<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">9 Kasım 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Hazine Bonosu’na 407 bin YTL’ye kadar beyan yok

2005 yılına ait bazı göstergeler netleşince, Hazine Bonosu (HB) ve Devlet Tahvili (DT) faiz gelirlerinin beyan sınırı da belli oldu.


Buna göre, 2005 yılında elde edilen HB ve DT faiz geliri, 407 bin 400 YTL 60 YKr’u (407 milyar 400 milyon 060 bin YTL’Yi) aşmadığı sürece, beyan edilmeyecek. Örneğin, 2005 yılında 407,4 bin YTL Hazine Bonosu faiz geliri elde eden Hüsamettin Bey, bu gelirini beyan etmeyecek.

BEYAN SINIRININ HESABI

2005 yılında elde edilen HB ve DT faiz gelirinin beyan sınırı, aşağıdaki gibi hesaplanıyor.

1- Faiz gelirinden önce enflasyon indirimi düşülüyor

Enflasyon indirimi oranı, 2005 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,8’in, aynı dönemde HB ve DT ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi sonucu bulunuyor. Bileşik ortalama faiz oranı; önümüzdeki günlerde Hazine tarafından Maliye’ye ağırlıklı ortalamaya göre yüzde 18.25, aritmetik ortalamaya göre de yüzde 17.90 olarak bildirilecek. Maliye, ağırlıklı ortalama olan 18.25’i esas alıyor. Buna göre, iki oranın birbirine bölünmesi sonucu, enflasyon indirimi (9,8 / 18,3 = ) yüzde 53,6 olarak bulunuyor (GVK Md. 76/2). Maliye Bakanlığı’nın, önümüzdeki günlerde, 9,78 olan yeniden değerleme oranını 9,8 olarak, aralık ayında da ‘enflasyon indirimi oranını’ yüzde 53,6 olarak, bir genel tebliğ ile açıklaması bekleniyor.

2- Enflasyon indirimi düşüldükten sonra, kalan kısımdan istisna tutarı indiriliyor

İndirilecek olan istisna tutarı; 174 bin 033 lira 88 kuruş (GVK Geçici Md. 59). Hemen belirtelim, bu istisna 25 Temmuz 2001’den sonra ihraç edilen HB ve DT faizlerine uygulanıyor.

3- Beyan sınırı : 2005 yılı HB ve DT faiz gelirinden ‘Enflasyon indirimi’ ve ‘İstisna’ düşüldükten sonra, kalan tutar 15 bin YTL’yi aşıyorsa beyan ediliyor (GVK Md. 86/c).

Buna göre, 25.7.2001 tarihinden sonra ihraç edilen HB ve DT’lerden 2005 yılında elde edilen faiz geliri, 407 bin 400 YTL 60 Kuruşu aştığında, 1-15 Mart 2005 tarihinde beyan edilecek. Aşmıyorsa beyan edilmeyecek. Beyan sınırından, aile bireyleri ayrı ayrı yararlanıyorlar.

ALIM-SATIM KAZANCI

2005 yılında, 25 Temmuz 2001’den sonra ihraç edilen HB ve DT’lerin vadesinden önce elden çıkartılmasından sağlanan kazancın vergilendirilmesinde, enflasyon indirimi uygulanmayacak. Buna karşılık, iktisap (edinme) bedeli, elden çıkartılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE tarafından belirlenen TEFE oranında artırılarak belirlenecek. Ortaya çıkan kazançtan 174 bin 033 lira 88 kuruş istisna
düşülecek. Kalan tutar beyan edilecek.

2006 YILI HB VE DT GELİRLERİ

a) 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilenler

HB ve DT’lerdeki vergi istisnası, 26 Temmuz 2001 - 31 Aralık 2005 tarihleri arasında ihraç edilenler için geçerli. Bunlarla ilgili istisna 31.12.2007’de sonra erecek.

2006 yılında, bu tarihten önce ihraç edilen HB ve DT’lerin faiz gelirlerine uygulanacak istisna tutarı da belli oldu. Bu tutar, 2005 yılı istisna tutarının, yeniden değerleme oranına göre, yüzde 9.8 yükseltilmesi sonucu 191 bin 089 lira 20 kuruş oluyor.

b) 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilenler

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen HB ve DT’lerin faizleri, tutarı ne olursa olsun beyana tabi olmayacak. Ancak yüzde 15 stopaja tabi tutulacak.
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>