Bir doktor her baktığı vakâ başına 100 TL ücret alıyor ancak bordro hazırlarken sadece -Gün ücretli -Maaşlı ve -Saat ücretli seçenekleri var. Bu şekildeameliyat başı ücretli çalışan bir doktor için bordro nasıl hazırlanmalıdır?