Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 6111 den yararlanma?

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Temmuz.2007
  Nereden
  Adana
  Mesajlar
  1,259
  Mrb
  2008 yılından kalma 3 adet beyanname vermeme cezası 02.10.2012 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş.6111e göre faydalanabiliyormuyuz? 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  03.Mart.2010
  Mesajlar
  2,027
  evet bende az önce aynı soruyu sordum.sağolsun ardaşlar hemen cevap yazdılar.

  6111 sayılı kanun için EK-5 dilekçe formatında form var.Onu indirin.doldurun..başvurun.

  tutarın %75 i kalkıyor..

  kolay gelsin

 3. #3
  Ziyaretci
  <H3 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center>% 100 ünü kaldırmaya ne dersiniz ?</H3>
  <H3 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center></H3>
  <H3 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center>T.C. ANKARA 4.VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H3>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ANKARA[/B]


  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">DAVACI[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">: [/B]


  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ADRESİ [/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">: …………………..[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> …………-ANKARA[/B]


  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">VERGİ KİMLİK NO / TC NO[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">: ……………../…………..[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">DAVALI [/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">:ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI [/B]
  (……….. Vergi Dairesi Müdürlüğü)

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">VERGİ / (TARİHİ-CEZA NUMARASI[/B]) <B style="mso-bidi-font-weight: normal">: ……………./………………………….[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ[/B]) <B style="mso-bidi-font-weight: normal">: ……………………[/B]  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(NEVİ[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">: USULSÜZLÜK/ ÖZEL USULSÜZLÜKCEZASI[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">CEZANIN,[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> (MİKTARI[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">: …………………… TL[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">VERGİLENDİRME DÖNEMİ : 2007[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">DAVANIN KONUSU[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]: <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2007/01-03 dönem Muhtasar beyannamesini elektronik ortamdan geç verdiğimden dolayı, elektronik ortamda tarafıma 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre ilgili aylara toplam 760,00 TL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu cezaların kaldırılmasını arz ve talep etmekteyim.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">1)- İşletmemin,[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2007/01-03 dönemine ait Muhtasar Beyannamesi, …../…../2010 Gün ve ……………………..,[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Numaralı Elektronik tahakkuk fişlerine istinaden geç verilme sebebiyle ceza kesilmiştir. Ancak; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının E-Beyanname kabul eden elektronik sistemi, E-Beyannameyi E-ortamdan geç vermemizden dolayı yukarıda detayı belirtiler Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezalarını kesmiştir.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2)-213 Sayılı VUK’nun Mükerrer.257/4’ncü maddesi “Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere ,her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir” şeklinde düzenlenmiştir.[/B]

  Maliye Bakanlığı, bu yetkisini VUK Genel Tebliğleri ve Sirküler ile kullanarak tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Aylık, Üç aylık ve Yıllık Beyannamelerini Elektronik ortamda göndermeleri zorunlu hale getirilmiştir.
  Söz konusu Tebliğlere göre; “elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.” Düzenlemesi yapılmıştır.
  Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Elektronik sistem, VUK’nun Mük. 257.Maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi zamanında elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle ,ceza kesmiştir.
  3)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
  Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">4)-213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde “İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Aynı kanunun 28. maddesini ikinci paragrafı ile de İradi beyanın Elektronik ortamda da yapılacağı hüküm altına almıştır.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi kayıp ve kaçağına neden olunmadan geçte olsa yükümlülüğüne yerine getirmek isteyen mükellefe iki ayrı usulsüzlük cezası kesilmektedir.[/B]


  5)-213 sayılı VUK ‘na göre Beyannamelerin e-ortamdan geç verilmesinden dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza kesilmesinde “Lafzi” olarak hukuka aykırı olmadığı kanaatindeyiz. Ancak Tek bir fiili iki ayrı “Usulsüzlük” cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük. 355.Maddelerinin “Ruhuna” aykırı olduğu kanaatindeyiz. VUK 3. Maddesine göre Vergi Kanunları Lafzı ve Ruhu ile birlikte hüküm ifade edileceği belirtilmiştir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen cezaların kaldırılması arz ve talebimizdir. [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SONUÇ VE İSTEM : [/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun mükerrer 355. Maddesine göre kesilen …………. TL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini;[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yüce Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. 25/10/2011[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> DAVACI[/B]

  …………………..
  Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
  —İmza Sirküleri

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Temmuz.2007
  Nereden
  Adana
  Mesajlar
  1,259
  maliye ile görüştük. maliye cezanın kesinleştiğini ve ödeme emri olduğu için 6111 den yararlanamayacağımızı ancak cezanın yarısını ödeyip kalanını taksitlendirebileceklerini söyledi.


 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Şubat.2011
  Nereden
  esnaf
  Mesajlar
  585


  Kayıtlarda yer aldıgı halde işletmede bulunmayan emtia (6111 sayılı kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası) yapılandırma ile taksit yapmıştık. Bir taksiti vergi dairesine ödemiştik, diger taksitleri ödemeyi unuttuk. 6111 sayılı kanunun tanıdıgı hakkı kaybettikmi, yoksa cezalı şekilde ödesek faydası olurmu

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •