Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: komiser ücret stopaj hesaplama

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  07.Ocak.2009
  Nereden
  ANTALYA
  Mesajlar
  104
  Genel Kurul için 63,00TL ödenen komiserin ücretinden %15 gelir vergisi ve %0,006 damga vergisi hesaplamasını nasıl yaparsınız?

 2. #2
  Müdavim Üye bybaspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  23.Şubat.2007
  Nereden
  Bana Her Yer Türkiye
  Mesajlar
  1,382
  74,17 TL Brüt.
  <div style="text-align: center;"> </div>

 3. #3
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  13.Ocak.2009
  Mesajlar
  215
  sayın başpınar burdaki hesaplama formülünün nasıl olduğunu yazarmısınız mahsuru yoksa...
  Bilgi,sınırı olmayan bir denizdir.Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır...Hz Mevlana

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,291
  63,00 /0,85 :74,17 TL brüt olur.
  SMMM, Özcan Bayram

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  16.Eylül.2010
  Mesajlar
  1
  Komiser ücretlerinde bürütü bulurken 85 e bölüyonuz bence damga vergiside dikkate alınmalıdır.yani 1-1566=0,8434 eğer yalnışsam lütfen beni uyarırımısınız

 6. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  08.Haziran.2010
  Mesajlar
  134
  Bu komser ücretinin vergi ödemesi zorunlumu arkadaşlar..

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  14.Haziran.2008
  Nereden
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  702
  brüt tutar = net ödenen tutar / [1-(gelir vergisi + Damga vergisi)]
  = 63,00 /[1-(0,15 + 0,0066)]
  = 63,00 / (1-0,1566)
  = 63 / 0,8434
  = 74,70TL.
  Edited by: SMMM Ahmet BARLAK

 8. #8
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  16.Eylül.2006
  Mesajlar
  100
  Ben heryıl Genel Kurulda ödenen Komiser ücretini hiç stopaja tabi tutmadım. Direk genel giderlere atıyorum.

 9. #9
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  16.Eylül.2006
  Mesajlar
  100
  arkadaşlar forunda açılan diğer bi konuda Bursa Vergi dairesinin bu konu hakkında açıklaması;
  bybaspinar arkadaşımız paylaşmış  <a href="file:///C:%5CUsers%5CMETN%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cm sohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" target="_blank"><?: PREFIX = O /><O:P>Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
  </O:P>
  </A>


  Tarih : 09.07.2008<O:P></O:P>


  Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.01.GV.08.49/2869 <O:P></O:P>
  Konu : Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce görevlendirilen<O:P></O:P>
  Hükümet Komiserine ödenmek üzere söz konusu<O:P></O:P>
  Müdürlüğün banka hesabına yatırılan ücretlerden<O:P></O:P>
  gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  ……. SAN. TİC. A.Ş.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Başkanlığımıza verilen 07.07.2008 tarihli dilekçede, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hükümet komiserine ödenmek üzere aynı kurumun banka hesabına yatırılan ücretlerden Şirketinizce gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.<O:P></O:P>
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinin birinci fıkrasında, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret olarak tanımlanmış; ikinci fıkrasında da, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. <O:P></O:P>
  Aynı Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlığını taşıyan 94'üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne; fıkranın 1'inci bendinde de, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61'inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerin (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104'üncü maddelere göre vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir.<O:P></O:P>
  Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun “Müteferrik İstisnalar” başlığı altındaki 23 üncü maddesinde, hükümet komiseri olarak görevlendirilenlere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edildiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. <O:P></O:P>
  Diğer taraftan, 07.08.1996 tarih ve 22720 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” in 34’ncü maddesi, “Şirketlerin genel kurul toplantılarında görevlendirilen komiserlerin zaruri masraflarını karşılamak üzere her yıl Bütçe kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının iki katı; resmi tatil günleri için üç katı olarak ödenir. İlgili şirket tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonar kalan miktar Ankara’da Genel Müdürlük adına, diğer illerde il sanayi ve ticaret müdürlükleri adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak hesaplara yatırılır. <O:P></O:P>
  ……” hükümlerini içermektedir.<O:P></O:P>
  Bu hükümlere göre, “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik”’in 34’üncü maddesi hükmü uyarınca, hükümet komiserine ödenecek komiserlik ücretinin, Şirketinizce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 96, 97, 103 ve 104 üncü maddeleri gereğince gelir vergisi tevkifatına tabi tutularak, kalan miktarın İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü adına açılmış banka hesabına yatırılması gerekmektedir.<O:P></O:P>
  Ayrıca, tevkif edilen vergilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 ve 119’uncu maddeleri uyarınca, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekeceği tabiidir.<O:P></O:P>
  Bilgilerinizi rica ederim.<O:P></O:P>