PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız :Sayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 1. Sayın SMMM Nusret Kurdoğlu Hocamızın yazl
 2. MUHASEBECİLERİN ACINACAK DURUMU
 3. Yeni hapis cezaları ve ince noktalar
 4. Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgur
 5. Vazgeçilen alacaklar
 6. 5335 sayılı Torba Kanun, çalışanlara ne..
 7. Hızlı büyüme ve işsizlik
 8. Geliri olmayana emlak vergisi yok
 9. Vergi levhalarının tasdiki
 10. Belediye Gelirleri Yasası’nda yeni tarife
 11. Kapitalizmin Son Direnişi
 12. Yurt dışında geçen sürelerin borçlanması
 13. Serbest bölgelerde yabancı para birimi
 14. Vergi sistemimizde olacaklar
 15. Niyet mektubu ve stand-by
 16. Başbakan’ın şirket hissesini satış vergis
 17. Emlak vergisine gizli zam
 18. Mortgage sistemi için öngörülen vergisel
 19. Yeni teknoloji ve AR- GE faaliyetlerinde
 20. Reel olmayan finansman maliyeti sorunu
 21. İşverenlerce ödenen özel sağlık sigortası
 22. İşsizlik ve vergilerimiz
 23. İşçi bildirimleri ve hapis işkencesi
 24. Tek mesken sahiplerine sıfır oranlı vergi
 25. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görev ve yet
 26. Kapitalizm ve işsizlik
 27. Tohumluk kredi borçlarının ödenmesine kol
 28. Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilmeyen
 29. Faturasız malı olana KDV darbesi
 30. e-beyanname vermeme cezası af ediliyor
 31. Teşvik Yasası’nda yeni olanaklar
 32. Yabancı sermaye ile ilgili bildirimler
 33. Emeklilere emlak vergisi tehlikesi
 34. Hesap Uzmanları Kurulu (27.05.2005)
 35. Yaş düzeltmelerinin emekliliğe etkisi
 36. Vergilendirmede tevkifat başarılı mı?
 37. Kayıtdışılıkta vergi kaybı
 38. Kayıtdışı ekonomi ve Maliye Bakanlığı
 39. Emlak vergisinde son gün
 40. Kapıcılarda Stopaj ödemesi
 41. Fransa’dan profesörün eşine ‘paranın kayn
 42. Yatırımların ve istihdamın teşvikinde 535
 43. Menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde s
 44. ek-8
 45. Hangi iller teşvikten yararlanıyor?
 46. Vergilemede ilkeler
 47. Şimdi Hazine Bonosu almanın tam zamanı
 48. İş Kanunu’nda hafta tatili
 49. Teşvikte yeni istihdam
 50. VERGİ SUÇU - 4811 SAY.KANUN
 51. VERGİ LEVHASI TASDİKLERİNİN BİLDİRİMİ
 52. Damga vergisinde sürekli mükellefiyet ve
 53. Örtülü kazanç dağıtımı ve transfer fiyatl
 54. Avrupa Birliği’nin geleceği
 55. SSK ve Bağ-Kur affı kime ne getiriyor
 56. Hangi işlemler BSMV’ye tabidir?
 57. Yabancı sermaye geliyor mu?
 58. 2005 yılında incelenecek mükellefler
 59. İşe başlama bildirimi
 60. Doğum yapan kadın işçilerin çalıştırılma
 61. Mahsup edilemeyen zararlar
 62. Re’sen vergi tarhı ve çarpık uygulamalar
 63. Nev’i değişikliklerinde damga vergisi ola
 64. Turizme vergide şemsiye tersine döndü
 65. Özel Okul, kurs, dersanede KDV %1 e düşüy
 66. Sağlıkta "paran yoksa öl" dönemi başladı!
 67. E-beyanname verilmemesi halinde özel usul
 68. YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI
 69. Kuyumcuya ve diş hekimine kız yok
 70. Birleşmeler ve devralmalar
 71. Beyana tabi diğer ücretler
 72. SSK’dan malulen emeklilik koşulları
 73. Re’sen vergi tarhı
 74. İş Kazalarında Yapılması Gereken İşlm.
 75. Teşvikte işveren sigorta prim paylarının
 76. Bu işte bir yanlışlık var!
 77. Vergi yasaları yeniden yazılırken!
 78. Ticari defterlerin bugünü ve yarını
 79. Geçici vergide yüzde 10 hata payı
 80. Ceza hukuku açısından yeminli mali müşavi
 81. Holding denetçisi türkücü ve terziler
 82. Kendi otomobiliyle firma işi için seyahat
 83. Ticari kazançta götürü gider hesaplaması
 84. Bağ-Kur ve SSK sigortalılığının çakışması
 85. Serbest meslek erbabında gayrimenkul amor
 86. Sahte belge suçuna hapis cezalarında yeni
 87. Dernek ve vakıf lokallerine vergi sürpriz
 88. 5084 ve 5350 sayılı kanunlarla getirilen
 89. Aracı kurumlar "vergi dairesi değiliz" di
 90. TAŞIMA İRSALİYESİ HAKKINDA
 91. En fakir ülkede en pahalı benzin
 92. Özelleştirme ve halk desteği
 93. SSK sigortalıları için sağlık tesislerinc
 94. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında s
 95. Hangi ödemeler ücret olarak vergiye tabid
 96. 2006 yılında hisse senedi satış kazançlar
 97. Adisyon nedir ve neden önemlidir?
 98. Sorumlu sıfatıyla kesilen KDV’nin mahsup
 99. Bankalardan ödeme zorunluluğu-I
 100. KDV dahil düzenlenen senetler reeskonta t
 101. Düşük oranla çok vergi toplanır mı ?
 102. "İhtirazi kayıtla beyan ve yargı yolu"
 103. KDV iade ve mahsup işlemlerinde yapılan d
 104. Beklenen Af Meclisten çıkmadı.(Ek1 ve Ek2
 105. Sürümden kazanan ülkeler
 106. Zirai ürün teslimlerinde sorumluluk
 107. Bankalardan ödeme zorunluluğu
 108. SSK e-bildirge projesinde hatalı sicil ka
 109. Mükelleflerin bilgi verme zorunluluğu
 110. Yaşlılara ölüm işkencesi
 111. Büyüme, analiz ve vergi reformu
 112. Fazla alınan ölüm aylık ve gelirlerine çö
 113. Vergi borçlarının açıklanması
 114. İşverenlere işçi bildirimi işkencesi
 115. Muhtarınız sizin için dava açtı mı
 116. Dünya Muhasebeciler Kongresi
 117. Mükellef ve eksik hakları-I
 118. Defter ve belgelerin saklama süresinin ba
 119. Şirket yöneticisinin ateşten gömleği
 120. Mükellef ve eksik hakları-II
 121. Kamu alacaklarının tecil yetkisi
 122. Zirvedeki asıl vergi yüzsüzü kim
 123. Mali hukuk alanında yeni yayınlar
 124. Gecikme zam ve faizi ile tecil faizi
 125. Randıman incelemelerinin sonuçları
 126. Mali hukuk alanında yeni yayınlar
 127. Genel kurul toplantılarında komiser görev
 128. Gelişmeler, niyet mektubu ve hukuk devlet
 129. Firmaya otomobil yerine minibüs almanın a
 130. Damga vergisini kim öder?
 131. SSK’da sağlık karnesi çıkarmak için kaç g
 132. Odacı, hamal amele, çoban
 133. Avukatların vergilendirilmesi
 134. Yazar kasalar bu yaz tatilde
 135. Vergi hukukunda ivazlı ivazsız ayrımı
 136. Ne olacak bu sigaranın hali
 137. İhbarname eklerinin eksik olması
 138. Faydalı ömür
 139. Genel kurul toplantısı öncesi komiseri ve
 140. Kıdem tazminatının süresinde ödenmemesi
 141. Çiftçi kayıt sistemine kaydedilecek arazi
 142. Defter kaydına girmeyen KDV
 143. 2 nci El Taşıt Alımları
 144. Vergi Usul Kanunu’nda 5398 sayılı kanunla
 145. Bazı menkul kıymet getirileri ile değer a
 146. Ticaret hukuku açısından denetçi olma koş
 147. Emekliye büyük vergi hatası direkten
 148. Emlak vergisinde sıfır oran uygulaması
 149. Vergi ziyaı cezası ve Anayasa’ya aykırılı
 150. KENDİ KENDİSİNE FATURA KESEN MÜKELLEFLER
 151. Raporlu sigortalılar için ücret ve SSK pr
 152. Belediye Gelirleri Yasası değiştirilirken
 153. Tic.kazancın tesp.İnd.Konusu Yap.Vergiler
 154. Belediyeleri bağlamayan, kanuna aykırı ge
 155. SSK’da cezanın cezasının cezası kalktı
 156. Gurbetçilere Türkiye’de KDV iadesi yapılı
 157. VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin yeni ş
 158. Şirket mallarının çocuklara vergisiz payl
 159. Teşvikli çalışanların vergi indirimi
 160. Gayrimenkullerde maliyet bedeli ve özel m
 161. Kapalı telefona fıkra gibi vergi
 162. Oya Teyze’ye silik fiş verene ceza kesile
 163. Vergi hukukunda yeni kavramlar: Temiz fiy
 164. 2005 ve 2006 yıllarında elde edilen hisse
 165. Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklık kaz
 166. Banka hesaplarına vergi sorgulaması
 167. Serbest meslek faaliyetinin temel unsurla
 168. Özel okullar ayrıca KDV istemeyecek
 169. Vergi müdürü işini yapsın
 170. İhbarname ekinde raporun da tebliği gerek
 171. Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kaza
 172. Arsa karşılığı daire satışında ince nokta
 173. Gümrük vergisi borçlularına yurtdışı yasa
 174. Tasarruf ve yatırım araçlarından %15 verg
 175. yap sat usulü inşaat
 176. Bireysel emeklilikte katkı payı ödemeleri
 177. IMF istedi diye vergi iadesi kalkacak mı?
 178. Fatura istiyorsanız bir de KDV ödeyeceksi
 179. Bir "Ek1" zede daha!
 180. Katkı paylarının ve sigorta primlerinin
 181. Sahte banknotların incelenmesi ve değerle
 182. İş Kanunu’nda ara dinlenmesi
 183. Emlak vergisine yılın dördüncü zammı geli
 184. Vergi iadesinde seçimlik hak
 185. Gümrük vergileri için de yurtdışı çıkış y
 186. Emlak vergisine zamlar devam edecek
 187. Ekonomik yapıdaki değişim ve uygulanan...
 188. Site yönetimlerinde ortak yerlerin kiraya
 189. Vergi indirimi yoluyla eğitime teşvik
 190. Yabancı sermaye artışı zarar verir mi?
 191. Yabancılar teftişte dozu kaçırdı
 192. AB’de otomobil, beyaz eşya ve tıraş sabun
 193. YMM karşıt inceleme yetkisi ve sorumluluğ
 194. B Formları hakkında
 195. Haksız alınan verginin iadesinde faiz
 196. Özel binek araçlarının kiraya verilmesind
 197. İşçi ücretlerinden kesilen para cezaları
 198. Ne olacak evlenmeyen kızların durumu
 199. Gümrük Genel Tebliği ile vergi borçluları
 200. Park vergisi ve emlak vergisi magazin hab
 201. Tekonoloij - Yalan Propaganda
 202. Kat maliklerinin hakkını yok sayan...
 203. Sineklerle uğraşmak değil bataklığı kurut
 204. Vergi bürokrasisi
 205. Beyanname üzerinde indirim konusu yap....
 206. Vergide oranlar düşürülüyor
 207. Tasarruf araçlarının 2006 yılı vergisi
 208. Tapu ve kadastro harçlarında emlak vergis
 209. Ata Olayı
 210. İşsizlik sigortası genişliyor
 211. Özel iletişim vergisi gider yazılamaz mı?
 212. Kurumlar Vergisi Yasası değişirken...
 213. Vergi oranları indirilmeli mi?
 214. Taksici esnafın, yıllardır haklı bir tale
 215. Çalıntı çeklerde keşideci sorumluluğu
 216. SSK yoklama memurlarının görev ve yetkile
 217. Tasfiye, birleşme, devir ve bölünme işlem
 218. AB’nin yeni üyelerinin vergi oranları
 219. Serbest meslek erbabının genel giderleri
 220. Sirkülerler ve muktezalar
 221. Şimdi de kiracı ev sahibi tartışması
 222. SSK’da yaş tashihlerinin dikkate alınıp a
 223. 5 kuruşluk rezalet
 224. Özelge ve düşündürdükleri
 225. Ateşli silahlardan alınan vesika harçları
 226. Böyle vergi ödemeye can kurban
 227. Vergi oranlarının üç yıllık fotoğrafı
 228. Rayiç fiyat tespiti ile faturaların rayic
 229. SSK isteğe bağlı sigorta hizmetlerinin ça
 230. Mevduata ve repoya vergi avantajı geliyor
 231. Silah bulundurma harcına neden zam yapılm
 232. SSK aylık bağlama süresini kısaltıyor
 233. Borsa kazançlarının vergisinde son durum
 234. Otomobil ve motosiklet farkı
 235. Vergi hukuku açısından kurumlarda bölünme
 236. İdari yargılama usulü
 237. Kira öder gibi ev sahibi olabilmek
 238. Vergi sistemimiz ve AB ülkeleri
 239. İnternet ortamında yapılan bazı işler kay
 240. Kadın işçileri yer ve su altında çalıştır
 241. oyak nedir ?
 242. bagkur da saglık yardımı
 243. AB’de mükelleflere yaşam hakkı
 244. Gelir vergisi açısından icra tazminatı
 245. Kooperatif ortaklığından ihraç kararları
 246. Vergilendirme ve iktisadi işletme kavramı
 247. Kredi Kart Hediyesinde Ver.İntikal Ver.
 248. 16. GENEL KURULUNU YAŞADIK......
 249. AB ve Türkiye’de vergi yükü
 250. Hırsız ve soyguncu bankalarda çalışacak
 251. Kira sözleşmelerinin vergi boyutu
 252. Faturaya itiraz ve faturanın muhatabına u
 253. AB’de taşıt vergileri Türkiye’nin onda bi
 254. Mesleğimiz.!
 255. SSK isteğe bağlı sigorta bildirimlerinde
 256. Sahte fatura düzenleme suçu
 257. AB ve Türkiye’de alkollü içki vergileri
 258. Anayasa ve vergi
 259. Serbest bölgelerde yabancı para birimine
 260. Akaryakıtta AB ve dünya rekoru Türkiye’de
 261. "Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu"
 262. Yatırım ve tasarruf araçlarında vergilend
 263. Finansal kiralamada yatırım indirimi
 264. Verginin yasallığı ilkesi
 265. 2006 yılında hisse senedi alım-satımında
 266. Taksitle ev alana TOKİ tokadı
 267. Şimdi hazine bonosu almanın tam zamanı
 268. SSK e-bildirge uygulamasında hatalı sicil
 269. Kamu varlıklarının satış işlemleri ve öze
 270. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası v
 271. Sessizlik eylemi ve Tanzanya
 272. Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkiler ve ve
 273. Vergiler artacak, ama hizmetlerde artış s
 274. Akaryakıt istasyonlarında belge düzeni
 275. Temerrüt faizi KDV’ye tabi midir?
 276. Vergi Danışmanınız
 277. Vadesi 2006’ya sarkan mevduatın avantajı
 278. Şener’in yakaladığı 6 milyon doları vergi
 279. Yine haklı çıktık: Vergi ziyaı cezası ipt
 280. Yurtdışında elde edilen gelirlerin Türkiy
 281. AB’de eğitim hizmetine KDV yok
 282. Menkul Kıymet vergilendirmesine yüzde 15’
 283. Yabancıya mülk satışı kanununda sona geli
 284. Bütçe yasa tasarısının vergi hedefi
 285. Gayrimenkulde değer artışı-ticari kazanç
 286. Geçmişe ceza affının tarihi belli oldu
 287. Elektronik ortamda verilen beyanname ve c
 288. Vergi kaçıranlara para cezası iptal
 289. Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi
 290. İcra yoluyla ödenen ticari nitelikli kira
 291. Toz şekeri suya atınca ne olur
 292. Borsa kazancı vergisinde kafalar karıştı
 293. Dur ikazına uymamak ve Anayasa
 294. Mevduat faizlerinin vergilendirilmesi
 295. Mali Yönetim Yasası ve bütçe
 296. Trilyonluk arazisi olan çaycılar ve odacı
 297. Bağ-Kur’lulara yaşlılık sigortasından sağ
 298. Menkul kıymet getirilerinin vergilendiril
 299. Beyan ve ödeme süreleri
 300. Akaryakıt istasyonlarında düzenlenecek be
 301. Yabancılara çok özel vergi avantajları
 302. Son üç yılın fotoğrafından bazı görüntüle
 303. Gömme balkonu kapatana ceza yok
 304. Ailenizde emekli birisi var mı?
 305. Vergi kaçırana gün doğdu
 306. Vergi kaybı nedeniyle alınan cezalar ipta
 307. Terör mağduru çalıştırma zorunluluğu
 308. Katma değer vergisinde iade sorunu
 309. Saygıyla Anıyoruz....
 310. Hazine Bonosu’na 407 bin YTL’ye kadar bey
 311. 2005 Yılında Vergi Kaçırmanın CezasıVarMı
 312. 2006’da mirasçı başına 83 bin YTL vergi d
 313. Birden fazla işyerinde çalışanların sigor
 314. Üçüncü dönem geçici vergi beyanları ve öd
 315. Kredi Kart Komisyon bedeli
 316. Trajikomik bir haciz
 317. İhraç kaydıyla yapılan satışlarda götürü
 318. Ticari varlıkların belgelendirilmesi
 319. 350 YTL mi yoksa 350.000 YTL mi daha büyü
 320. 22 NO’LU V.U.K SİRKÜLERİ SONRASI TAVSİ...
 321. SSK ve Bağ-Kur prim affında gözden kaçanl
 322. Vergi ziyaı cezasının iptali ve uygulama
 323. Dur ikazına uymayanlara özel usulsüzlük c
 324. Sendikalar ve meslek odalarına vergi geld
 325. İhracatta götürü gider uygulamasında ispa
 326. Kıdem tazminatında dikkate alınmayacak sü
 327. "Ecrimisil Kurumu"
 328. İsviçre’ye 7.6’ya karşı 18 üstünüz
 329. Yargıdaki vergi cezaları iptal edilecek m
 330. Dava Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler!
 331. SSK’da Malullük Sigortası
 332. Doğum ve Süt İzni
 333. Kocaeli 1’e 19 verdi
 334. Karısını tedavi eden doktora vergi cezası
 335. İdare ve Anayasa’ya aykırı ceza uygulamas
 336. SSK ve Bağ- Kur prim affı
 337. Vergi tarifesinde ikinci gelir dilimi sor
 338. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu
 339. Bankacılık Yasası yürürlüğe girdi
 340. Eşin ücreti gider yazılmaz
 341. Kurumlar vergisinde neler değişiyor
 342. Gereksiz yere tahsil edilen vergilerin ia
 343. SMMM ve YMM’ler tarafından asgari işçilik
 344. AB yolunda bağcılık ve şarapçılık
 345. Vergi kayıp ve kaçağında 24 katrilyonluk
 346. Arsa değerlerinin tespitinde Anayasa’ya a
 347. Yıllık izinlerde bölünme
 348. Özel maliyet stopajı
 349. KDV’de mahsup ve iade talebi
 350. 01.01.2006’DAN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN
 351. İSMMMO raporu
 352. Arsa ve arazi asgari birim değerlerini ki
 353. Kurumlar Vergisi Yasası’nın yeni görüntüs
 354. Neriman Teyze’nin Emlak Vergisi ne olacak
 355. Doktorun eşi ve avukatın annesi
 356. İşsizin parasına vergi geldi
 357. İş kazasında üçüncü kişinin işvereninin s
 358. Küçük ve orta büyüklükteki işletme ölçüsü
 359. damga vergisi :
 360. İşgücü hizmetlerinde KDV ve tevkifat uygu
 361. Vergide tatlı tatlı indirim başlıyor mu
 362. KDV’de tatlı tatlı indirim var mı
 363. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanm
 364. 2006 Banka mevduat faizleri-repo gelir
 365. İki şirket arasındaki borç alışveriş
 366. Patronunu seven sekreter
 367. TACİRLERDE SINIF DEĞİŞTİRME
 368. K1 K2 VE K3 YETKİ BELGELERİ
 369. KOBİ tanımı
 370. Adi ortaklıkta ortak-ortaklık vergi alaca
 371. Ücretlilerde, orta gelir grubunda vergi a
 372. Kurumlar vergisi oranı-yabancı yatırımcıl
 373. Yeniden değerleme oranı
 374. Şirketlerin vergisini halk mı ödeyecek
 375. GVK’NIN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNDE YAPILAN
 376. Oran indirimi ve yatırım indiriminin kald
 377. Yeniden değerleme oranı nedir, nasıl hesa
 378. Borsa kazancının vergisi yine değişti
 379. İstanbul’un taşı toprağı altın
 380. SABİT KIYMETLER AÇISINDAN KDV İNDİRİM YAS
 381. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standar
 382. Kendi isteği ile işten ayrılanlara ödenen
 383. Devlet ve ekonomiye inanmak suç mu
 384. Lokantada 18 kat artan vergi
 385. Vadeli ithalatlarda KKDF alınabilir mi?
 386. Gayrimenkul zilyetlik devir sözleşmelerin
 387. Fatura kesmeyene 60 bin YTL’ye kadar cez
 388. Ücretlirlerde Vergi İndirimi ve Uygulama
 389. İdari para cezalarında yargılama yeri kar
 390. Teselsüllü hesaplar intikal vergisi ilişk
 391. 2006 yılı bazı vergi değişiklikleri
 392. Vergi iadesinde 2006 tarifesi belli oldu
 393. 2006 vergileriyle ilgili bazı ince nokta
 394. İnşaatçıya KDV iadesi 20 Aralık Son!
 395. Ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik
 396. Serbest meslek erbabı ve yenileme fonu
 397. Dönem sonu işlemleri envanter-bilanço ili
 398. Erkeklik vergisi
 399. Yatırımcıya kaşıkla verilip kepçeyle mi
 400. Zan altında vergi indirimi
 401. Emeklilik halinde ihbar tazminatı ödenmes
 402. Kredi kartlarının işletme finansmanında k
 403. Yatırım indirimi kaldırılmalı mıdır?
 404. Ücretlilere vergi indiriminde eğitim harc
 405. Asgari ücret yüzde 8.65 arttı, 30 YTL zam
 406. A.Ş ve Ltd Ortakları Görev Ve Sorumlulukl
 407. Gerçekten memurlar vergi ağası mı
 408. Doğum yapan kadınların izin hakkı
 409. İdari para cezalarının ödenmesi ve zamana
 410. Prim borcuna 48 ay taksit
 411. Yatırımların özendirilmesi
 412. Ticari defterlerin tasdiki
 413. Asgari ücretin yüzde 70’i yine kesinti
 414. SERMAYE ARTIŞININ UZATILMASI
 415. DERNEKLERDE DEFTER TUTMA HAKKINDA
 416. Milyonlarca emekliye hapis tehlikesi
 417. Yurtdışına çıkana ve gelene vergi iadesi
 418. Defter tasdikleri ve yaşanan duraksamalar
 419. Sahte fiş kullanan tazminatsız işten çıka
 420. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizlerin
 421. Veraset ve intikal vergisi 2006
 422. Değerli kağıtlar uygulaması
 423. Sosyal Güvenlik’te yeni dönem ne getiriyo
 424. SSK’da sessiz devrim
 425. Gelir Vergisi Kanunu’nun 2006 yılında uyg
 426. 2006 yılı vergileri
 427. Emeklilere vergi iade uygulaması kaldırıl
 428. Rüşvetin de vergisi var
 429. 2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
 430. basit usul
 431. DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLEREK KDV İADESİ
 432. MAL TESLİM EDİLMEDEN VEYA HİZMET TAMAMLAN
 433. Başbakan’ı kim yanıltıyor
 434. Fiş ve fatura almayan emekliye ceza var
 435. Gazetecilerin kıdem tazminatı
 436. Menkul sermaye iratlarında ve satış kârın
 437. KARAYOLLARI YETKİ BELGELERİ HAKKINDA
 438. Bazı notlar
 439. Yemek bedelinin azami miktarı
 440. Vergi iadesine ’talih kuşu’ konacak
 441. Nihai tüketicinin fatura istemesine mikta
 442. 2005 yılı kira vergisinde ince noktalar
 443. Ücretliye vergi iadesi uyarıları
 444. Emekliler, zarflarınız hazır mı
 445. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile sa
 446. Emlak vergisinde sıfır oran uygulaması
 447. İndirilmesi unutulan faizler hangisi?
 448. Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak
 449. Dönem Sonu İşlemleri (Nusret Kurdoğlu)
 450. Özürlü, eski hükümlü terör mağduru çalışt
 451. Vergi harcamaları
 452. Hizmet alımlarında KDV tevkifatı
 453. basit usul mükelleflerde araç ve demirbaş
 454. Çevre temizlik vergisi (2006)
 455. Peşin tahsil edilen kira gelirleri
 456. Enflasyonun 70 katı zam olur mu
 457. Eurobond gelirinde kafalar karıştı
 458. İktisadi işletme nedir?
 459. Finansal tabloların güvenilir olması
 460. Vergi cennetleri bitiyor
 461. Neriman Teyze fiş almıyormuş
 462. Çölaşan’ın pırlantaları
 463. SSK’ya bildirilmeyen inşaat ve ihale işle
 464. 2005 yılında elde edilen menkul sermaye i
 465. Şirketlerin gayrimenkul ve iştirak satma
 466. Gecikme faizini durdurmak
 467. Evlenme nedeniyle kıdem tazminatını alan
 468. Kira gelirlerinin beyanı ile ilgili özell
 469. Örtülü sermaye tanımında değişiklik
 470. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun
 471. Mevduat faizi, repo ve kâr-zarar ortaklığ
 472. Ücreti ödenmeyen işçilerin yasal hakları
 473. Geriye Doğru "Tarım Bağ-Kur" Olur
 474. Vergi mevzuatında yemek yardımı uygulamas
 475. Kurumlar vergisi düşüyor
 476. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI TASLAĞI
 477. Gelir vergisi oranlarında indirim, komisy
 478. Gelir vergisinde neler değişiyor
 479. Arızi kazançlar
 480. SSK ve Bağ-Kur’da hizmet çakışmalarını Ba
 481. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun
 482. "Türkiye’nin borç prangası (1854...)"
 483. Çifte vergilendirmeyi önlemeye göre GVK g
 484. Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı son şeklin
 485. Hafta tatilinde fazla çalışma ücreti
 486. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü k
 487. ödenmeyen ssk primleri
 488. Ödeme emrinde yeniden düzenleme gereği
 489. 2006 yılında uygulanacak SSK idari para c
 490. Görev malullerinin sigortalılığı
 491. Kurumlar vergisinde "vergi kesintisi"
 492. Kurumlar Vergisi Kanun Tasarısı ve kaldır
 493. Serbest meslek erbabının avans alması hal
 494. TİCARET KANUNU TASARISININ YENİLİKLERİ
 495. Kontrol edilen yabancı kurum kazancı
 496. İşyeri kayıt ve belgelerinin sigorta müfe
 497. İş kazası ve meslek hastalığının meydana
 498. İlan yolu ile tebliğ
 499. Sicil harçları ve ticari defterler
 500. Bazı vergi suçlarının haksızlığa yol açma