Limited şirket aktifine 13/12/2002 tarihinde kdv hariç değeri 14.309.32 ytl tutarında bir tanker satın almış. bu tanker kredi ile satın alınmış


2003 yılı kredi faiz tutarı : 4.454.81 ytl
2004 yılı kredi faiz tutarı : 9.483.84 ytl


kredi 2004 sonunda bitmiştir. faizler aynı zamanda gidere kaydedilmeyip maliyete kaydedilmiştir. 2002/2003 amortisman düşülmemiştir. ancak 31/12/2004 tarihinde enflasyon düzeltmesi neticesinde amortisman hesaplanmış 698 nolu hesapla kapatılmış bilançoda var olduğu halde gidere yazılmamıştı. 19.356.65 ytl.


aktife kaytlı tankerin enflasyon düzeltmesi yapılmış 6,140,96 ytl.


tanker 31/08/2005 tarihinde kdv hariç 25.000.00 ytl ye satılmıştır.kar zarar hesaplamasında gider yazılmayan amortisman durumu :


aracın alış fiyatı : 14.309.32
2003 kredi faizi& nbsp; : 4.545.81
2004 kredi faizi& nbsp; : 9.483.84
2004 enf.düz.farkı : 6.140.96
taşıtın maliyeti&nbs p; : 34.479.93
satış tutarı (-)&nb sp; : (25.000.00)
satıştan elde edi.zarar : (9.479.93)


bu zarar matrahtan indirilebilir mi? yoksa eski maliyet artış fonunda olduğu gibi kanunen kabul edilmeyen zarar mı?


gider yazılmamış ancak bilançoda kayıtlı enf.düz. yapılmış amortisman 19.356.65
beyan edilmesi gerekli kar 9.876.72


yukarıda yapılan hesaplama hakkında yasal görüşünüzü rica ediyorum saygılarımla.