Belediyelerin Vergisel Yükümlülükleri
KDV
Muhtasar
Geçici Vergi
Kurumlar Vergisi
BA/BS
SSK yönünden yükümlülükleri nelerdir ve örnek belediye muhasebe kayıtları nelerdir.