Sayfa 1 Toplam 6 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 60 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Bir Öneri

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  03.Mart.2005
  Nereden
  Trabzon
  Mesajlar
  14
  Emekli bakanlık elamanlarını sınavsız ve şartsız bağımsız denetçi olarak atayamayan bürokratlar, bu sefer bakanlık denetim elamanlarını kayıtsız şartsız süper denetçi olarak yetkilendirdiler. Hem öyle bir denetçi ki, isterse ceza bile kesebilecek. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  TTK’nun 210. Maddesini beraber okuyalım.
  H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi (2)
  MADDE 210- (Değişik: 26/6/2012-6335/13 md.)
  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı <B style="mso-bidi-font-weight: normal">bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkilidir[/B]. Ticaret sicili müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyarlar. Ticaret şirketlerinin, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">bu Kanun kapsamındaki işlemleri[/B], Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. Bu denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime tabi işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
  (2) Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tabi olarak şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilir.
  (3) Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir.”
  Bakanlık kendisine verilen <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TTK ile sınırlı usul denetimini[/B] yeterli görmemiş yanına Finansal Tablo, Yıllık Faaliyet Raporu, Kayıt Kontrolü ve Kar denetimini de ekleyerek denetim yönetmeliği yayınlamıştır. Hatta Denetim ilkeleri ile Denetim Tekniklerini bile saymıştır.
  Varlık incelemesi, Gözlem, Doğrulama, Bilgi Toplama, Kayıt Sisteminin Kontrolü, Hesaplama, Belge İncelemesi ve örnekleme gibi denetim teknikleri bakanlık denetim elemanlarınca yapılacağına göre;
  · TTK’nun 400. Maddesi işlevsiz kalacağından iptali,
  · KGK’na ihtiyaç kalmadığından kapatılmasını,
  · YMM’lerle tam tasdik sözleşmesi imzalayan yada kanunda belirtilen sınırları aşanların SMMM’lere beyanname imzalatma zorunluluğu bulunmadığından ve bu firmaların muhasebe hizmetleri YMM’lerce verildiğinden, küçük işletmelerin de defter tutma hizmetlerine odalarının talip olması nedeni ile de SMMM’lik mesleğinin kaldırılmasını
  · Temsile uygun olarak TÜRMOB unvanının TYMMOB (Türkiye Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği) olarak değiştirilmesini
  öneriyor ve bu konuda meslektaşlarımdan destek bekliyorum.

  Mustafa Aktaş
  SMMM

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  29.Haziran.2012
  Mesajlar
  657
  Tamamen katılıyor. Başta Bakan ve tüm ekibini ALLAH a havale ediyorum.

 3. #3
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  31.Aralık.2009
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  8,217
  Bu denetim yetkisi daha önce var olan uygulamaların yeni TTK ile uygulanacak şekli bence gereksiz karamsarlık göstermişsiniz. Bağımsız denetim uluslararası bir uygulamanın veya talebin neticesi ve ayrıca yapılacaktır.

 4. #4
  Ziyaretci
  Denetimi kolay para kazanma yolu olarak görenler, ymm lerin kdv iade ve tam tsdik raporları karşılığında aldıkları paraları görüp ağzı sulanan banada bizede diyenler her alanda denetimi,sımsıkı denetim, katmerli denetim vs yasaları çıkarttırmaya çalışıyorlar va başarıyorlarda, ancak bu derece denetim ve denetimden para kapma heyecanı böyle sürerse insanları iş yapmaktan değilse de yaptığı iş ile ilgili denetimlerle cebelleşmekten dolayı kaçıracak ve denetleyecek firma bulmayacaklar. Zaten hali hazırdaki karmaşık mevuzat bezdiryor insanları, işçi çalışmak isteyene sgk bir nevi işkence uyguluyor bunlar yetmeiyormuş gibi tekrar tekrar denetim,
  bu bakanlık denetçileri bu denetimleri yapacak ise bağımsız denetime ne gerek var?

