Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: ADİ ORTAKLIK HİSSE DEVRİ

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  2,791
  2 Kişiden oluşan bir adi ortaklıkta bir kişi ortaklıktan ayrılmak istiyor.
  Bu durumda hisselerini başkasınamı devretmesi gerekir.Yoksa kalan tek ortağa devredip ayrılabilirmi.
  Kdv ve vergi açısından ve işletmenin feshi açısından nasıl bir durum olur?
  Ş.KARTAL

 2. #2
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Nereden
  Bursa
  Mesajlar
  177
  Adi ortaklıkta ortaklardan birinin ayrılması halinde yapılacak işlemler aşağıdadır:

  - Adi Şirketlerin tüzel kişiliği olmadığından, maliye idaresi ile olan münasebetlerde, daha açık bir ifade ile çeşitli vergi kanunları ile yüklenmiş olan mükellefiyetlerde, mükellef durumunda bulunan da şirket değil, doğrudan doğruya ortakların kendileridir. Vergi Usul Kanununda düzenlenen, bildirme, defter tutma, muhafaza ve ibraz, fatura düzenleme, vergi kesme gibi kanuni ödevler ortaklar tarafından yerine getirilir. Bu nedenle ayrılan ortak vergi dairesine dilekçe ile müracaat ederek işi bıraktığını bildirecektir.

  - Ortağın ayrılış tarihi itibariyle adi ortaklığın kapanış bilançosu (işletme hesabı esasına göre defter tutuluyorsa işletme hesabı özeti) çıkarılır. Adi ortaklığın kazancı belirlenir.

  - Adi ortaklıklarda kar, iştirak edilen sermaye miktarına bakılmaksızın eşit bölüşülür.

  - Devam eden ortak, müşterek defter kullanılıyorsa yeni defter tasdik ettirir. Veya eski defteri kapatıp tasdik ettirip kullanmaya devam eder.

  - Faturalar ortaklık adına bastırılmış ise devam eden ortak adına yeni fatura bastırılır.

  - Ayrılan ortak dönem sonunda ayrılış tarihi itibariyle belirlenen kazancını yıllık beyanname ile beyan eder. Devam eden ortak ise, ortaklık dönemine ait kazancını yıllık beyannameye dahil eder.

  - Ayrılan ortağın hissesinin diğer ortağa devri, eğer ayrı defter tutuluyorsa ayrılan ortağın faturası ile, tek defter tutuluyorsa ortaklığın faturası ile yapılır.

  - Devir işlemi arızi kazanç sayıldığından ve işletme faaliyetine devam ettiğinden faturada KDV tahakkuk ettirilmez.

  - Devir işlemi nedeniyle meydana gelen bu kazanç ayrılan ortak tarafından dönem sonunda yıllık beyanname ile beyan edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu kazanç diğer kazanç ve iratlar kapsamına girdiğinden kısmi istisnaya tabidir. Bu istisna 2005 yılı için 13.000 YTL’dir. Yani bu miktar beyan edilmez.

  - Malın ortağa devri işleminden sağlanan kazancın tespiti; devir bedelinden devredilen malın maliyetinin çıkarılması ile bulunur. Malın maliyetinin tespitinde yeniden değerleme işlemi uygulanır.

  - Payını devreden, vergi dairesindeki mükellefiyet kaydını sildirir. İşe devam eden, faaliyeti tek başına yürüteceğini vergi dairesine bildirir.

  - Yazar kasa ortaklık adına kayıtlı olduğundan kasanın hafızasının ortaklığın bitiş tarihi itibariyle tespit ettirilmesi gerekir. İşe devam eden ortak kasayı kendi adına tescil ettirir.
  <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><?: PREFIX = O /><O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)


  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02/32229-
  Konu : Adi ortaklıkta, hisse devrinde KDV
  uygulaması ve belge düzeni hakkında.


  ………………… ve ORT.
  …………………………..………../ANKARA


  İlgi: ../../2006 tarihli ve ….. sayılı dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde; ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün … … …. vergi numarasında adi ortaklık olarak faaliyet gösterdiğiniz, ……………….. ve …………………….’ndan oluşan ortaklıkta, ortaklardan birisinin 31/12/2006 tarihi itibariyle ayrılması ve 01/01/2007 tarihi itibariyle ortaklıktan ayrılan kişinin yerine bir veya birkaç kişinin alınması halinde, adi ortaklık statünüzün değişip değişmeyeceği ile ortaklıktan ayrılma ve yeni ortak alımında katma değer vergisinin hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulmuştur.
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesine göre; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.
  25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemlerinin katma değer vergisine tabi olmayacağı, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanacağı açıklamasına yer verilmiştir.
  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü yer almaktadır.
  Buna göre, bir adi ortaklıkta ortaklardan biri veya birkaçının hisselerini diğer ortak veya ortaklara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.
  Bu itibarla, söz konusu iki ortaklı ortaklıkta, ortaklıklardan birinin 31.12.2006 tarihi itibariyle ortaklıktan ayrılması ve ayrılan kişinin yerine aynı tarih itibariyle bir veya birkaç kişinin ortak olarak alınması halinde, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayacağından katma değer vergisi hesaplanmasına ve Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
  Ancak, 31/12/2006 tarihi itibariyle ortaklardan birisinin ayrılması ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuracağından, fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.
  Ayrıca, ortaklık adına vergi numarası verilmesinde esas alınan ortağın ayrılması durumunda ortaklık numarası değişmeyeceğinden, kullanılmamış fatura ve sevk irsaliyelerinin yeni ortağın kaşesi vurulmak suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  2,791
  Ayrılan ortak yerine yeni bir ortak bulunsa işlemler dahamı kolay olur.
  Ş.KARTAL

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ağustos.2006
  Nereden
  Balıkesir-Gönen
  Mesajlar
  5,710
  evet şevket arkadaşım 25 nolu kdv g.tebliğini okuyunuz.Hisse devri olursa işletme devam ettiği için kdv doğmuyor.kolay gelsin.

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  2,791


  Arkadalar kdv çıksın öderiz problem değil.Anlatamadım galiba.
  Yapılacak işlemler açısından hisseleri bir başka ortağamı devretmek daha prosedürsüz olur.Yoksa kalan diğer ortağamı devretmek daha kolay ve prosedürsüz olur.
  Yeni defter filan onaylanacakmı.Faturalar değişecekmi,Yazar kasa işlemler vs vs.?
  Ş.KARTAL

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  2,791
  3.Bir kişiye devir edilirse.
  1) Devir işlemi için fatura kesileceksse nasıl bir fatura kesmek gerekir?
  2)Vergi Dairesi işlemleri nelerdir?
  3)SSK da ki işlemler nelerdir?

  Ş.KARTAL

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  2,791
  ?
  Ş.KARTAL

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ağustos.2006
  Nereden
  Balıkesir-Gönen
  Mesajlar
  5,710
  Şevket arkadaşım eğer işletmeyi 1 kişi devir alırsa aynen şirket gibi muamele görür ortaklık işletme envanterini demirbaşları kalan ortağa satar 1 kişinin payı olmaz tamamı satılır yasa koyucu eski ortaklık ile devam edecek tek kişiyi farklı işletme kabul ediyor.Kolay gelsin.

 9. #9
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  2,791


  1.Ortak %50 paya sahip
  2.Ortak %50 paya sahip şu anki duruma göre.

  2.Ortak hissesinin %49 unu 1.Ortağa %1 inide yeni giren bir ortağa devredip ayrılsa.
  Adi Ortaklık devam edermi.Yeni durumda %99 eski ortaklardan birisine ait %1 ise yeni giren ortağa ait olucak.

  Ş.KARTAL