<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR>
<TD =date vAlign=top>11/11/2005 09:08:32</TD></TR></T></TABLE>İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK (Sorular-Cevaplar) / Resul Kurt


e-mail: resulkurt@hotmail.com

Aynı ayda 30 gün bir işyerinde, 10 günde başka bir işyerinde sigortalı çalışıyorum. Emekli olmaya hak kazandığımda 10'ar gün çalıştığım, 2. sigortalı olduğum işyerinden bildirilen prime esas kazançlar toplamı, emekli maaşının hesaplanmasında dikkate alınacak mı? Dikkate alınacaksa SSK tavanını aşan kısmına isabet eden, prime esas kazançların sigorta işçi hissesini iade alabilir miyim? Yaşar Alptekin


Sayın Alptekin, her çalıştığınız şirkette ayrı ayrı sigortalı gösterilmeniz ve her bir işverenden aldığınız ücretten SSK prime esas kazanç üst sınırı dikkate alınarak prim kesilmesi gerekmektedir. Ancak, gün sayınızda herhangi bir artış olmayacak, her ayın çalışması 30 gün üzerinden dikkate alınacak ama emekli aylığınız tavandan bağlandığı için yüksek olacaktır.


506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın 78. maddesinin son fıkrasında; aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktar aşması halinde, farkın, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verileceği belirtilmiştir. Bu nedenle birden çok işyerindeki çalışmalarından dolayı bildirilen kazançların toplamının üst sınırı aşması halinde, sigortalı, üst sınır üzerindeki fark kazancın kendi hissesine düşen fazla primin ödenmesini (iadesini) ilgili sigorta müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak isteyebilir. Sigortalı, üst sınırı aşan fark kazancın işveren payını ve işveren de kendi payına düşen kısmı isteme hakkına sahip değildir. Geri alma hakkı sadece kendi hissesi oranında sigortalıya tanınmıştır. Bu durumda, bağlı bulunduğunuz sigorta müdürlüğüne bir dilekçe başvurmanız halinde, üst sınır üzerindeki fark kazancın sigortalı hissesi size iade edilecektir.


Okuyucu sorularına kısa cevaplar


Sayın Niyazi Yoleri; 5434 sayılı yasanın ikramiye başlıklı 89. maddesi uyarınca, emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir. Siz, SSK'dan emekli olduğunuzdan üniversite'deki 657 sayılı DMK'ya göre geçen 11 yıllık hizmet süreniz için ikramiye ödenmesi mümkün değildir.


Sayın Güllü Erpolat; SSK'da isteğe bağlı sigorta primi ödemeniz halinde babanızdan dolayı aldığınız yetim aylığı kesilmez. İsteğe bağlı sigorta primi olarak en düşük 122,18 ve en yüksek 794,18 olup, bu tutarlar arasındaki dilediğiniz miktarı ödeyebilirsiniz.


Sayın Abidin Bıyıkoğlu; SSK'da askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok. Zaten 10,113 gün priminiz bulunmaktadır.


Sayın Gülten Yenice; 10.06.1986 tarihindeki hizmetlerinizle ilgili olarak işvereninize başvurun ve işveren tarafından ilgili sigorta müdürlüğüne hizmetlerin size ait olduğuna dairyazı verilmesini sağlayın.


Sayın İlhan Alptekin; 50 yaşını tamamlamak ve 5375 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 06.03.2015 tarihinde SSK'dan emekli olabileceksiniz.


Sayın Gülizar Ercan; Halen bir işyerinde çalışanlar için, -bakmakla yükümlü olanlarda olduğu gibi- 6 aylık vizite kağıdı düzenlenemez. Çünkü, iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde sigortalılara verilecek ödenek ve gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun olduğu, yahut meslek hastalığı veya hastalık dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç takvim ayı içinde, bu kanunun uygulandığı bir veya birkaç işde 77'nci maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre elde edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90 da biridir. Bu nedenle, sigortalıların mutlaka günlük vizite kağıdı kullanmaları gerekmektedir.