<H2 ="posttitle ic&#111;n">Haksız Rekabette Maliye Bakanlığının Son Çalışması </H2>
<DIV =>
<DIV id=post_message_311357>
<BLOCKQUOTE ="post restore">Maliye Bakanlığı TÜRMOB'a aşağıdaki şekilde yazı yazmış ve TÜRMOB da bu yazıyı tüm YMM ve SMMM odalarına iletmiştir. Kısaca MB düzenleme yapacak görüş istiyor.

"....bazı meslek mensuplarının bir yıl içerisinde şahsi emek ve mesai vererek düzenleyebileceğinden çok daha fazla iş kabul ettiği anlaşılmaktadır. ......Bu durumun diğer meslek mensupları açısından haksız rekabet oluşturduğu da tabiidir.

...SMMM ve YMMM mesleğinden beklenen yararın sağlanması ve meslekte haksız rekabet sorununun giderilmesi bakımından bu konuda bir standart belirleme ihtiyacı doğmuştur.

Bu itibarla,

YMM 'lerin düzenlediği tasdik sözleşmesinin türü,
mükellefin/mükellef şirketin işletme büyüklüğü
mükellefin ihracat kapasitesi
alt mükelleflerin sayısı
meslek mensubunun yanında çalışan sayısı
mükelleflerin farklı il sınırlarında bulunması
mükellefin yer aldığı sektörel yapı <ACR&#079;NYM title=vBulletin>vb</ACR&#079;NYM>.

kriterler dikkate alınarak, SM ve SMMM ler için muhasebe hizmeti verme, defter tutma ve beyanname imzalama, YMM ler içinde tasdik hizmeti verme konularında, bir meslek mensubunun şahsi mesaisinin günde kaç saat olabileceği ve yıl içerisinde kabul edebileceği iş sayıları hususunda görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır."


https://forum.mustafagulsen.com/smmm-mevzuati-ve-sorunlari/46720-haksiz-rekabette-maliye-bakanliginin-son-calismasi.html
</BLOCKQUOTE>