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307

  Sayın Mustafa Bey Burdaki Denetim Bizim bildiğimiz Bağımsız denetim uygulamasından oldukça farklı.Burdaki Denetim İşlem Denetçiliği ve Uygunluk Denetiminin bir birleşimi ve ancak (ihbar,şikayet,3.ncü kişi istem,resen) bu hallerde geçerli bir denetim türü.O da şu açıdan Biliyorsunuz ki , Finansal Tabloların doğruluğuna Güvence Veren Denetçilerin Verdiği rapor sonucundaki herhangi bir şikayet halinde tekrardan Şirket finansal tablolarını incelemek KGK'nın görevi değil.KGK görevleri aşağıda bariz şekilde açık.Biri şikayet ettiğinde tekrardan finansal tabloların doğruluğunu ,kanuni uygulamaları vs. vs. doğruluğunu kim yapacak KGK mı ? tabi ki hayır.Tekrar dan Bağımsız Denetim şirketi de Düzeltme yaptıramayacağına göre.(Mantıklı Nedenini Açıklamadan) Bunun finansal tabloların ve kanuni uygulamarındoğrulunu üst kurul olarak Bu kurum yapıp cezai durumlarda cezaya bağlayacaktır.Tabi ki bunula beaber hem Denetçi hem de Finansal Tabloyu Düzenleyen Şirket Sorumluluğu üzerine alacaktır.Eğer ki sorun muhasebecisindeyse Şirkette ona Rücü edecektir.<div></div>

  Finansal Tablolarına güverek bir şirkete ortak olan ve finansal tabloların hatalı olması alinde bile olumlu rapor aldıysa ama bu durumu hangi yere şikayet ettirip inceletecektir.Unutmayalım ki KGK'nın göre Denetim sicili tutmak,sınav yapmak,disiplin cazaları vs. vs.  2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 28103

  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN
  TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  Kurulun görev ve yetkileri

  MADDE 9 ‒ (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.

  b) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek.

  c) Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dahil, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.

  ç) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.

  d) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek.

  e) İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek.

  f) Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

  g) Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle işbirliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.

  ğ) Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

  h) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak.

  ı) Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar yapan diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.

  i) Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması ile görev alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak.

  j) Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak.

  k) Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

  l) Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.

  m) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.

  n) Başkanın önerisi üzerine, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarını atamak.

  o) Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek.

  ö) Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak.<div></div>

  Aradaki farkı anlamamız açısından diğer Denetleme <div></div><div></div>

  28 Ağustos 2012 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 28395


  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:


  TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET
  BAKANLIĞINCA
  DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK<div></div><div>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div><div></div><div>

  Denetim usulü


  MADDE 8 – (1) Ticaret şirketlerinin işlemleri, Bakanlık denetim elemanlarınca
  denetlenir.


  (2) Bakanlık, ticaret şirketlerinin denetimine resen veya ortakların yahut
  üçüncü kişilerin istem, ihbar ve şikayetleri üzerine karar verebilir</font>.<div></div><div>Burdan da anlaşılacağı gibi Bu DenetimFinansal Tabloarın Doğruluğu hakkındaki Hukuki herhangi bir İtiraz vs. durum olduğunda Finansal Tabloların doğruluğunu inceleyen kamu kurumunun yaptığı denetimdir.Şuan itibariyle finansal tabloların doğruluğu hakkındaki itirazın yapılacağı üst kurul olarak yetkilendirilmiş.</div><div></div><div>Ayrıca Burdaki Denetim deki konu başlıkları geneldir. Her Tür denetimde İnceleme ,Gözlem,Örnekleme,Kanıt vs.vs. mevcuttur.Denetim de farklılıklar türlerine göre özelleşir.Hile,İç,IT,BAğımsız denetim türlerinde de bu konu başlıkları mevcut sonuçta.</div></div><div>
  </div>
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  05.Ocak.2009
  Nereden
  sakarya
  Mesajlar
  2,055
  maliye bakanlığına bağlı , mükelleflerin ve meslek mensuplarımızın beyan ve bilgi vermek zorunda olduğu , vuk kdv kdvk gvk vb ilgili diğer kanunlar yönünden sorumluluklarını takip eden , karar veren olayları sonuclandıran nasıl ki vergi dairesi , vergi müfettişleri varsa

  yttk yı ve denetmenleri , denetim sirketlerini ve ilgili diğer kişi ve kurumları denetleyecek bir kurum olacak bu da gümrük ve ticaret bakanlığına bağlı,onların içinden çıkan olusan bir kurum olacaktır

  diye anladım ben bu maddeyi

  ama onuda yapan/yapacak olan kamu gözetim kurumu
  Edited by: Ahmet Evcen

 7. #7
  Ziyaretci
  Denetlenecek şirketler belli olmadan, denetçi kim olacak belli olmadan denetçi ruhsatı harçları ve denetim şirketleri harçlarıyayınlandı, denetçilerin yetkilendirilmesi hakkında yönetmelik yayınlanmadan, denetçi olacakların eğitimi başvurusu alınmaya başladı tepkiler üzerine durduruldu,gayrifaal şirketler kısa yoldan tasfiye beklerken, yeni kanuna göre şirket olmanın yükünütaşıyamayacak olanlar kısa yoldan şahıs işletmesine dönmenin düzenlemesi beklenirken ticaret bakanlığı(kaç şirketi ilgilendiriyor bilmiyorum)elektronik ortamda genel kurul yönetmelikve tebliği yayınladı. İkincil düzenlemeler belli olmadan ticaret bakanlığı denetçilerine ceza yazma kapıları açıldı. Denetim şirketi ruhsat harçları, denetçi ruhsat harçları ve bağımsız denetim eğitim ücretleri yüksek tutularak ne yapılmak isteniyor? Maddi çıkarlar bu kadar mı ön plana çıkar, etik değerler, ilkeler, kurallar hiç gündeme gelmeyecek mi? Yeni kanuna göre muhasebe ve mali tablo denetimi için öncelikle, hangi muhasebe standartlarını hangi büyüklükteki işletmeler nasıl ve ne zaman uygulayacak bunun düzenlemesi yapılır. Sonra bunları denetleyecekleri yetkilendirecek ve denetlemenin nasıl ve ne zaman olacağını gösteren düzenlemeler yapılır.Ben mi ters görüyorum, tersten mi bakıyorum bilmiyorum yada bu işlerin böyle mi olması gerekiyor. Yıl başına 4 ay kaldı hala elle tutulur kafa karışıklığını ve belirsizliği gideren bir düzenleme ortada yok. Son anda yapılacak ani düzenlemelerle kim, ne kazanacak bilmiyorum.Özellikle son beş yıldır yapılan ve yapılmayan düzenlemelerden başımız döndü. Çocuklarıma bu mesleği tavsiye etmiyorum. En iyisi vitesi boşaatmak (hiçbir şeyi dert etmemek), meslekle ilgili kitap, dergi, gazete, yorum, tasarıokumamak, tv'de haber programı izlememek. Çünki bunları yapmayanların kafası çok net, benim kafam ise çok karışık.Kafa yordukca kendimize yapıyoruz.

 8. #8
  Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Haziran.2007
  Nereden
  Kartal/İstanbul
  Yaş
  52
  Mesajlar
  14,820
  sayın mustafa aktaş bence çok doğru söylemiş bu adamlar tabiri caizse cozutmuş ve neresinde var 6102/210.maddenin bu anlattıklarıdenetim yaklaşımı ve burda bunların yapacakları aynen VUK.nunu kapsamındaki usul denetiminden başkası olamaz ve ancak buna benzemelidir ama bunlar aynen bağımsız denetime benzetmişler ve bu tebliğ kanuna aykırıdır ve kanunbunlara böyle tebliğ yetkisi vermiyor ve sadece 210 değil diğer bir çok maddeye ve kanunun ruhuna aykıdır ve resmen saçmalamışlar,kolay gelsin.
  Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

 9. #9
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307


  sayın Deneme1 Haklısınız da Peki bizde hiç suç yok mu?Ben 2 yıldır bize hikaye anlatılarak geçen zamanıma acırım.Kimse mantıklı çözüm üretmeyip hep birbirini eleştirdi durdu.2 yıl sınava gerek yok söylemleriyle değil de Örneğin Yeterlilik Sınavlarının Uluslararası Normlara Uyumlaştırma çalışmlaarıyla geçiş sürecinin hasarsız olması için gerekli çaba içinde olmalıydık.Herkes kendine özel uygulamalar sunup durdu.Kimileri belli zumreye özel önergeler sundu,kimisi kişiye özel (YMM) rapor hazırlattı ve bu raporları hazırlayanlardan bir kısmı da bize (SMMM)'lere denetim eğitimi sundu.Ben artık kaç defa değişiklik olduğunu unuttum.KGK eğitimi,TKK, Başvurular vs. vs.Başım döndü kısacası.Siz hiç AB 8.nci direktif incelemesi adı altında makale yayınlatıp içinden sınav konuları olmadığı bir makale biliyor musunuz ? Bunu da gördük biz.Ankara YMM odasında mevcut.Kısacası herkes kendine özel Dünya yaratıp O Dünyayı da kendi isteğine göre renklerdirme çabası içinde oldu.<div></div><div>Şunu unutmamak gerekir ki Eleştirmek kolay ama çözüm üretmek zordur.Size yanlış düşünüyorsunuz desem bunu nedenini açıklamasam ne dersiniz?Beni kaale bile almazsınız değil mi? İşte biz de bu durumları yaşadık.</div><div>Çözüm de UluslararasıSisteme uyacak,Meslektaşa ayrım yaratmayacak şekilde uyacak herkese uyacak , mantıklı olacak, ayrıca Ülkeye de faydalı olacak.Kısacası bir orta yolu olacak.Yoksa yıllarca sürüp gider.</div><div></div><div>Herkes ipi biryerden çekiştirdi sonra da kopunca bağlama çabasında olup, bağlayamayınca da şuçu birilerine atma telaşına girdi.Önce suçu kendimizde sonra karşı tarafta aramalıyız.</div>
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 10. #10
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  Düzenlenecek raporlar


  MADDE 9 – (1) Bakanlık denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunda
  aşağıdaki raporlar düzenlenir.


  a) Teftiş Raporu: Ticaret şirketlerinin belli bir döneme ait işlemlerinin,
  örnekleme ve amaca uygun diğer denetim teknikleri kullanılarak, Kanuna ve Kanuna
  dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygunluğunun incelenmesi sonucunda
  düzenlenen rapordur.


  b) Soruşturma Raporu: Denetim sırasında, kamu adına soruşturmayı ve
  kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi durumunda yetkili
  makamlara bildirilmek üzere düzenlenen rapordur.


  c) İnceleme Raporu: Teftiş ve soruşturma raporlarına konu olmayan hususlarda
  düzenlenen rapordur.


  (2) Denetim elemanlarınca, birinci fıkra uyarınca düzenlenen raporlar
  Başkanlık bünyesinde oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca
  değerlendirilmek üzere Başkanlığa sunulur.


  (3) Ticaret şirketlerinin, kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı
  işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde
  bulunduğunun Bakanlık denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde Bakanlıkça
  fesih davası açılabilmesi için inceleme raporu düzenlenir.


  (4) Denetim çalışmaları sonucunda aşağıdaki hususlara ilişkin yapılan tespit
  ve önerilere teftiş veya inceleme raporlarında yer verilir.


  a) İlgililerin hukuki sorumluluğunu gerektiren durumların genel kurul
  gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulması.


  b) İdari para cezalarının uygulanması.


  c) Diğer bakanlık, kurul, kurum ve kuruluşların görev alanına giren ve bunlar
  tarafından tedbir alınmasını veya denetim yapılmasını gerektiren durumların
  yetkili birimlere bildirilmesi.<div></div><div>Rapor Türlerine bakarak Bağımsız Denetimden farkını anlayabilirsiniz.</div><div></div><div>Unutmamak gerekir ki Bu kurul Şikayet,3.ncü kişi istemi,ihbar, resen (şüphe) durumda iş yapacaktır.</font></div><div></div><div>Size bir soru ben Finansal Tabloları BağımsızDenetimden Geçmiş ve Olumlu Rapor almış bir firmaya ortakoldum.Sonradan da baktım ki raporda göründüğü gibi değil bu itirazı belirteceğim kurul hangisi ? Ticaret Mahkemesi Derseniz Mahkeme de Bilirkişi olarak kimi atayacak (Farklı raporlar çıkabiliyor),Burda Ben Kusura Bakmayın ama Kamu tarafından yapılanincelemeyi isterim.KGK'nın görevlerini yine karıştırmayalım lütfen.</div><div></div>
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •