Yeniden yapılanma kapsamında ücretgünlük 25 liraya çıkarıldı. Bunun yanı
sıra, program süresince her bir katılımcı için iş kazası ve meslek hastalığı
sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de İŞKUR tarafından
karşılanacak, En az 2 kişi çalıştıran bütün işyerlerinde bir kişinin stajyer olarak istihdam</font>ını 6 ay
süreyle İŞKUR</font>
sağlayacak, denilmektedir.<div></div><div></div><div>-İşyerine bir stajer alınmış olsa işverene maliyeti ne olur? Asgari ücrete göre. kısa vadeli sigortayı işkur karşılıyor, uzun vadeli vb. işverenmi ödemiş olacak.</div><div></div>