İhalelerle ilgili Belediye tarafından sgk'ya verilen ve "Çalışan sayısı ve prim günü toplamı" gösteren liste örneği var mı arkadaşlar?<div>Not: İhaleyi alan şirketin puantajıyla karşılaştırmak üzere sgk'nın belediyeden istedigi liste örneği</div>