E Bildirge menüsünün en altına e posta ekleme ve güncelleme yeri açılmıştır. buradan ekleme ve güncelleme yapılmaktadır.