<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">10 Kasım 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

2006’da mirasçı başına 83 bin YTL vergi dışı

ÖLÜM halinde, mirasçıların vergi durumu 2006 yılı için değişti. 2005 yılında mirasçı başına uygulanan 75 bin 719 YTL’lik istisna, 2006 yılı için yeniden değerleme oranına göre yüzde 9.8 arttı ve 83 bin 139 YTL (83 milyar 139 milyon TL) oldu.


Buna göre, evli iki çocuklu olan birisi 2006 yılında öldüğünde, bıraktığı mirasın (borçlar düşüldükten sonraki) değeri 200 bin YTL ise, mirasın 2/8’i (50.000 YTL’si) eşine, 3/8’i (75.000 YTL’si) bir çocuğuna, 3/8’i de diğer çocuğuna intikal edecek. Mirasçılar yani eş ve iki çocuk, sadece beyanname verecekler ancak her biri 83.139 YTL’lik istisnadan yararlandığı için, vergi ödemeyecekler.

ÇOCUKSUZ EŞ VE EVLATLIK

Evlatlıklar da 83.139 YTL’lik istisna tutarından, öz çocuklar gibi aynen yararlanıyorlar. Füruğ (yani ölen kişinin çocuğu ya da torunu) bulunmaması durumunda, eşe isabet eden miras hissesinin 2005 yılında 151.526 YTL’si, veraset ve intikal vergisinden müstesna idi. 2006 yılında, bu tutar 166 bin 375 YTL olarak uygulanacak.

Buna göre örneğin, çocukları olmayan karı ve kocadan, koca 2006 yılında öldüğünde, karısı 166.375 YTL’ye kadar olan miras payı nedeniyle, veraset ve intikal vergisi ödemeyecek. Bu tutarı aşıyorsa, aşan kısım üzerinden yüzde 1’den başlayıp yüzde 3, 5, 7 olarak artan ve yüzde 10’a ulaşabilen oranda veraset ve intikal vergisi ödeyecekler.

2005 yılında, her mirasçı için, istisna düşüldükten sonra kalan miras payının, 120 bin YTL’ye kadar olan kısmı için yüzde 1 oranında, veraset ve intikal vergisi ödeniyordu. 2006 yılı için ilk dilimin, 120 bin YTL’den 130 bin YTL’ye yükseltilmesi bekleniyor.

EŞE VE SEVGİLİYE BAĞIŞ

2005 yılında; eşe, çocuğa, sevgiliye ya da bir başka kişiye yapılan bağışın, 1.748 YTL’si, veraset ve intikal vergisinden müstesna tutuluyordu. Bu tutar 2006 yılı için 1.919 YTL olarak uygulanacak.

Anne, baba, eş ya da çocuğa yapılan ev, arsa, otomobil gibi bağışlar yüzde 5’den başlayan ve yüzde 15’i bulan bir vergi tarifesine göre, veraset ve intikal vergisine tabi tutuluyor.

Sevgiliye yapılan bağışların vergi tarifesi biraz yüksek. Yüzde 10’dan başlıyor, bağışlanan malın değerine göre yüzde 30’a kadar ulaşıyor.

BANKADAKİ PARALAR

Ölen kişinin, bankadaki parasının mirasçılara ödenebilmesi için, mirasçıların o parayı vergi dairesine beyan etmeleri ve ilgili vergi dairesinden de veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair bir ‘tasdikname’ alıp, bankaya ibraz etmeleri gerekiyor.

Tasdikname ibraz etmeyen mirasçılara, banka parayı yüzde 5 vergi kesintisi yaparak ödeyebilir. Mirasçılar da bu yüzde 5 vergiyi, ileride ödeyecekleri, veraset ve intikal vergisinden mahsup ettirirler.

BEYANNAME VE ÖDEME

Ölüm halinde, mirasçıların ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nden, ‘veraset ilamı’ alıp, yine aynı süre içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Bu süre; mirasçıların yabancı bir ülkede olmaları ya da ölümün yabancı ülkede olması durumunda, dört aydan altı aya çıkıyor. Hem ölenin hem de mirasçıların ayrı ayrı yabancı ülkelerde olduğu durumlarda, beyanname verme süresi sekiz ay oluyor.

Mirasçılar adına, ayrı ayrı tahakkuk eden vergiler, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödeniyor. </TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>