Değerli arkadaşlar;<div>Nevi değiştirmek suretiyle A.Ş'ye dönüşecek olan Limited Şirketi özsermaye tespiti için mahkemeye verilmesi gereken dava dilekçesi nasıl olmalı elinde örnek olan varmı???</div>