350 YTL mi yoksa 350.000 YTL mi daha büyük

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">13 Kasım 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

350 YTL mi yoksa 350.000 YTL mi daha büyük

BAŞLIĞI okuyunca ‘Böyle bir soru ilkokul öğrencisine bile sorulmaz. Herhalde ince bir nokta var’ diye düşüneceğinizi tahmin ediyorum.

Evet, ince bir nokta var. 350 YTL, 350.000 YTL’den daha büyük!.. Anlatalım da okuyun.

MALİ GÜÇ NE?

Önce, Anayasamızı okuyalım. Anayasamızın 73. maddesinde ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere MALİ GÜCÜNE göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün ADALETLİ VE DENGELİ dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır’ diye yazılı.

Bunu okuduktan sonra, iki soru soralım. Hemen ardından da yanıtını verelim.

1. Soru: 2005 yılında, asgari ücret alan bir kişinin eline, net 350 YTL para geçiyor. Asgari ücretli, karnını dahi zor doyurduğu hatta doyuramadığı bu ücretten dolayı, vergi ödüyor mu, ödüyorsa kaç YTL?

Yanıt:
Evet, asgari ücret alan bir kişi, vergi ödüyor. Verginin tutarı da 62.31 YTL gelir vergisi 2.93 YTL’de damga vergisi olmak üzere, toplam 65.24 YTL.

2. Soru: 2005 yılında, 350.000 YTL (350 milyar TL) Hazine bonosu ya da Devlet tahvili faiz geliri elde eden kişiden, yüzde kaç vergi kesintisi yapılıyor. Bu kişi kaç YTL vergi ödüyor?

Yanıt:
350.000 YTL Hazine bonosu ya da devlet tahvili faiz geliri elde eden bir kişiden, ‘yüzde sıfır’ vergi kesintisi yapılıyor. Bu kişi 350.000 YTL’lik faiz geliri nedeniyle, beyanname vermiyor ve 1 kuruş dahi vergi ödemiyor!.

Görüldüğü gibi, 350 YTL net ücret alan asgari ücretlide, vergi ödeme bakımından ‘mali güç’ var ki buna göre vergi alınıyor. 350.000 YTL Hazine bonosu veya Devlet tahvili faiz geliri elde eden kişide de, vergi ödeme bakımından ‘mali güç’ yok ki hiç vergi alınmıyor.

FAZLASINA YOK

Örneğimizde 350.000 YTL’yi sorduk. Aslında daha fazlasına da yok!

Evet, 2005 yılında 407.4 bin YTL’ye (407,4 milyar TL’ye) kadar devlet tahvili veya Hazine bonosu faiz geliri elde eden kişiler, 2006 yılı mart ayında, gelir vergisi beyannamesi vermeyecek ve gelir vergisi de ödemeyecekler. 407.4 bin YTL faiz geliri elde eden kişinin, yaklaşık 2.5 milyon YTL’lik (2.5 trilyon liralık) nakit parasının olması ve bununla devlet tahvili ya da Hazine bonosu alması gerekir. Bu olayda, 2.5 milyon YTL parası olan kişinin, 1 kuruş dahi ödeme gücü bulunmadığı varsayılıyor.

Ne dersiniz, bu örneğe göre; ülkemizde, herkes mali gücüne göre vergi ödüyor mu? Vergi yükü adaletli ve dengeli dağıtılıyor mu?

Bu duruma göre, 350 YTL mi yoksa 350.000 YTL’mi daha büyük?

Anlayan beri gelsin

- Emekliler, karayolu ile yaptıkları seyahatlerde, bilet bedeli üzerinden vergi iadesi alabiliyorlar.

Ancak deniz, hava ve tren yolu ile yaptıkları seyahatlerin bilet bedeli üzerinden, vergi iadesi alamıyorlar!..

- Emeklilerin, çiçek alım giderleri vergi iadesinden yararlanabiliyor. Ancak çerçeveli kuru çiçek alımları yararlandırılmıyor!..

- Billuriye ve züccaciye gibi kırılabilir mutfak eşyaları için yapılan harcamalar, vergi iadesinden yararlandırılıyor. Buna karşılık plastik mutfak eşyası yararlandırılmıyor!..

Nedenini sormayın, herkes gibi biz de bilmiyoruz. Anlayan varsa beri gelsin...

Dua!..

TEMEL, karısı Fadime’yi o kadar çok seviyormuş ki, her akşam yatarken dua ediyormuş;

- Allahım... Fadime’nin başı ağrımasın, benimki ağrısın. Onun bir yeri kırılmasın, benim kırılsın. O üzülmesin, ben üzüleyim.

Son olarak da şöyle diyormuş;

- Allahım... Fadime’yi dul bırakma, beni bırak!..

Temel’in zekası

KOMUTAN, Çavuş Temel’i çağırmış;

- Yanına 5 er al, 3 kilometre ötedeki tren istasyonunu kullanılmaz hale getirip dönün.

Temel erlerle istasyona gider ve gelir;

- İstasyonu işlemez duruma getirdik komutanım.

- Ne yaptınız?

- Gişelerdeki biletlerin hepsini yaktık komutanım!..

GÜNÜN SÖZÜAdalet, yeryüzünde insanın yapabileceği en büyük eserdir.

Anonim
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>