Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: vergi cezaları hakkında

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08.Eylül.2012
  Mesajlar
  3
  Merhaba,

  internet üzerinden web tasarımı işi yapıyordum ve şikayet üzerine vergi cezaları kesilerek ocak 2012 den itibaren vergi mükellefi oldum.

  ocaktan eylül ayına kadar her ay için 580 tl özel usülsüzlük cezaları kesildi.
  bu cezaları 3te 1 indirimle 360 tl ye düşürdüm.
  vergi ziayi cezasıda 253 tl kesildi.
  vergi aslımda 900 tl tutuyor.

  ortalama toplamda 5.000 TL kadar vergi cezalarım tutuyor. ayrıca ocaktan itibaren bağkur a da bağlandığım içinde 3000TL bağkur borcum çıktı.

  vergi cezalarım için bu ay uzlaşmaya giricem ve 253 TL olan vergi ziyai için indirim yapılacak sadece.

  bu borçları şuanda ödeme durumum yok. şuan ödeyemezsem ne olur bilgi almak istiyorum.
  kimisi ödeyebiliyorsan öncelikle bağkuru öde vergi cezalarını bir kaç yıl sonra ödersin şeklinde tavsiyeler veriyor. ne yapmamı tavsiye edersiniz.

  1-2 yıl sonra ödeyemezsem başıma neler gelir.

  şimdiden tşkler. 2. #2
  Ziyaretci
  Gelen cezaları indirimli olarak tahakkuk ettirdiyseniz vadesinde ödemeniz gerekir yoksa indirim hakkınız yanar. Yine de evraklarınızla bir SMMM ile görüşmenizde fayda var.

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08.Eylül.2012
  Mesajlar
  3
  tahakkuk ettirdim. Mali Müşavirlerle görüşmelerimde hep farklı farklı şeyler söyleniyor o yüzden kafam iyice karıştı. kimisi vergi aslı nı yatır diğerlerini daha sonra ödersin bişi olmaz diyor. kimisi bağkurunu öde vergi cezalarını ödeyemiyorsan önceliğini bağkurunu ödeyerek kullan diyor.

  bağkur yada vergi cezalarında faizler nasıl oluyor. icra yada hapislik durumlar söz konusu oluyormu ödeyemediğim zaman?

  bazılarıda vergi cezalarından dolayı hapsede girersin diyor. 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294
  Defterinizi şu an kim tutuyor? Siz mi yoksa meslek mensubu mu?
  SMMM, Özcan Bayram

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08.Eylül.2012
  Mesajlar
  3
  meslek mensubu tutuyor. fakat başkalarından farklı şeyler duydugum için emin olmak için burdan da bilgi almak istedim.


 6. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  07.Nisan.2012
  Nereden
  EDİRNE
  Mesajlar
  147
  1- Şikayet üzerine yapılan yoklamaya dayanılarak mükellefiyet tesis edildiğine göre, öncelikle bu idari işleme "mükellefiyetim yoktur" şeklinde bir itiraz yapabilirdin. Akabinde, eğer ortada sadece bir şikayetçi var ise, başkaca da bir tespitte yok ise idari işlemi yargıya taşıyabilirdin. Ancak şu anda verdiğin bir dilekçe ile, özel ususlüzlük cezalarına indirim istediğine ve uzlaşma talep ettiğine göre bu şansını kaybettiğin en azından şansını azalttığın anlaşılıyor. (yargıdan mükellefiyetin iptali hususunda bir karar çıkması halinde ne vergi, ne özel usulsüzlük, nede bağkur borcun doğmamış olacaktı)
  2- Her ay için 580 tl özel usulsüzlük kesildiğine göre, sen "gerçek işletme usulüne" göre mükellefiyet başlattıkları anlaşılıyor. En azından başlatılan mükellefiyetin "basit usul" üzerinden tesis edilseydi, aylık 580 tl lik cezalara muhatap olmazdın. Bu şansın hala mevcut, basit usul şartlarını taşıdığını ve mükellefiyetinin bu şekilde tesis edilmesini, bağlı bulunduğun vergi dairesinden talep et, kabul görmemesi halinde dava et, kazanma şansın çokçok yüksektir. (tabi işlerini takip eden meslek mensubu ile istişare ederek, basit usul şartlarını taşıyıp taşımadığını tespit et ve ayrıca itiraz süresinin geçip geçmediğini kontrol et. Eğer süresi var ise ve basit usul şartlarını taşıyorsan kazanma şansının çok ama çok yüksek olduğunu söyleyebilirim) Sana bir danıştay kararı gönderiyorum.
  GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİYETİ KAYDINA ALINMADA, İŞE BAŞLAMA TARİ-
  HİNDEKİ DURUMUN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ HK.<
  Yoklama fişiyle tesbiti sonucunda 25.2.1988 tarihinden itibaren gerçek
  usulde mükellefiyet kaydına alınması istemine karşı açılan davayı; gö-
  türü usulde vergiye tabi olmanın genel ve özel şartlarını düzenleyen
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48.maddelerinin birlikte ince
  lenmesinden, götürü usulde vergiye tabi olamıyacakları kanunda belir-
  lenenler dışında kalanların mükellefiyet kayıtlarında, genel ve özel
  şartlar bakımından durumları uygun olanların götürü usulde vergilendi-
  rilecekleri, işe başladığı halde, vergi mükellefiyeti tesis ettirmiyen
  lerin ise, faaliyette bulunulduğu tesbit edildiği anda, yükümlülerce
  geçmişe yönelik olarak ifade edilen iş hacmine, bu mümkün değilse ha-
  rici araştırmalar sonucu elde edilen bulgulara göre gerçek yada götürü
  usulde vergi kaydına alınacağının anlaşıldığı, olayda; davacı imzasını
  taşıyan 13.2.1986 gün ve 3/10 sayılı yoklama fişiyle davacının
  25.12.1988 tarihinde kasaplık işine başladığı, kg mı 4000.-liradan gün
  de 10 kg et sattığı, iş yerinin pazar günleride açık bulunduğunun tes-
  bit edildiği,ayrıca Vergi Dairesince Belediye Başkanlığından alınan ya
  zıda, davacının 1988 takvim yılında 67 küçükbaş, 24 büyükbaş hayvanın
  kesimini yaptığının bildirildiği, bu durumda, götürü usulde vergilen-
  dirmenin özel şartlarını iş hacmi yönünden aştığı sonucuna varılan da-
  vacının gerçek usulde vergi kaydına alınmasında kanuna aykırılık bulun
  madığı gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesi kararının bozulması iste-
  midir.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51.maddesinde 12 bent halinde sayı-
  lan ticari faaliyette bulunan yükümlüler dışında kalanların ilk işe
  başlama tarihinde aynı kanunun 47.maddesinde belirlenen götürü usule
  tabi olmanın genel şartlarını taşımaları halinde götürü usulde vergi-
  lendirilecekleri, aynı Kanunun 50.maddesinde ise götürü usulde vergi-
  lendirmenin genel ve özel şartlarının takvim yılı içinde aşıldığının
  tesbiti halinde, bu durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim
  yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri belirtil-
  miştir.
  Anılan Kanun maddelerinde, mükellefiyetin gerçek yada götürü usulde
  idarece re'sen tesis edilmesi veya yükümlülerin bildirimi üzerine ya-
  pılması arasında farklı bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
  İncelenen dosyadan, gerçek usulde vergilendirme işlemine dayanak alı-
  nan 13.2.1989 gün ve 13/10 sayılı yoklama fişinde, davacının kendi be-
  yanına göre 1988 takvim yılı içinde günlük sağladığı ortalama hasılat-
  tan hareketle bulunan tutarın Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesine ön
  görülen yıllık satış tutarı ölçüsünü aştığının tesbit edildiği, Bele-
  diye Başkanlığı yazısında yıl içinde kesimi yapılarak satışı yapılan
  hayvan miktarının da bu tesbiti doğruladığı, bu nedenle ilk işe başla-
  ma tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyet tesis edildiği an-
  laşılmış bulunmaktadır.
  Yukarıda açıklanan kanun maddeleri hükümlerine göre; gerçek usulde mü-
  kellefiyet tesis edilirken, işe başlama tarihindeki durumların esas
  alınması işe devam edenlerin ise takvim yılı başındaki durumlarının
  değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
  Bu durumda; ilk işe başladığı 25.2.1988 tarihinde götürü usulde vergi-
  lendirmenin genel şartlarını taşıdığı çekişmesiz bulunan davacının, sö
  zü edilen Kanunun 47.maddesinde öngörülen satış tutarı ölçüsünün aşıl-
  ması nedeniyle takip eden yıl başından itibaren gerçek usulde vergilen
  dirilmesi gerekirken ilk işe başladığı tarih itibariyle gerçek usulde
  vergilendirilmesinde yasal isabet bulunmadığından, vergi mahkemesince
  davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Manisa Vergi Mahke-
  mesinin 13.3.1991 gün ve E:1989/260, K:1991/414 sayılı kararının bozul
  masına, 39.100.-lira temyiz yargılama giderinin Vergi Dairesi Müdür-
  lüğünden alınarak davacıya verilmesine, 16.12.1992 gününde oyçokluğuy-
  la karar verildi.

  Kolay Gelsin
  SMMM Hüseyin UZUN
  HER DAİM TEK YUMRUK TEK VÜCUT

 7. #7
  Ziyaretci


  size kesilen ceza(580 TL), beyannameleri internet ortamında vermemekten kaynaklanan cezalar. sahsi fikrime göre mükellefiyetin vergi dairesinde tesis edilmemesinden kaynaklı olarak istesenizde o dönemlere ilişkin beyanları internet ortamında veremezsiniz. veremediğiniz beyanlar için vuk 355 e göre ceza düzenlenmesi vergi mahkemesinden döner diye düşünüyorum. beyanname verilmeyendönemlerleile ilgili vuk 352 . madde ye istinaden ceza düzenlenmesi gerekmektedir. üstadların bu konudaki yorumlarını bekliyorum

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  17.Ağustos.2005
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  944
  MALİ MÜŞAVİRİNİZ NE DİYORSA ONU YAPIN.. SİZİ VE DURUMUNUZU EN İYİ BİLEN O.
  BU SORDUKLARINIZ BASİT YORUMA AÇIK OLMAYAN NET ŞEYLER... BAKACAK DOSYANIZA ŞİMDİ ÖDERSENİZ BU SONRAYA KALIRSA BU DİYE GEREKLİ İZAHLARI YAPACAK...
  MALİ MÜŞAVİRİNİZE GÜVENMİYORMUSUNUZ GÜVENMYORSANIZ HEMEN DEĞİŞTİRİN..
  sözkan

 9. #9
  Ziyaretci


  mali müşaviriniz size en doğru bilgiyi verecktir

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •