Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 16 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: YMM Karşıt İnceleme

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08.Haziran.2012
  Mesajlar
  21
  YMM firmasından gelen arkadaş almış olduğumuz bir faturanın tarih,numara ve yevmiye kayıt numarasını vermemize rağmen ısrarla fatura alış tutarını talep etti.Bizde vermeyince şikayet edeceğini söyleyerek ayrıldı.Böyle bir yetkileri olmadığını sanıyoruz yardımcı olabilir misiniz?

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  18.Kasım.2009
  Nereden
  muhasebe
  Mesajlar
  344
  Karşıt İnceleme Tutanakları ve Teyit Yazılarında yer alması zorunlu bilgilerden biride, "Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin malları (imalatçılarda hammaddeyi) tedarik ettiği alt firmalara ilişkin bilgileri (malın veya hammaddenin satın alındığı kişinin adı-soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, malın KDV dahil toplam bedeli, düzenlenen belgenin tarih ve numarası.) (mal veya hammadde alımlarının çok sayıda kişiden yapıldığı hallerde en yüksek 10 alıma ilişkin bilgilerin verilmesi yeterli olacaktır)."YMM firmasından gelen arkadaşın doldurmakla zorunlu olduğu bilgiler arasında yer almaktadır...Şikayet yetkilerinin olmaması ne demek onu anlamış değilim...
  eykocak

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08.Haziran.2012
  Mesajlar
  21
  Tşk ederim durumu biraz yanlış izah ettim. Kendi inceleme yaptığı firmanın tedariği ile ilgili olmayan bir firmanın evrağı talep edilmiş.

 4. #4
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  31.Aralık.2010
  Nereden
  BURSA
  Mesajlar
  150
  Sayın bugatur,

  yukarıda açıklananlara ilave olarak karşıt incelemeyi bizzat YMM nin yapması gerekie ve de ilave evrak verme zorunluluğunuz da yok.
  \'Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.\' (Maurice Dueverger)

 5. #5
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  14.Kasım.2011
  Mesajlar
  260
  verin bir ba gitsin fatura falan vermeye gerek yok. mesele altı kontrol etmek değilmi aha alt gitsin alt karşıt yapsın

 6. #6
  </font>YMM’LERİN
  BİZZAT YAPMADIKLARI KARŞIT İNCELEMELERDEN MESLEK MENSUPLARININ ÜCRET ALMALARINA
  DAYANAK OLMASI AÇISINDAN YMM’LERE</font></span></span>

  İNCELEME YETKİSİ VEREN MEVZUATLARIN İRDELENMESİ</span>  3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
  Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun genel gerekçesinde "
  Maliye Bakanlıgı'nın Vergi Denetimi konusundaki ağır yükünü hafifletmek, Türk
  vergi sistemi' nin yozlaşmasına mani olmak, vergicilik ve işletmecilik
  sahasında güven ve ahlak unsurunun gelişmesini temin edebilmek, vergi
  kanunlarının uygulanmasında doğacak uyuşmazlıkların en az düzeye indirebilmek
  için, bu tasarıyla, batı ülkelerindekine benzer serbest muhasebecilik, serbest
  muhasebeci mali müşavirlik ve ye' minli mali müşavirlik müessesesi Türkiye'ye
  getirilmek istenmektedir." denilerek Kamu tarafından bugüne kadar icra
  edilen vergi denetiminin, artık kamu dışında ancak kamu otoriteleri tarafından
  kontrol edilen odalara bağlı kişi ve kuruluşlarca da yapılmasına olanak
  sağlanmıştır. Yasa genel gerekçesinde de belirtildiği üzere bu yasanın temel
  gerekçesi Maliye Bakanlığı'nın biriken yükünü hafifletmektir.</span>

  Bu çerçevede çıkarılan 3568 sayılı kanun ve bununla
  ilgili tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde YMM'lerin sorumlulukları ve
  yetkileri ile YMM’lerin bizzat inceleme yapmayıp kargo, mail v.s. ile meslek
  mensuplarına gönderdikleri “KARŞIT İNCELEME” lerin meslek mensuplarınca
  hazırlanması ve bu hizmet karşılığında ücret talep edip edemeyecekleri hususunu
  tespit etmeye çalışacağız.</span>

  Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin
  doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde,
  tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve
  kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu
  olurlar. Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin kapsamını
  düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.</span>

  Bu Kanun hükümlerine göre meslekten ihraç edilenlerin
  vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır."</span>

  1- YMM'lerin Yetkileri:</span>

  a- Defter ve Belge İnceleme:</span>

  "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri
  Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike îlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
  Yönetmelik"in, "Yeminli mali Müşavirlerin Yetkileri"ni
  düzenleyen 12'nci maddesinde;</span>

  "ilgililer, bu Yönetmeliğe göre sözleşme
  yaptıkları yeminli mali müşavirleri,</span>

  a) Tasdik konuları ile ilgili tüm defter, kayıt ve
  belgeleri gizli olsalar dahi incelemek,</span>

  b) Tasdik işlemlerini ilgilendiren tüm bilgileri
  yöneticilerden, iç denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek,</span>

  c) Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul
  toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda istenildiği taktirde tasdik
  faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak,</span>

  île yetkili kılınmışlardır.</span>

  b- Defter ve Belge îbrazı isteme:</span>

  Geçte olsa 6.12.2000 tarihinde çıkarılan 27 no'lu SM,
  SMMM ve YMM kanunu Genel Tebliği ile YMM'lere defter ve belge ibrazına ilişkin
  düzenlemeler yapılmıştır. Sözkonusu tebliğe göre, V.U.K'nun 256. Maddesi
  uyarınca YMM'lerin Tasdik ettikleri hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile
  yoluyla taraf olanların YMM'lere tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre
  defter ve belgelerini ibraz etmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre;
  YMM defter ve belge ibrazı yazılı olarak istenecek ve yazıyı alan mükellef 15
  gün içinde defter ve belgesini YMM'e ibraz edecektir. YMM SÖZ KONUSU DEFTER VE
  BELGELERİ ZORUNLU HALLER DIŞINDA MÜKELLEFİN İŞYERİNDE İNCELEYECEKTİR. Eğer
  defter ve belgeler YMM'e ibraz edilmez ise V.U.K'nun mük 355. Maddesine göre
  işlem yapılacaktır. YMM'ler defter ve belgeyi ibraz etmeyen mükellefi vergi
  dairesine bildirecekler ve gerekli cezai işlemi vergi dairesi yerine
  getirecektir.</span>

  bb- Karşıt İnceleme Yapma:</span>

  8.11.1995 tarih ve 22457 sayılı resmi gazete'de
  yayımlanan 19 no'lu SM, SMMM ve YMM kanunu Genel Tebliği'nde "
  Mükelleflerin bilgi ve belgeleri karşıt incele' meyi yapan YMM'e vermekten
  imtina etmeleri halinde ilgili defterdarlıklar, bu mükelleflerin gerekli defter
  ve belgelerini, mahalli denetim elemanları vasıtasıyla temin ederek en kısa
  zamanda YMM'ler tarafından incelenmesini sağlayacaklardır. Ayrıca bu inceleme
  sırasında mükellefler ve' ya temsilcileri, YMM tarafından gerekli görülecek
  izahatları yapacaklar' dır. YMM'lerce yapılacak karşıt inceleme katma değer
  vergisi yada beyannamesi Tasdik edilecek mükellefin işlemleri ile sınırlı
  olacağı tabiidir. Özellikle K.D.V iadesi işlemlerinde karşıt incelemenin,
  iadesi yapılacak K.D.Vnin ödenip ödenmediğinin tespiti bakımından büyük önemi
  bulunmaktadır. Bu nedenle, Tasdik raporu tanzim edecek YMM'ın mali sorumlulukla
  karşı karşıya bulunmamaları ve Tasdik raporlarının Bakanlığımızca işleme
  konulmaması gibi bir uygulamaya muhatap olmamaları için alt incelemelerle
  ilgili olarak yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları
  gerekmektedir."</span>

  Yine 27 no'lu SM, SMMM ve YMM kanunu Genel Tebliği ile
  karşıt incelemelerde uyulacak esaslara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu
  tebliğe göre karşıt incelemede amaç tasdike konu işlemin gerçek mahiyetinin
  ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Tasdikin özelliğine göre karşıt incelemenin
  hangi aşamaya kadar yapılacağı sorumlu olmak kaydıyla YMM'e bırakılmıştır.
  KARŞIT İNCELEME KURAL OLARAK TASDİK İŞLEMİNİ YAPAN YMM TARAFINDAN YERİNE
  GETİRİLECEKTİR. Eğer nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin bir YMM ile
  Tasdik anlaşması sözkonusu ise karşıt inceleme teyit alma ile
  yapılabilmektedir. 29 No'lu SM, SMMM ve YMM kanunu Genel Tebliği'nde 27 No'lu
  genel tebliğde bahsedilen teyit alınması suretiyle karşıt inceleme yapılması
  konusundaki saklı tutulmak üzere bu tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde,
  YMM'ler Tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerin doğrudan doğruya ya da silsile
  yoluyla ticari ilişkide bulunduğu kişiler ile ilgili olarak YMM'lerden bilgi
  isteyebileceklerdir. Sözkonusu YMM'nin ilgili mükellefin tam tastiğini yapıyor
  olması gerekmektedir.</span>

  Kanımızca nezdinde karşıt inceleme yapılacak olan
  mükellefin bir YMM ile tam Tasdik sözleşmesi bulunması halinde, bu mükellef
  nezdinde fiili veya teyit almak suretiyle karşıt inceleme yapmasına gerek
  bulunmamaktadır .Çünkü sözkonusu mükellef bir YMM ye tam Tasdik sözleşmesi
  yapmıştır. Bu durum YMM'nin tasdikini yaptığı firmanın alış, gider ve
  satışlarının gerçek olduğu, kayıtlarının V.U.K hükümlerine uygun olduğunu vb.
  göstermektedir. Aksi taktirde tam Tasdik yapan YMM'lerin tam Tasdik raporlarına
  Mali idare tarafından güvenilmediği gibi bir sonuç çıkmaktadır. Dolayısıyla tam
  tasdik yapan mükellefler nezdinde karşıt inceleme uygulaması kaldırılmasının
  bürokratik işlemlerin azaltılması yönünden yararlı olacağı düşünülmektedir.</span>

  27 no'lu SM, SMMM ve YMM kanunu Genel Tebliği'nin 6.
  Bölümünde karşıt inceleme sonuçlarının düzenlenecek bir tutanakla tespit
  edileceği belirtilmiştir. Tutanakta YMM'in imzası ve mührü, nezdinde karşıt
  inceleme yapılan mükellefin veya yetkili temsilcisinin imzası bulunur. Nezdinde
  karşıt inceleme yapılan mükellef 4 sıra nolu Vergi Beyannamelerinin SM,
  SMMM'lerce imzalanması hakkında genel tebliğ uyarınca beyannamelerini
  imzalatmakla yükümlü ise tutanak SM veya SMMM tarafından imzalanır. Teyit
  yazıları teyidi veren YMM tarafından imza ve mühür ile onaylanacaktır. KARŞIT
  İNCELEME TUTANAKLARININ SM, SMMM'LER TARAFINDAN İMZALANMA ZORUNLULUĞU 29 NO’LU
  SM, SMMM ve YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE KALDIRILMIŞ OLUP İSTEĞE BAĞLI HALE
  GETİRİLMİŞTİR. </span>

  8.11.1995 tarih ve 22457 sayılı resmi gazete'de
  yayımlanan 19 no'lu SM, SMMM ve YMM kanunu Genel Tebliği'nde "
  Mükelleflerin bilgi ve belgeleri karşıt incele' meyi yapan YMM'e vermekten
  imtina etmeleri halinde ilgili defterdarlıklar, bu mükelleflerin gerekli defter
  ve belgelerini, mahalli denetim elemanları vasıtasıyla temin ederek en kısa
  zamanda YMM'ler tarafından incelenmesini sağlayacaklardır. Ayrıca bu inceleme
  sırasında mükellefler ve' ya temsilcileri, YMM tarafından gerekli görülecek
  izahatları yapacaklar' dır. YMM.'lerce yapılacak karşıt inceleme katma değer
  vergisi yada beyannamesi Tasdik edecek mükellefin işlemleri ile sınırlı olacağı
  tabiidir. Özellikle K.D.V iadesi işlemlerinde karşıt incelemenin, iadesi
  yapılacak K.D.Vnin ödenip ödenmediğinin tespiti bakımından büyük önemi
  bulunmaktadır. Bu nedenle, Tasdik raporu tanzim edecek YMM'in mali sorumlulukla
  karşı karşıya bulunmamaları ve tastık raporlarının Bakanlığımızca işleme
  konulmaması gibi bir uygulamaya muhatap olmamaları için alt incelemelerle
  ilgili olarak yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları
  gerekmektedir."</span>  Nezdinde karşıt inceleme yapılacak olan mükellefin
  defter ve belgesini YMM'e ibraz etmemesi halinde ise ilgili Defterdarlıkların
  görevlendirdikleri mahalli denetim elemanları ile defter ve belgelerin temin edilerek
  YMM'in incelenmesine bırakılacağı belirtilmiştir. ANCAK TÜM BU İŞLEMLERİN NASIL
  BİR PROSEDÜR GEREKTİRDİĞİ, YMM'İN TELEBİNİN NE KADAR SÜREDE YERİNE
  GETİRİLECEĞİ, YERİNE GETİRİLMEZ İSE SORUMLULARIN NEYE GÖRE CEZALANDIRILACAĞI,
  VE DEFTER VE BELGENİN YMM’LERİN UHDESİNDE NE KADAR SÜRE İLE KALACAĞI HAKKINDA
  HERHANGİ BİR DÜZENLEME MEVCUT DEĞİLDİR. </span>

  c- YMM'ler YMM Odasına Bağlı Olmak Kaydıyla Serbest
  Çalışırlar:,</span>

  YMM'ler Bulundukları ildeki YMM odasına kayıtlı olup,
  serbest çalışmaktadırlar. YMM serbest meslek kazançlarını mükellefler ile
  yaptıkları Tasdik sözleşmelerinden elde ederler. Dolayısıyla Mükellef ile YMM
  arasında bir çıkar ilişkisi mevcut bulunmaktadır. Oysa Denetimin temel kuralı
  denetleyicinin denetlediği kişi veya kurumdan başta ekonomik , mali ve siyasi
  olarak bağımsız olmasıdır. YMM ile mükellef (Müşteri) arasında tasdike ilişkin
  olarak bir ücret pazarlığı sözkonusu ise, bu durumda YMM'ın yaptığı denetimin
  amaca, uygunluğunun sorgulanması gerekmektedir. Çünkü YMM ne kadar işini ciddi
  ve denetim kurallarına uygun yaparsa müşterisini kaybetme riski de o kadar çok
  olacaktır. YMM'in vergi inceleme elemanı gibi devlet otoritesine sahip olmadığı
  gibi birde Tasdik karşılığı alacağı ücretin. pazarlığını yapmak zorunda olması
  daha öncede bahsettiğimiz gibi YMM'lerin denetimdeki etkinliğini azaltmaktadır.
  Yine Mükellefler YMM'in denetim prensiplerini çok katı bulabilir ve Tasdik
  işlemlerini denetim standartları daha gevşek olan başka bir YMM'e yaptırabilir
  veya o kişi ile çalışmayı tercih edebilirler. Her ne kadar YMM'lerin Tasdik
  işlemlerine ilişkin olarak tebliğlerde düzenlemeler yapılsa da Tasdik
  işlemlerinin doğruluğunun araştırılmasına ilişkin herhangi bir denetim
  standartları bulunmamaktadır. Örneğin bir YMM'in konusuna göre yapabileceği
  Tasdik adedi, yine yapacağı Tasdik işlerinin bir yıllık hacimsel olarak üst
  sınırları, ayrıca bir Tasdik içleminde Tasdikin büyüklüğüne göre hangi
  hususlara bakılması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme (standart)
  mevcut bulunmamaktadır.(Her ne kadar tebliğler ile bir takım düzenlemeler
  yapılsa da bunlar bu anlamda bir standart olarak kabul edilemez). Dolayısıyla
  Tasdik işlemleri tamamen YMM'lerin kendileri için uygun gördükleri kişisel
  standartlara göre yapılmaktadır.</span>

  d- Yukarıda YMM’LERİN “KARŞIT İNCELEME” yapma yetki ve
  sorumluluklarıyla ilgili kanun, tebliğ ve yönetmelikler irdelenmiştir. Yine
  yukarıda belirtildiği gibi YMM’ler yaptıkları Tam Tasdik ve KDV İade
  Raporlarını ÜCRET karşılığında yapmaktadır. Bu ücretin dışında yaptığı tasdikle
  ilgili yaptıkları masraflarıda ayrıca mükelleften almaktadırlar. Kural olarak
  “KARŞIT İNCELEME” lerin bizzat YMM’ler tarafından yapılması gerekmektedir. Yani
  YMM bizzat tasdik raporuyla ilgili incelemeleri mükellef nezdinde yapacaktır.
  Ama uygulamada bilhassa YMM’nin bürosunun bulunduğu ilin dışındaki karşıt
  incelemeleri kargo, mail v.s. vasıtasıyla inceleme yapacağı mükellefin SM veya
  SMM’sine göndererek kendi işini biz meslek mensuplarına yaptırararak hem zaman
  hemde maliyeti düşürmek suretiyle büyük bir avantaj sağlamaktadır. Biz meslek
  mensupları ise gerek kanun, tebliğ ve yönetmelikleri yeterince algılayamamaktan
  gerekse mükelleflerimizin ihracatçıya mal satması ilişkisi ve bizim mükellefle
  olan ilişkimiz sebebiyle YMM’nin yapması gereken işi biz yaptığımız halde herhangi
  bir ücret talep etmemekteyiz. Nasıl ki, ücret tarifesinde olduğu halde
  mükelleflerden talep etmeyi çekindiğimiz diğer hizmetler gibi bunu da ücretsiz
  yapma yoluna gitmekteyiz. Şahsi kanaatim odur ki, YMM’nin bizzat gelerek
  incelediği yada bizim verdiğimiz bilgileri tutanağa geçirdiği durumlarda her
  hangi bir ücretin söz konusu olamayacağı ancak YMM’lerin bizzat yapmadıkları,
  kargo, mail v.s. ile meslek mensuplarına gönderdikleri “KARŞIT İNCELEME”
  tutanağını hazırlama hizmetimiz karşılığında “ÜCRET TALEP ETME” hakkımızın
  olduğu görüşündeyim.</span>  Sonuç:</span>

  YMM’ler kendilerine kanun, tebliğ ve yönetmeliklerle
  verilen yetkiler çerçevesinde düzenledikleri tasdik raporlarıyla ilgili
  mükelleften ücretini ve masrafını almaktadırlar. Biz meslek mensupları ise
  gerek kanun, tebliğ ve yönetmelikleri yeterince algılayamamaktan gerekse
  mükelleflerimizin ihracatçıya mal satması ilişkisi ve bizim mükellefle olan
  ilişkimiz sebebiyle YMM’nin yapması gereken işi biz yaptığımız halde herhangi
  bir ücret talep etmemekteyiz. Ücret tarifesinde olduğu halde mükelleflerden
  talep etmeyi çekindiğimiz diğer hizmetler gibi bunu da ücretsiz yapma yoluna
  gitmekteyiz. YMM’nin bizzat gelerek incelediği yada bizim verdiğimiz bilgileri
  tutanağa geçirdiği durumlarda her hangi bir ücretin söz konusu olamayacağı
  ancak YMM’lerin bizzat yapmadıkları, kargo, mail v.s. ile meslek mensuplarına
  gönderdikleri “KARŞIT İNCELEME” tutanağını hazırlama hizmetimiz karşılığında
  “ÜCRET TALEP ETME” hakkımızın olduğu görüşündeyim.</span>  İSMET ARGIN</span>

  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR</span></font></span>

  </font>

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08.Haziran.2012
  Mesajlar
  21
  Ayrıca bu inceleme sırasında mükellefler ve' ya temsilcileri, YMM tarafından gerekli görülecek izahatları yapacaklar' dır. YMM'lerce yapılacak karşıt inceleme katma değer vergisi yada beyannamesi Tasdik edilecek mükellefin işlemleri ile sınırlı olacağı tabiidir.
  teşekkür ederim.Bizim sıkıntımız da bu tasdik edilecek mükellef harici talebi var bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar şikayette bulunacaklarmış.

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2005
  Nereden
  Karaman
  Mesajlar
  386

  Alıntı ibrahimseckiner Nickli Üyeden Alıntı  </font>YMM’LERİN
  BİZZAT YAPMADIKLARI KARŞIT İNCELEMELERDEN MESLEK MENSUPLARININ ÜCRET ALMALARINA
  DAYANAK OLMASI AÇISINDAN YMM’LERE</font></span></span>

  İNCELEME YETKİSİ VEREN MEVZUATLARIN İRDELENMESİ</span>

  ........

  d- Yukarıda YMM’LERİN “KARŞIT İNCELEME” yapma yetki ve
  sorumluluklarıyla ilgili kanun, tebliğ ve yönetmelikler irdelenmiştir. Yine
  yukarıda belirtildiği gibi YMM’ler yaptıkları Tam Tasdik ve KDV İade
  Raporlarını ÜCRET karşılığında yapmaktadır. Bu ücretin dışında yaptığı tasdikle
  ilgili yaptıkları masraflarıda ayrıca mükelleften almaktadırlar. Kural olarak
  “KARŞIT İNCELEME” lerin bizzat YMM’ler tarafından yapılması gerekmektedir. Yani
  YMM bizzat tasdik raporuyla ilgili incelemeleri mükellef nezdinde yapacaktır.
  Ama uygulamada bilhassa YMM’nin bürosunun bulunduğu ilin dışındaki karşıt
  incelemeleri kargo, mail v.s. vasıtasıyla inceleme yapacağı mükellefin SM veya
  SMM’sine göndererek kendi işini biz meslek mensuplarına yaptırararak hem zaman
  hemde maliyeti düşürmek suretiyle büyük bir avantaj sağlamaktadır. Biz meslek
  mensupları ise gerek kanun, tebliğ ve yönetmelikleri yeterince algılayamamaktan
  gerekse mükelleflerimizin ihracatçıya mal satması ilişkisi ve bizim mükellefle
  olan ilişkimiz sebebiyle YMM’nin yapması gereken işi biz yaptığımız halde herhangi
  bir ücret talep etmemekteyiz. Nasıl ki, ücret tarifesinde olduğu halde
  mükelleflerden talep etmeyi çekindiğimiz diğer hizmetler gibi bunu da ücretsiz
  yapma yoluna gitmekteyiz. Şahsi kanaatim odur ki, YMM’nin bizzat gelerek
  incelediği yada bizim verdiğimiz bilgileri tutanağa geçirdiği durumlarda her
  hangi bir ücretin söz konusu olamayacağı ancak YMM’lerin bizzat yapmadıkları,
  kargo, mail v.s. ile meslek mensuplarına gönderdikleri “KARŞIT İNCELEME”
  tutanağını hazırlama hizmetimiz karşılığında “ÜCRET TALEP ETME” hakkımızın
  olduğu görüşündeyim.</span>  Sonuç:</span>

  YMM’ler kendilerine kanun, tebliğ ve yönetmeliklerle
  verilen yetkiler çerçevesinde düzenledikleri tasdik raporlarıyla ilgili
  mükelleften ücretini ve masrafını almaktadırlar. Biz meslek mensupları ise
  gerek kanun, tebliğ ve yönetmelikleri yeterince algılayamamaktan gerekse
  mükelleflerimizin ihracatçıya mal satması ilişkisi ve bizim mükellefle olan
  ilişkimiz sebebiyle YMM’nin yapması gereken işi biz yaptığımız halde herhangi
  bir ücret talep etmemekteyiz. Ücret tarifesinde olduğu halde mükelleflerden
  talep etmeyi çekindiğimiz diğer hizmetler gibi bunu da ücretsiz yapma yoluna
  gitmekteyiz. YMM’nin bizzat gelerek incelediği yada bizim verdiğimiz bilgileri
  tutanağa geçirdiği durumlarda her hangi bir ücretin söz konusu olamayacağı
  ancak YMM’lerin bizzat yapmadıkları, kargo, mail v.s. ile meslek mensuplarına
  gönderdikleri “KARŞIT İNCELEME” tutanağını hazırlama hizmetimiz karşılığında
  “ÜCRET TALEP ETME” hakkımızın olduğu görüşündeyim.</span>  İSMET ARGIN</span>

  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR</span></font></span>

  </font>
  YMM’lerin bizzat yapmadıkları, kargo, mail v.s. ile meslek mensuplarına
  gönderdikleri “KARŞIT İNCELEME” tutanağını hazırlama hizmetimiz karşılığında
  “ÜCRET TALEP ETME” hakkımız var. İncelemeye gelecekleri zamanda ya randavu alsınlar yada bi zahmet önceden yazı yazsınlar gelsin kendileri yapsınlar.
  Çat kapı gelip biz karşıt incleme yapacağız şu firma için diye bir telaffuzda bulunmasınlar. Hele elemanları bize lazım gibi bahanelerle bizi oyalamasınlar.
  Eğer biz yapacaksak ücretinide versinler.
  </span></font></span>
  Saygılarımla,
  SMMM Mustafa KUTLU

 9. #9
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  25.Mayıs.2012
  Mesajlar
  1,147
  Ben evrağı benim doldurmamı isteyen YMM ve YMM elemanlarına banka hesap numaramı mail atıyorum gönderdiğiniz evrağın tutarı şu kadardır bi zahmet havale yapın işinizi en kısa zamanda yapayım ve makbuzunuzu keseyim diyorum der demez telefon susmuyor bir kaçı ne parası demeye kalktı, senin yazdığın raporun ücretine ortak değişim birader uyuyorsa öde işin ücretini uymuyorsada gel yap yada git istediğin yere deyince tıpış tıpış geliyorlar.
  Bende öyle efelenen şikayet edeceğim diyen YMM elemanlarına denk geldim git bide benden selam söyle deyip direkt bürodan postaladım YMM elemanları kraldan çok kralcı kendilerini bi halt zannediyorlarda işte aslında çoğuda boş insanlar işleri güçleri hazır evrak doldurmak


  hayatta oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur

 10. #10
  YOK BEN ÜCRET İSTERİM YOK YMM GELİP KENDİ YAPACAK VS VS... YA BU İŞLER SANAL ORTAMDA ATIP TUTMA İLE OLMUYOR ARKADAŞLAR; BEN NE SMMM'LER GÖRDÜM KRALIN GELSE YAPMAM DEDİKTEN 2 SAAT SONRA İÇİNDE KUZU KUZU YAPTIĞINI. BİLİRİM, YAŞADIM!

  KANUN VE NİZAM İŞLERİ BİR KENARA; REAL OLALIM, KONUŞALIM.

  BU KARŞIT'LARI; MÜKELLEFLERİNİZİ KAYBETMEMEK İÇİN YAPIYORSUNUZ VE YAPACAKSINIZ DA (% 99)...


Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •