.

  B- SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ

  a- Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri,

  b- Doğruluğu işyeri kayıtları ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen “Örneğin: vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş,” yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretlerdir (506 sayılı Kanun’un 78. maddesi uyarınca saptanan üst sınırın üzerindekilerde dahil),

  Bu ödemeler doğrudan Kurum’a bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmektir.  IV- FATURALARIN İŞLEME ALINMASINDA USUL VE ESASLAR

  A- FATURA TUTARLARININ LİMİTİ

  Gerek Genel Tebliğ ve gerekse diğer idari düzenlemelerde işçilikli faturaların bir önceki bölümde açıklanan usulle hesaplamada dikkate alınacağı belirtilmektedir. Ancak uygulamada usulüne uygun düzenlenen her fatura işleme alınmamaktadır. Fatura tutarları yapılan iş ile ilgili olarak ayrıca göz önünde bulundurulmaktadır. Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı’nda konu ile ilgili olarak “Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarları, bu belgelerde yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişden veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.” “Örneğin: İncelenen kesin hesap özetinde hafriyat tutarı karşılığı KDV hariç ödenen 180.000.000 TL olmasına karşın, fatura KDV hariç 200.000.000 TL tutarlı tanzim edilmiş ise, bu faturanın 180.000.000 TL’si dikkate alınacaktır.” ve özel bina inşaatları ile ilgili olarak ayrıca “Özel bina inşaatlarında; keşif özeti, hakediş belgeleri veya kesin hesap özeti bulunmadığı gibi, çoğu kez işverenlerin yasal defter tutma zorunluluğu da olmadığından, fatura ve gider belgelerinin, ölçü, birim ve fiyatları bakımından yerel geleneklere uygunluğu ve gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı araştırılmalıdır (Örneğin: <?: prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:metricc&#111;nverter w:st="&#111;n" ProductID="100 m2">100 m2</st1:metricc&#111;nverter> yapı sahalı bir dükkanın 2 kapısı, 3 penceresi bulunmasına karşın 10 kapı ve 25 pencereyi içeren fatura gösterilmesi ölçü ve birim yönünden uygun değildir.).” denilmektedir (5).

  İhaleli işler ile ilgili olarak konuya açıklık getirmek gerekirse örneğin yapılan bina inşaatının 1.000.000 YTL’lik toplam hak edişi içinde nakliye için toplam 100.000 YTL ödenmiş ise ve işveren tarafından incelemeye ibraz edilen 200.000 YTL’lik nakliye faturasının ancak 100.000 YTL’lik kısmı hakedişten düşülecektir.

  Özel bina inşaatlarında ise Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği (Seri No:10) (6) dikkate alınarak karşılaştırma yapılacaktır. Tebliğ eki 3. numaralı tablo “Hangi İşin Tüm Yapının Ne kadarını Karşıladığı”na ilişkindir. Bodrumlu, zemin ve iki katı haiz binalardan örnek verecek olursak 10 No.lu Genel Tebliğ’de hangi işin yapının ne kadarını karşıladığı şu şekilde belirlenmiştir;

  VI- Bodrumlu zemin, birinci ve ikinci katı haiz binalarda;

  a) Bodrum ikmalinde......................................... ......................................% 15

  b) Zemin katı ikmalinde......................................... ..................................% 9

  c) Birinci katın ikmalinde......................................... ................................% 9

  d) İkinci katın ikmalinde......................................... .................................% 10

  e) Çatı ikmalinde......................................... ...........................................% 5

  f) Doğramaların ikmalinde......................................... ..............................% 14

  g) İç sıvaların ikmalinde......................................... ................................. % 5

  h) Tesisat ve teçhizat ikmalinde......................................... ...................... % 15

  i) Şap, mozayik ve yağlı boya .................................................. .............. % 8

  j) Badana, merdiven dış sıva, harici kanal (veya

  fosseptik) ve bakiye bütün işler tamamlandığında................................... .. % 10

  %100

  Buna göre yapının tüm maliyeti 500 YTL ise incelemeye çıkarılan 80 YTL’lik boya ve mozaik faturasının ancak (500x%8) 40 YTL’lik miktarı toplam maliyetten düşülecektir.

  B- FATURAYI KESEN FİRMANIN İŞ KOLU KODU

  Kurum’da tescilli işyeri bulunan işverenden alınan faturalarda yazılı işyeri sicil numarasına göre, iş kolu kodunun faturada yapıldığı belirtilen iş/işlere uygun olması gerekmektedir. Fatura kesenin işyeri iş kolu kodu faturada belirttiği iş ile uygun değilse fatura kesenin faaliyet konusu araştırılmakta faturanın sıhhati anlaşıldıktan sonra ise fatura kesenin iş kolu kodunun değiştirilmesi yoluna gidilmektedir. Konu ile ilgili olarak Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı’na şu örnekler verilmiştir (7).

  “Örneğin; 1) 2.6115.01.01040100-06.21 sicil sayılı dosyada tescilli işyeri işvereni tarafından elektrik malzemeleri ile yerine montaj işleri yapım bedeli karşılığı düzenlenen faturaya göre, öncelikle bu işyerinde yerel denetim yapılarak, elektrik malzemesi satışı yanında montaj işlerinin de yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, montaj işlerinin yapılmadığının görülmesi durumunda, faturayı düzenleyenden montaj işlerinin ne şekilde yapıldığının öğrenilmesi (başka bir firmaya yaptırılmış ise aynı yolla araştırılması) ve elde edilecek bilgilere göre değerlendirilmesi, montaj işlerinin faturayı düzenleyen işyerinde yapıldığının, bu işyerinde çalışanların ve işverenin bildirimleri ile kayıtları da tetkik edilmek suretiyle saptanması halinde, 506 sayılı Kanun’un 75 veya 76. maddelerinin uygulanması yoluna gidilerek, gerçekten yaptırdığı iş karşılığı fatura alan işverenin mağduriyetine neden olunmaması gerekmektedir.

  Örneğin; 2) 2.8520.02.00094150.06.10 sicil sayılı dosyada tescilli büro işyeri bulunan işveren tarafından sıhhi tesisat malzemesi satışı ve montajı işleri karşılığı düzenlenen faturanın değerlendirilmesinde, mutlaka karşı inceleme yapılmalı ve elde edilecek bilgilere göre sonuç oluşturulmalıdır.”

  C- FATURAYI KESEN FİRMANIN BİLDİRİMLERİ

  Son dönemlerde fatura kesenlerin kestikleri faturaların kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediği (defter ve belgelerle uygun olup olmadığı) araştırmasının yanında fatura kesildiği tarihte fatura tutarı ile fatura kesenin Kurum’a yaptığı bildirimlerin karşılaştırılması yöntemi de bir inceleme tekniği olarak geliştirilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Örnek vermek gerekirse;

  10 No.lu Genel Tebliğ’de salt işçilik işlerinin işçilik oranının % 75 olduğu belirtilmiştir. 16-105 Ek Genelge ile ise bu oran % 54 olarak düzeltilmiştir. Bu oran dikkate alınarak işverene 100 YTL’lik boya işçiliği (salt işçilik) faturası kesen firmanın 54 YTL SPEK bildiriminde bulunması aranmaktadır. Yeterli bildirimin olmaması halinde faturanın sıhhati dikkate alınarak, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olması halinde işleme alınmamakta, mal ve hizmet alımı doğru ise bu kez de fatura kesenin bildirimleri re’sen ikmal edilmektedir.

  D- YAKLAŞIK MALİYET İÇERİSİNDE YER ALMAYAN İŞLERLE İLGİLİ FATURALAR

  Özel bina inşaatlarında bazı faturaların tamamı işleme alınmamaktadır. Konu ile ilgili Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 27.04.2006 tarih ve 325812 sayılı Yazısı’nda “Yapı Denetimi Kanunu’nun 5. maddesinde, yapı denetimi asgari hizmet bedelinin, yapı yaklaşık maliyetinin %3’ü oluğu belirtilmiştir.

  Aynı Kanun’un 1. maddesinin (f) fıkrasında yapı yaklaşık maliyeti; Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyeti ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedel olarak tanımlanmıştır.

  Yapı denetim kuruluşlarının görevlerinin belirtildiği söz konusu Kanun’un 2. maddesinin (d) fıkrasında yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalat proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etme ve sonuçlarını belgelendirme, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yapma gibi faaliyetler yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücretinin sahil olduğu hususları belirtilmiştir. Bu itibarla söz konusu faturalar malzemeli işçilik faturası niteliğindedir.

  Ancak yapı denetimi hizmetleri için ödenen bedeller Bayındırlık ve İskanı Bakanlığı’nca her yıl yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyeti ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

  Başka bir anlatımla yapı hizmetleri sırasında sarfedilen işçilik miktarları Bayındırlık Bakanlığı’nca yapılar için belirlenen birim maliyetler içinde değerlendirilmemektedir. Yapı denetim hizmeti yapının yüzölçümü dışında bina maliyetini etkileyen bir unsurdur. Bu itibarla binanın yüzölçümü dikkate alınarak hesaplanan maliyete, diğer maliyet unsurlarının (çevre düzenlemesi, istinat duvarı inşaatı, yapı denetimi hizmetleri vb. bina inşaatının esası ile ilgili olmayan yapı maliyetini etkileyen diğer maliyetler) eklenmesi gerektiğinden, tıpkı çevre düzenlemesi vb. gibi maliyetlerde olduğu gibi yapı denetim hizmetleri karşılığında düzenlenen faturaların da eklenmesi (defter maliyetinin esas alınması durumunda yapı denetim hizmet bedelinin de toplam maliyet içerisinde yer alması gerekeceğinden ayrıca ekleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır) ve söz konusu faturaların asgari işçilik değerlendirmesi sırasında malzemeli işçilik faturası kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Bu nedenle yaklaşık maliyet unsuru içinde olmayan işler ile ilgili faturaların tamamı işleme alınmamaktadır.

  E- TAŞERON FATURALARI

  Bağımsız işyeri dosyası olmayıp, asıl işverenden (müteahhit veya bina inşaat ettiren işveren) iş alan taşeronlar işverenin dosyasından alt işveren sıfatı ile bildirim yapmaktadırlar. Yapılan hesaplamada bu bildirimler işverenlerin bildirimleri gibi işleme alınarak bildirilmesi gereken işçilik miktarından düşülmektedir. Bu nedenle taşeronların asıl işverene kestikleri faturaların ayrıca dikkate alınması mükerrer indirime neden olacağından tamamı dikkate alınmamaktadır.


  V- SONUÇ

  4958 sayılı Yasa ile 506 sayılı Yasa’nın 79 ve 130. maddelerinde yapılan değişikliklerle asgari işçilik incelemeleri bugünkü halini almıştır. Asgari işçilik incelemeleri halen genelge-talimat gibi kamuya bildirilmemiş idari işlemlerle yürütülmektedir. Genelge ve talimatlarda da konu hakkında Yönetmelik ve Genel Tebliğ’de belirtilmemiş bulunan ve yapılacak hesaplamayı etkileyen pek çok husus yer almaktadır. İşverenlerin yapacakları hesaplamayı etkileyen bu hususlardan en önemlisi işçilikli faturaların tutarlarının limiti ve yaklaşık maliyet içerisinde yer almayan işler ile ilgili faturaların işleme alınmadığıdır. Fatura kesenler hakkında ise kayıt ve belgelerden yapılan usul incelemesi yerini asgari işçilik incelemesine bırakmaktadır. Fatura kesenlerin fatura tutarları ile bildirdikleri işçilikler arasında orantı aranmaktadır. Asıl işverenlerin dosyasından bildirim yapan taşeronların bildirimleri işveren bildirimi gibi hesaplamada göz önünde bulundurulduğundan bunların asıl işverene kestikleri faturalar ayrıca hesaplamada dikkate alınmamaktadır.

  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni dönemde teşkilatına verdiği konu ile ilgili talimatları en azından genel tebliğ ile kamuya bildirmesi önerimizdir.
  -------------------------------------------------------------------------------- * Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettişi


  <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">


 5. #5
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  02.Eylül.2009
  Mesajlar
  255


  emeğinize sağlık üstadım teşekkürler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •