Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kooperatife Yapılan Bağış

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  11.Ağustos.2010
  Mesajlar
  201
  Hayırlı Günler,

  Taşımacılık Kooperatifene hisse devri yapılıp,yeni üye aldığımızda ; yeni üye kooperatife bağış yapıyor.

  Sorum; Bu yapılan bağış,(taşımacılık kooperatifi olması sebebiyle) KDV ye tabimidir.

  Saygılarımla,

 2. #2
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  11.Ağustos.2010
  Mesajlar
  201
  ?

 3. #3
  Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Haziran.2007
  Nereden
  Kartal/İstanbul
  Yaş
  52
  Mesajlar
  14,898


  sayın mukobal taşımacılık kooperatfileri kurumlar vergisine tabi olduklarından üye aidatlarında bile mali idare KDV arıyor ama burda yapılan bağış içinde büyük ihtimalle arayacaktır ama tabi kanunen bir mantığı yoktur bunu belirteyim,kolay gelsin.
  Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

 4. #4
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  27.Şubat.2012
  Mesajlar
  152
  merhaba
  sanırım işinize yarar


  <TABLE style="WIDTH: 670px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=76>Başlık</TD>
  <TD width=574>Üyelik Aidatları ve Bağışların Vergilendirilmesi hk.</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=76>Tarih</TD>
  <TD width=574>14/07/2011</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=76>Sayı</TD>
  <TD width=574>B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-KDV-VUK-165-2010-26</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=76>Kapsam</TD>
  <TD width=574>[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=630 colSpan=2>

  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR>
  <TD vAlign=top width=613 colSpan=5>
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
  </TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=top width=310 colSpan=3>


  </TD>
  <TD vAlign=top width=303 colSpan=2>
  </TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=top width=44>


  Sayı</TD>
  <TD vAlign=top width=8>
  :</TD>
  <TD vAlign=top width=402 colSpan=2>


  B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-KDV-VUK-165-2010-26</TD>
  <TD vAlign=top width=159>
  14/07/2011</TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=top width=44>


  Konu</TD>
  <TD vAlign=top width=8>
  :</TD>
  <TD vAlign=top width=258>


  Üyelik Aidatları ve Bağışların Vergilendirilmesi</TD>
  <TD vAlign=top width=303 colSpan=2>


  </TD></TR></T></TABLE>

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, taşımacılık kooperatifi olarak ortaklarınıza vermiş olduğunuz hizmet karşılığında genel kurulun belirleyeceği tutarda tahsil edeceğiniz aylık aidatların ve yine ortaklar tarafından kooperatifinize yapılan bağışların kurum kazancınıza dahil edilip edilmeyeceği ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile aidat tutarlarına ait faturanın, aylık aidatın tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızıın düzenlenmesi mi gerektiği yoksa tahsil edildikçe mi düzenleneceği konusunda bilgi istenilmektedir.
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, kooperatiflerin ana sözleşmelerinde;
  a) Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
  b) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
  c) Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması,
  d) Sadece ortaklarla iş görülmesi (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.)
  şartlarının yazılı bulunması ve fiilen bu şartlara uyulması halinde kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf tutulacakları hükme bağlanmış; bu şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
  Görüleceği üzere, tüketim ve taşımacılık kooperatiflerinin anılan muafiyet hükmünden yararlanması mümkün olmayıp kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesisi gerekmektedir.
  Aynı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında ise kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşacağı; 6 ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içende elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
  Buna göre, kooperatifiniz üyelerince yapılan aidat ödemelerinin ve bağışların, kooperatifinizin kurum kazancının bir unsuru sayılarak vergiye tabi kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.
  Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 maddesi hükmü uyarınca kooperatiflerin ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
  Dolayısıyla, kooperatifiniz tarafından üyelerinize verilen hizmetler katma değer vergisine tabidir.
  Kanunun 20 nci maddesinde ise vergi matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.
  Bu hükme göre, kooperatifinizin üyelerinden sabit olarak tahsil ettiği aidatlar ile bağış ve yardımlar, hizmetin karşılığını teşkil eden bedel olarak katma değer vergisine tabi tutulacaktır.
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." denilmektedir.
  Aynı kanunun 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, "Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmü yer almaktadır.
  Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendine göre; vergiyi doğuran olay, malın teslimi ve hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b) bendinde ise; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde de; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kılınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.
  Bu hükümler çerçevesinde, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetlerinizin aylık aidatlar şeklinde taksitlere bağlanması halinde, takvim yılının birer ayından oluşan her bir vergilendirme dönemi itibariyle katma değer vergisinin hesaplanması ve verilecek hizmetlere ilişkin faturanın, aylık ödeme tutarı belirtilerek tanzim edilmesi gerekmektedir.
  Ancak, peşin olarak yapılan aidat ödemeleri için fatura düzenlenmesi halinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 10/b maddesi gereğince toplam bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp beyan edileceği tabiidir.
  Bilgilerinize rica ederim.


  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.</TD></TR></T></TABLE>


 5. #5
  Ziyaretci


  sayın muobal arkadaşlar taşıma kooperatifinde D4 belgeleri benzer belgelerin alınması konusunda takip işi yapıyormusunuz yoksa başkalarımı yapıyor

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •