Nakten İade 50binTLye, YMM Tsd.Sözleşmesi olanlarda 500BinTL yükseltildi.
Gerçek fayd ilişkin bild. Formukurum geçici vergi beyannamesine eklenmiştir.
SGK E Tebligat Sistemine Geçiyor.31.12.2021 SON!
Gerçek faydalanıcı bilgi formu(CEZALAR)
Mükteza (24.12.2018): Sınıf Değiştirme Hadleri İçin Aralık Ayını Bekleyiniz.
Meslek mensubuna borcu varken, defteri kabul etmenin suç olduğunu biliyor muyuz?
Borcu olan müşteriyle yeni dönem sözleşme yenilemenin suç olduğunu biliyormuyuz?
MALİ TATİL İÇİN BİR AY ÖTELEME İSTİYORUZ! (Konu Açılış: 30.06.2011)