91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümündeki açıklamalara göre perakende tesliminde farklı KDV oranı uygulanan malları işletmesinde ( lokanta,catering vb. gibi )kullanacağını beyan ederek...