E bildirge menüsünün altında e posta ekleme ve güncelleme kullanımaaçılmıştır.