Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: sgk hisse devri bildirimi hk

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2011
  Mesajlar
  1,766
  şirket ortaklarından(müdür olmayan)biri ortaklıktan ayrılarak hissesini dışarıdan başka bir kişiye devrediyor, bu devri işleminin sgk ya kaç gün içinde bildirmemiz gerekir veya bildirmek zorunlu mudur? bildiğim kadarıyla şirket müdürü hissesini devrederse bunun bildirilmesi zorunlu.

  Saygılarımla,

  Ramis Öztürk
  Mali Müşavir

 2. #2
  Üye
  Üyelik tarihi
  04.Ocak.2011
  Nereden
  Zonguldak- Kdz.Ereğli
  Yaş
  56
  Mesajlar
  68
  Sn.SMMM34 , Hisse devirlerinin SGK.'ya bildirimi ile ilgili süre hususunda yanılmıyorsam 30 günlük süre var Vergi Dairesine bildirim süresi dahilinde.! Hisse Devrini, Notere tasdik ettirip Tic.Sicilinde tescil yaptırdığımız karardan bir suret fazla tasdikletip ve arka yüzünü Tic.Sicilden mühürletip üst yazı ekinde SGK.'ya teslim ediniz. Normalde Vergi Dairesine yaptığınız Hisse Devri bildirimi sonrası SGK.'da bu tescilin ertesi gün sistemde görülmesi gerekmesine rağmen siz buna güvenmeden bildiriminizi yapın.İleriki günlerde firmanın SGK.borcundan dolayı ayrılmış olan ortağa da ödeme bildirimi gider boşuna canınız sıkılır.! Saygılar,

 3. #3
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Şubat.2009
  Nereden
  Bursa/Nilüfer
  Mesajlar
  4,640
  Alıntı SMMM34 Nickli Üyeden Alıntı
  şirket ortaklarından(müdür olmayan)biri ortaklıktan ayrılarak hissesini dışarıdan başka bir kişiye devrediyor, bu devri işleminin sgk ya kaç gün içinde bildirmemiz gerekir veya bildirmek zorunlu mudur? bildiğim kadarıyla şirket müdürü hissesini devrederse bunun bildirilmesi zorunlu.

  5510 sayılı yasa  Sigortalılığın sona ermesi
  MADDE 9- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık;
  a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten,
  b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;
  1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten,
  2) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına girdiği tarihten,
  3) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden, şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten,
  4) (Mülga: 17/4/2008-5754/7 md.)
  5) (Değişik: 13/2/2011-6111/28 md.) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetinin sona erdiği veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca muafiyet kapsamına girdiği yahut 65 yaşını doldurması nedeniyle talepte bulunduğu tarihten,
  6) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten,
  7) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten bir gün öncesinden,<SUP>(1)</SUP>
  8) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) (3) numaralı alt bent kapsamında iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten bir gün öncesinden,<SUP>(1)</SUP>
  9) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir gün öncesinden,<SUP>(1)</SUP>
  10) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir gün öncesinden,<SUP>(1)</SUP>
  11) (Ek: 13/2/2011-6111/28 md.) 6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörler için, lisansları yenilenmeyenlerin lisanslı oldukları yılın sonundan,
  c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların;
  1) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından,
  2) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten,
  d) 5 inci madde gereği bazı sigorta kollarına tâbi tutulanların, sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği tarihten,
  e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında olanlardan, çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten,
  itibaren sona erer.
  Ancak, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık;
  a) İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,
  b) Diğer hallerde ise birinci fıkrada belirtilen tarihleri,
  takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.
  Birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri tarafından, (b) bendinde belirtilen şekillerde sona erenlerin durumları ise kendileri ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu kişilerin meslek kuruluşlarına ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları, sigortalılığın sona ermesine ilişkin belge ya da bilginin verilmesine engel teşkil etmez. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/28 md.) Vergi dairelerince vergi mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde bu süre vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği tarihten başlar.
  Birinci fıkranın (e) bendine göre sigortalılığı sona erenler ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre bildirimi yapılan sigortalıların, sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri, üç ay içinde Kuruma yapılır.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/28 md.) Vergi dairelerince vergi mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde bu süre vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği tarihten başlar.<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  [b]Ferhat Sertel
  Smmm[b]

  ***Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette....! Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterlidir.***

 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  04.Ocak.2011
  Nereden
  Zonguldak- Kdz.Ereğli
  Yaş
  56
  Mesajlar
  68
  Sn.Ferhat Sertel , üstadım paylaşımınız için teşekkürler. Saygılar,

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2011
  Mesajlar
  1,766


  teşekkürler.
  Saygılarımla,

  Ramis Öztürk
  Mali Müşavir

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •