Yeminli Mali Müşavirlerin Durumu,<div></div><div>yeminli mali müşavirlik sınavına girenler çoğunlukla sınavla kaç kişi bu ruhsatı aldı diyorlar...</div><div>Ankara yeminli mali müşavirler odası bir istatistik yapmış.</div><div></div><div>
</div><div>432 çalışan, 750 çalışmayan, toplam 1182 kişi</div><div>1182 kişinin sınavla bu ruhsatı alanların sayısı (165 kişi)si çalışanlar listesine kayıtlı (17) kişi çalışanlar listesine kayıtlı değil.</font></div><div>Geri kalanlar Sınavsız alanlar..</font></div><div>
</div>

22 yıl içerisinde; sicile kayıt %70 artar iken, çalıĢanlar listesine kayıt %165 artmıştır. Bu durum, daha önce, ruhsat almış bazı meslektaşlarımızın, zamanla kamudan veya bağımlı çalıştıkları yerlerden ayrılarak, fiilen yeminli mali müşavirlik yapmaya baĢlamasından kaynaklanmaktadır. <div></div>445 kişi ankara üniversitesi mezunu<div></div>

361 kişi gazi üniversitesi

97' si istanbul üniversitesi<div></div>

19 'u atatürk üniversitesi

14 'ü hacettepe<div></div>

14 'ü odtü mezunu

açıköğretim mezunları 25 </font>kişi</font>40 yaş altı 77 kişi <div></div>

40-49 -282 kişi

50-59 335 kişi<div></div>

60-69 379 kişi

70-74 73 kişi <div></div>75-79 22 KİŞİ<div></div>

80 üstü 14 kişi<div>

01.01.2011/31.12.2011 dönemi içinde çalışanlar listesine kayıtlı üyelerimizce Odamızdan 17495 adet faaliyet belgesi, 5546 adet tam tasdik sözleşmesi, 12884 adet tasdik sözleĢmesi, 693 adet hizmet sözleşmesi satın alınmıştır. </font></div></font>