Prim Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Kurumumuz ve bazı banka bilgi işlem sistemlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle, son ödeme günü
31.08.2012 tarihi olan her türlü prim ve diğer ödemelerin tahsilat işlemleri 04.09.2012 tarihi gün sonuna kadar
uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.
Kamu oyuna önemle duyurulur.kaynak : https://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/conne...d-f1b257ae350e