<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=8 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =article_baslik align=middle bgColor=#336699 colSpan=100>Prim affı tasarısı komisyondan geçti</TD></TR>
<TR>
<TD rowSpan=2></TD>
<TD =black10 vAlign=top align=right width="100%">10 Kasım 2005 21:02
<HR width="100%" noShade SIZE=1>
</TD></TR>
<TR>
<TD =black14 align=left>Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.</TD></TR>
<TR>
<TD width="100%" background=images/dot_black.gif colSpan=100 height=1></TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD>
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, düzenlemeyle ilgili olarak komisyona bilgi verirken, Mart ayı sonu itibarıyla SSK'nın özel sektörden 4.6 milyar YTL'lik alacağı ve Bağkur'un ise 16.7 milyar YTL prim alacağı bulunduğunu belirterek, yeniden yapılandırmanın nasıl olacağı konusunda bilgi verdi.

Bağkur'un tüm borçları, SSK'nın ise borç aslı 50 bin YTL ve altında olanların; borç asıllarının 1998 yılı sonuna kadar gecikme zammı, 1999 yılından başvuru tarihine kadar ise gecikme cezası oranları yerine TEFE oranı uygulanarak yeniden hesaplanacağını bildiren Başesgioğlu, bu hesap sonucu borcun ait olduğu döneme bağlı olarak toplam borç oranından farklı oranlarda terkinin söz konusu olacağını kaydetti.

Borcun ağırlıklı yaşına göre taksit sayısının belirleneceğine işaret eden Başesgioğlu, "Taksit sayısı en fazla 36 ay olacaktır. Taksitlendirme farkı; 12 ayda ödenirse yıllık yüzde 5, 12 ayı aşan sürede ödenirse yılık yüzde 6, 24 ayı aşan sürede ödenirse yıllık yüzde 7 olacak" dedi.

Toplam borçlarının yüzde 50'sini peşin olarak ödeyenler veya taksitlendirilmiş borçlarının yarısını ödeyenler için sağlık hizmetinden faydalanmanın mümkün olacağını kaydeden Başesgioğlu, yapılan düzenlemeyle bir yandan borçların yeniden yapılandırıldığını diğer yandan da alacakların birikmesinin önlendiğini söyledi.

Başesgioğlu, yeniden yapılandırma için "primini düzenli ödeyenler cezalandırılıyor" eleştirisini haklı bulduğuna işaret ederek, bu eleştirileri de gözönünde bulundurarak makul bir düzenleme yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Komisyon görüşmelerine katılan TİSK, TESK ve Türk-İş temsilcileri ise tasarıyı eleştirerek, "uygulama şansı olmadığını" ileri sürdüler. Borcun hesaplama yönteminin ağır bir borç çıkmasına neden olduğunu belirten temsilciler, değişiklik yapılmasını önerdi.

Tasarının geneli üzerinde söz alan CHP ve AK Parti'li üyeler de tasarıyı eleştirdi</TD></TR></T></TABLE>