Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Şirket Ortak ve Müdürünün Yiyecek Harcaması

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2012
  Mesajlar
  249
  Merhaba Arkadaşlar
  Limited Şirketin Ortağı ve aynı zamanda imza yetkili müdürü olan 2 kişinin marketten yazarkasa fişi ile aldıkları yiyecekleri, gider olarak şirkete işleyebilirmiyiz ? Bu harcamalar şirketin kredi kartıyla yapılmıştır.
  Ali Deman

 2. #2
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  01.Aralık.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  9,144
  Şirket ihtiyaçları için tüketilmek amacıyla alınmışsa gider yazılabilir. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

 3. #3
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2012
  Mesajlar
  249
  Alıntı adaysd Nickli Üyeden Alıntı
  Şirket ihtiyaçları için tüketilmek amacıyla alınmışsa gider yazılabilir. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>

  Teşekkürler
  Ali Deman

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2008
  Mesajlar
  1,189
  yazarkasa fişi nasıl gider olarak yazılır? benzin fişleri haricinde yazarkasa fişleri fatura yerine geçmez.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  09.Aralık.2010
  Mesajlar
  474
  Ortaklar cari hesabına atılmalıdır.

 6. #6
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Aralık.2007
  Mesajlar
  44
  Genel Tebliğler <?: PREFIX = O /><?: PREFIX = O /><O:P></O:P>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sıra No.: 204<O:P> </O:P>[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sayı: 20539<O:P> </O:P>[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">R.G.: 05.06.1990<O:P> </O:P>[/B]
  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde, ‘Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;<O:P> </O:P>
  1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;<O:P> </O:P>
  2 - Serbest meslek erbabına;<O:P> </O:P>
  3 - Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;<O:P> </O:P>
  4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;<O:P> </O:P>
  5 - Vergiden muaf esnafa.<O:P> </O:P>
  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.<O:P> </O:P>
  Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 300.000 lirayı geçmesi veya bedeli 300.000 liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.’ hükmü yer almaktadır. Buna göre, nihai tüketiciler tarafından fatura istenilmesi halinde 300.000 liralık hadde bakılmaksızın fatura verilmesi; satılan emtia veya yapılan iş bedelinin 300.000 liranın altında olması ve müşteri (nihai tüketici) tarafından fatura istenilmemesi halinde ise perakende satış fişi verilmesi zorunludur.<O:P> </O:P>
  Öte yandan, söz konusu maddenin açıklamasına ilişkin olarak 167 sıra numaralı Vergi Usul kanunu Genel Tebliğinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yukarıda beş madde halinde sayılan kimselere sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermelerinin emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemelerinin ve almalarının zorunlu olduğu ve bunlar için perakende satış fişlerinin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.<O:P> </O:P>
  Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.<O:P> </O:P>

 7. #7
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  28.Ocak.2008
  Nereden
  Denizli
  Mesajlar
  112
  kayamert üstadım kanun metni için çok teşekkür ederim. Bu güne kadar bende yazar kasa fişi kesinlikle işlenemez olarak bilenlerdendim.
  Vay benim köpek yalnızlığım
  Ben memleket arsızıyım

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mart.2011
  Mesajlar
  1,084


  daha güncel bir tebliğ olsa daha iyi olurdu

 9. #9
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2012
  Mesajlar
  249
  Bununla ilgili başkabir tebliğ yayınlanıncaya kadar, bu tebliğ geçerlidir. Sadece kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi giderlerin değil, işyerinde tüketilmek kaydıyla, yazarkasa fişiyle yapılmış tüm harcamların, gider olarak işlenmesi hakkında özelge var.
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><t><tr><td colspan="5" valign="top" width="613">T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü</td></tr><tr><td colspan="3" valign="top" width="310">

  </td><td colspan="2" valign="top" width="303"></td></tr><tr><td valign="top" width="44">

  Sayı</td><td valign="top" width="8">:</td><td colspan="2" valign="top" width="402">

  .4.35.16.01-176300-500</td><td valign="top" width="159">04/10/2011</td></tr><tr><td valign="top" width="44">

  Konu</td><td valign="top" width="8">:</td><td valign="top" width="258">

  Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV'nin indirilip indirilemeyeceği hk.</td><td colspan="2" valign="top" width="303">

  </td></tr></t></table>İlgide
  kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından iş yerinde
  kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura
  düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet
  bedelleri (Gıda, şeker, çay, ekmek, mutfak tüpü, yemek, gazete,
  hırdavat, sabit kıymet bakım-onarımı vb.) ile şirket çalışanlarınızın
  görevli olarak çıktığı iş seyahatlerinde satın almış olduğu (yemek,
  otopark, otoban geçiş ücreti, taksi ücreti, oto yıkama vb.) hizmet
  bedelleri için mal ve hizmet satan kişilerce düzenlenen perakende satış
  fişleri ile yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının
  mümkün olup olmadığı ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp
  yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.Vergi Usul Kanunu Yönünden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır."
  denilmiş, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek
  mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği
  belirtilmiştir.Anılan bent hükmü uyarınca,
  yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu
  giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık
  bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup bu mahiyette olmayan
  giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün
  değildir.Öte yandan, anılan Kanunun 232 nci
  maddesinde; fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler sayılarak, bu
  kimselerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve
  yaptıkları işlerin bedelleri karşılığında perakende satış fişi
  düzenleyecekleri hükme bağlanmıştır.Konu ile ilgili olarak, 204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; "Ancak,
  mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde
  kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve
  temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini
  belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi
  (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet
  bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin
  gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
  mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak
  uygun görülmüştür.
  İşletmenin tüketimi
  dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne
  olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt
  yapılması gerekmektedir."
  Ayrıca, 206 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin (G) bölümünde; "3065
  sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince
  mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve
  hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma
  değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması
  şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer
  vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  Bu
  durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi
  olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca
  gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de
  kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu
  yapılacaktır."
  açıklamalarına yer verilmiştir.Buna
  göre, fatura düzenleme haddinin altında kalan mal ve hizmetler için
  alınan perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak
  kullanılması mümkün bulunmaktadır.Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden5520
  sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı
  maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde
  elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum
  kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki
  hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler uyarınca
  tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci
  maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler
  indirilebilecektir.Gelir Vergisi Kanununun
  "İndirilecek giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın
  tespitinde indirim konusu yapılacak giderler tadadi olarak sayılmış olup
  anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari
  kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel
  giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak
  kabul edileceği belirtilmiş bulunmaktadır.Yukarıda
  yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu mal ve hizmet
  alımlarına ilişkin giderlerin; kazancın elde edilmesi ve idamesi
  arasında doğrudan ve açık illiyet bağının bulunması, keyfi olmaması,
  işyerinde kullanılmak ve tüketilmek üzere satın alınmış olunması
  halinde, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün
  bulunmaktadır.Katma Değer Vergisi Kanunu YönündenKatma Değer Vergisi Kanununun "Vergi İndirimi" başlıklı 29 uncu maddesinde,mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, buKanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim vehizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katmadeğer vergisini indirebilecekleri; indirim hakkının da vergiyi doğuran olayın vuku bulduğutakvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirmedöneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.Aynı Kanunun 34/1 inci maddesinde, yurt içinde veya ithal olunan mal ve hizmetlere aitkatma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıcagösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği; 53 üncümaddesinde ise bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanunundadüzenlenen vesikaları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.Buna göre, KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketimekonu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genelgiderlerin ödeme kaydedicicihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödemekaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değervergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.  Ali Deman

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •