Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 15 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: okul kantini

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2008
  Nereden
  Osmaniye
  Mesajlar
  481
  iyi günler,

  okul aile birlikleri tarafından kiraya verilen kantinlerde kdv tevkifatı yapılacak mı?
  ders

 2. #2
  Ziyaretci
  bende aynı soruyu sormak istiyorum sanka 117 no.lu tebliğ tırnak içi hükmü ile kaldırıldı gibi anlaşılıyor

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2008
  Nereden
  Osmaniye
  Mesajlar
  481
  117 nolu tebliğ ile 30 seri nolu kdv tebliği kiralama uygulamadan kalktı.
  ama okul aile birliği için örnek ve yazı yok. beyanname günü geldi. ne olacak bilmiyorum.
  ders

 4. #4
  Studies attempting Moncler Jacket for more information about link aspartame to learn more about gucci online cancer have been completely inconclusive at some of the best In contrast, saccharine has been sure - fire to be straight away correlated for more information regarding bladder tumors all over the rats. If a resource box is the fact that taken all around the two servings upon addition to the food you eat that contain and there protein,aspect will assist the fat. If taken in the right way a resource box not only can they assist in your formation Gucci Australia and prevent going to be chaussure puma the breaking down regarding lean muscle mass While it contains saccharine and don't aspartame, there is that often don't you think proof that this sweetener has a multi gucci belts for men function lower risk to do Gucci bags Moncler Canada with cancer.

  Marah atas ejekan ini, Eros menggunakan satu panah emasnya john membuat Apollo jatuh cinta pada seorang nimfa bernama Dafne, putri dewa sungai Peneios. "In doing this,Where Can I Buy Coach Purses this company developed fairly critical electronic bounce,In . Heading will undoubtedly be with assurance next to nothing unnatural at that time.

  The 2nd may every inexpensive 20 yuan! 3 High-quality YKK zippers. four Equipment: gucci outlet LV Bronze Equipment 5 -Bags-4. html> reproduction prada totes reproduction prada purses water-resistant, fabric, canvas, this halloween 6 Add-ons: high quality gucci uk greeting card, serial quantity, treatment guide, Higher dirt totes, unique present tote, label! 7 entire tote design about the blossom as well as precise! Working-class!! Extremely THE materials: 1 LV unique material.

  It gucci handbags is possible to better conserve funds should you know the worth of the things you acquire. Meaning, you might be paying considerably for a replica Gucci purse when in fact it is possible to really get that at reduce cost. This is a single trick that really should be averted gucci boston bag when getting Gucci bags in common.

  In the past, menopause was shrouded in mystery and often viewed as a negative experience and a precursor to death. Most women experience menopause between the ages of about but some go through it years earlier or later, as well. "But some forty something women are beginning to experience menopause and many find their desire for sex declines," Gupta informed us. cheap gucci belts

  If they should complement that by using a evening wear or perhaps a party-wear, you actually willfind an array of Kipling clutches out there. All of itshandbags capabilities changeable connectors and some of them come withremovable shoulder straps. Kipling luggage have some of purses together with Velcro closingfeatures, put in writing fleshlight sleeves, cellular phone storage compartments and also critical clasps.

  aoc

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2008
  Nereden
  Osmaniye
  Mesajlar
  481
  neden ingilizce türkçesi yok mu?

  ders

 6. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  20.Nisan.2012
  Mesajlar
  240
  2 nol kdv beyanı veriliyor

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  06.Şubat.2009
  Nereden
  ANKARA
  Mesajlar
  967
  Çok karışık bir durum, bende çözmeye çalışıyorum.

  1.Sözleşmenizi gözden geçirin Okulların kapalı olduğu dönemlerde(Haziran Temmuz Ağustos)kira ödemesi olmaması lazım.

  2.Okul Aile birliklerinin 3.şahıslara yapmış olduğu kiralamalar ile ilgili düzenleme(Danıştay iptal etti)
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  Kurumlar Vergisi Sirküleri/11


  Konusu
  : Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili olarak yapılacak uygulama
  Tarihi
  : 05.08.2004
  Sayısı
  : KVK-11/2004-9/ Okul Aile Birlikleri-1
  İlgili Olduğu Maddeler
  : 5422 sayılı KVK 1ve 4 üncü maddeleri, 193 sayılı GVK 94 üncü maddesi, 3065 sayılı KDVK 1/3-f maddesi

  1- Giriş

  Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane, kafeterya, bahçe, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esaslar, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 15.03.2004 tarihli protokolle düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen 277 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır.

  Anılan Protokol ve Genel Tebliğe göre;

  - Söz konusu yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi halinde işletilen yerin gayri safi hasılatının %1’i,

  - Üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde okul aile birliklerince elde edilecek gayri safi gelirin %3’ü,

  Üçer aylık dönemler itibariyle, takip eden ayın yirmisine kadar, Hazineye arz bedeli olarak okul aile birliklerince ilgili defterdarlık veya malmüdürlüklerine ödeneceği,

  - Bu yerlerin okul aile birliklerince işletilmemesi veya kiraya verilmemesi halinde söz konusu yerlerin defterdarlık veya mal müdürlüklerince kiraya verileceği ve kira gelirlerinin genel bütçeye irat kaydedileceği,belirlenmiştir.

  Bu sirkülerin konusunu, anılan yerlerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili vergisel yükümlülüklerin açıklanması oluşturmaktadır.

  2- Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Okul Aile Birlikleri Tarafından İşletilmesi

  Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (C) bendinde; iktisadi kamu müesseseleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, 4 üncü maddesinde de Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ile müesseselerine ait veya tabi olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu müesseseleri olduğu, bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği yer almaktadır.

  Bu hükme göre, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup devamlı olarak ticari, sınai ve zirai konularda faaliyet gösteren işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler.

  Okul aile birlikleri, Milli Eğitim Temel Kanununa göre çıkarılan yönetmelik uyarınca kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan amacı; okulun ihtiyaçlarının karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması olan ve bulundukları okul bünyesinde faaliyet gösteren birliklerdir.

  Buna göre, bulunduğu okul bünyesinde ve okul adına faaliyet gösteren anılan birliklerin söz konusu yerleri işletmeleri halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 1/C ve 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca iktisadi kamu müessesesi olarak kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi ve mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getirmesi gerekir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden okul aile birliği yönetiminde bulunanlar sorumludur.

  3- Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Okul Aile Birlikleri Tarafından Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi

  Okul aile birliklerince söz konusu yerlerin kendilerince işletilmeyip üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlardan olmaması nedeniyle bunlara yapılacak kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

  Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlardaki kantin açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile birliklerince üçüncü şahıslara kiralanması işlemi Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f bendine göre genel oranda katma değer vergisine tabidir.

  Öte yandan, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “F-Kiralama ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması” alt başlığında “ ...kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği...” açıklanmıştır.

  Buna göre, söz konusu kira bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve ilgili dönem katma değer vergisinin de bahsi geçen Tebliğ’de yapılan açıklamalar doğrultusunda beyan edilmesi gerekmektedir.

  4-Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerince Kiraya Verilmesi

  Söz konusu yerlerin defterdarlık veya malmüdürlüklerince kiraya verilmesi halinde kiracılar tarafından ödenecek kira bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

  Duyurulur.

  Osman ARIOĞLU
  Bakan a.
  Gelirler Genel Müdürü

  bu düzenlemenin 2.3.4 maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmişti

  30 seri nolu KDV tebliğinin F bölümüde 117 Sayılı genelge ile yürürlükten kaldırıldı.
  Vergi Daireleri KDV2 beyannameleri verilecek diye ısrar ediyor, Deli Dumrul misali KDV2 verenden 1 altın vermeyenden 2 altın.
  Dostluk ve Para Su ile Zeytinyağ gibidir.(Don Antobelli) Hangisinin Zeytinyağı olduğuna kişin karakteri karar verir.(Y.K)

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2008
  Nereden
  Osmaniye
  Mesajlar
  481
  durum anlattığınız gibi ama vergi dairesi takdire gönderiyor. Beyanname verme dönemi geldi. Ne yapmak gerek bilemedim.
  ders

 9. #9
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  06.Şubat.2009
  Nereden
  ANKARA
  Mesajlar
  967
  1) Ağustos/2012 dönemi için kira ödemeniz varmı? Yok ise dilekçe veriniz.
  2) Beyannamenizi ihtirazi kayıtlı verip dava açabilirsiniz.
  Dostluk ve Para Su ile Zeytinyağ gibidir.(Don Antobelli) Hangisinin Zeytinyağı olduğuna kişin karakteri karar verir.(Y.K)

 10. #10
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  21.Şubat.2011
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  102
  <DIV align=center>
  <TABLE style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt" =Ms&#111;normalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-LEFT: 7.5pt; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 7.5pt; : white; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 7.5pt" width="100%">
  T.C.
  ANTALYA VALİLİĞİ
  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  SAYI:B.07.4.DEF.0.07.11/GVK.ÖZ.04.75/
  KONU:Okul Aile Birliğinden kiralanan Okul kantini
  Kira ödemesinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.


  ..............
  İLGİ: …………….. tarih ve ………………….. sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; Okul kantini işletmeciliği faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuzu, Kantini Milli Eğitim Müdürlüğünün açmış olduğu ihaleye istinaden Okul Aile Birliği Yönetim Kurulundan kiraladığınızı belirterek, yapmış olduğunuz kira ödemesinden Gelir Vergisi Tevkifatı yapılıp yapılmayacağına dair özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
  Bilindiği üzere; Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (C) bendinde; iktisadi kamu müesseseleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, aynı kanunun 4 üncü maddesinde de Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ile müesseselerine ait veya tabi olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu müesseseleri olduğu, bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği hükmü yer almaktadır.
  Bu hükme göre, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup devamlı olarak ticari, sınai ve zirai konularda faaliyet gösteren işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler.
  Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 11 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküsünde; Okul aile birlikleri, Milli Eğitim Temel Kanununa göre çıkarılan yönetmelik uyarınca kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan, amacı; okulun ihtiyaçlarının karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması olan ve bulundukları okul bünyesinde faaliyet gösteren birliklerdir." şeklinde tanımlanmıştır.
  Aynı Sirkünün 3 üncü bölümünün birinci paragrafında ise; "Okul aile birliklerince kantinlerin kendilerince işletilmeyip üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlardan olmaması nedeniyle bunlara yapılacak kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır." açıklaması yer almaktadır.
  Öte yandan, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin "F-Kiralama ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması" alt başlığında ".... kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği..." açıklanmıştır.
  Buna göre, söz konusu kira bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve ilgili dönem katma değer vergisinin de bahsi geçen Tebliğ'de yapılan açıklamalar doğrultusunda beyan edilmesi gerekmektedir.
  Bu açıklamalara göre; Okul aile birliği adına yapmış olduğunuz kira ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması, ancak sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi beyannamesini vermeniz gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.</TD></TR></T></TABLE>
  <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •