Sahte fatura kullanımı ile ile ilgili olarak mal alışı yaptığımız firmaya vergi tekniği raporu düzenleniyor. Rapor tarihi 15.08.2016.

Vergi tekniği raporuna istinaden bizimde vergi incelememiz...