2010 yılı için tutanağa istinaden geriye dönük mükellefiyet tesisi yapıldı.Gönderilen beyannameler için özel usulsüzlük cezaları yüksek bir meblağ tutuyor. Vergi dairesi 6111 geçici 4.maddeden faydalanamayacağımızısöylüyor. Bu tip işlemlerde ceza kesilemeyeceğine ilişkin Danıştayın bir kararı var. Böyle bir durumda izlenecek yol nedir. Görüşlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.