Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: MUHASEBE FAALİTİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ ALIMI

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  08.Ağustos.2007
  Nereden
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  131
  HERKESE SELAM.

  FAALİYETİMDE KULLANMAK ÜZERE SIFIR OLMAK KAYDI İLE İŞLETME AKTİFİME KAYITLI ARAÇ ALMAK İSTİYORUM. SÖZ KONUSU ARACIN FAİZLERİNİ VE GİDERLERİNİ KULLANMAK İSTİYORUM. KDV KANUNU NA GÖRE ARACIN KDV Sİ MAALİYETE EKLENİP AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI YÖNÜNDEDİR.

  GVK 84 MADDE GEREĞİ GİDER YAZABİLİRSİNİZ DERKEN ARAÇ KDV SİNİ MAALİYETE ATMA YÖNÜNDEMİ YOKSA TEK KALEMDE GİDER YAZILMASI YÖNÜNDEMİ.
  KONU İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GETİRİRSENİZ SEVİNİRİM.

  TEŞEKKÜRLER


 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  31.Ekim.2007
  Nereden
  Edirne
  Mesajlar
  357
  ARAÇ BİNEKMİ

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  31.Ekim.2007
  Nereden
  Edirne
  Mesajlar
  357
  Aracınız eğer binekse ister kdv sini aracın maliyetine yazarsınız ya da
  binek araçlara ait indirlmeyen kdv maliyete eklenmeyip direk gider olarak yazıldığında aracın kullanım amacına göre "amortisman ayırdığınızda hangi hesapta giderleştirecekseniz" (hizmet üretim 740, pazarlama 760, yönetim 770gibi) o hesapta yazmalısınız...

  Örn.işletmeyealınanaraç için:

  --------------- / ------------------------- ------------- ------------
  254 30.000
  770 5.400
  102/336/300 vs 35.400
  ----------------

 4. #4
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  08.Ağustos.2007
  Nereden
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  131
  evet araç binek

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  05.Şubat.2005
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  304  <!--[if !mso]>
  <>
  v\:* { behavior: url(#default#VML) }
  o\:* { behavior: url(#default#VML) }
  .shape { behavior: url(#default#VML) }

  <![endif]--><!--[if gte mso 9]>
  <><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
  </><![endif]-->
  BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ
  </span>
  </font>


  </span></font>
  <div align="right">
  </span>
  </span></font></div>

  GİRİŞ</span>
  </span>

  Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki
  artış ile, söz konusu satın alımlara ait kredi faizi,
  ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı
  hususunda yaşanan tereddütler artmıştır.</span>

  Bu yazımızda banka kredisi ile binek oto alımına ilişkin
  gerekli yasal düzenlemeler açıklanarak örnek muhasebe
  kayıtları ile konu izah edilmeye çalışılacaktır.</span>


  Kredi faizleri ile ilgili açıklamalar :</span>
  Banka kredisiyle oto alımındaki faizlerin sabit kıymet (binek oto)
  maliyetine ne şekilde intikal ettirileceği hususunda
  VUK’nun 163 sıra nolu Genel Tebliğinde
  ....yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle
  ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit
  kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere
  yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte ; işletme
  dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda
  doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal
  ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması ...”

  gerektiği açıklaması yapılmıştır. </span>

  Tebliğde geçen ifadelerdeki, kuruluş döneminden; binek
  otonun alındığı yıl, işletme döneminden ise, sonraki
  yılların anlaşılması gerekmektedir.</span>

  İlgili tebliğdeki açıklamalar doğrultusunda şirketler,
  binek oto dahil tüm sabit kıymet alımlarına ait krediler
  için ödenen faizlerin iktisap yılına ait olan kısmını
  söz konusu sabit kıymetin maliyetine dahil etmek
  zorundadır. Ancak işletme dönemine ait faizleri bir
  başka ifadeyle sonraki yıllara ait faiz giderlerini
  ister maliyete isterse gidere atmasında seçimlik hakka
  sahiptir.</span>

  √ ÖTV
  ile ilgili açıklamalar :</span>
  </span>

  Vergi Usul Kanunu’nun 274. maddesinde satın alınan veya
  imal edilen emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği,
  262. maddesinde ise maliyet bedelinin iktisadi bir
  kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması
  münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri
  bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği, hüküm altına
  alınmıştır. Bunlara ilaveten, VUK’nun 269. maddesinde
  taşıtların gayrimenkul gibi değerleneceği
  belirtilmiştir. </span>

  Öte yandan taşıtları, gayrimenkul olarak değerlendirip
  gerekli değerleme kriterlerini bu açıdan
  incelediğimizde; gayrimenkullerin maliyet bedeline giren
  giderler başlığını taşıyan VUK’nun 270. maddesinde;
  “Gayrimenkullerde maliyet bedeline satın alma
  bedelinden başka aşağıdaki giderler girer :...........
  Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye
  giderleri ile emlak alım ve (5035 sayılı Kanunun 48/1-c
  maddesiyle değişen ibare) ( 01.01.2004 tarihinden
  geçerli olmak üzere) ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİ maliyet
  bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında
  göstermekte mükellefler serbesttirler.”
  Hükmü
  yer almaktadır. </span>

  Dolayısıyla mükellefler, satın aldıkları binek
  otomobillerin alış vesikasında gösterilen ÖTV tutarını
  aracın maliyetine veya gidere atmakta ihtiyari
  bırakılmıştır. Aşağıdaki örneğimizde ödenen ÖTV, binek
  otonun maliyetine intikal ettirilmiştir.</span>

  √ KDV
  ile ilgili açıklamalar :</span>
  </span>

  Vergi mevzuatımızdaki bir çok tartışmalı hususun arasında
  bu konuda kendine yer bulmuştur. </span>

  Uygulamada binek otonun iktisabında ödenen KDV ile ilgili
  tartışmalı hususlar halen devam etmekte olup bu konu ile
  ilgili olarak yasal mevzuat ve bizim görüşümüz aşağıda
  yer almaktadır.</span>


  3065 sayılı KDVK.’nun 30.maddesinde hesaplanan KDV’den
  indirilemeyecek vergilere yer verilmiş olup 30/b
  bendinde ise </span>
  “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek
  otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
  işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç
  olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış
  vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” </span>


  ifadesi ile binek oto alımlarında ödenen KDV’lerinin
  hesaplanan KDV’sinden indirilemeyeceği hüküm altına
  alınmıştır.</span></span>


  Bununla beraber
  <a href="http://www.mustafagulsen.com/kdv_23.htm" target="_blank">

  23 Seri no.lu KDV Genel Tebliği</span></a>’nde,
  mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri
  binek otomobillerinin alımı sırasında ödedikleri ve
  kanun gereği indirimi mümkün olmayan KDV’nin, Gelir ve
  Kurumlar Vergisi Kanunları gereğince işin
  mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
  alınabileceğini
  açıklamıştır. </span>
  </span>


  Zira, Maliye Bakanlığı’nca verilen bir özelgede; binek
  otomobillerine ait olup indirilemeyen KDV’nin doğrudan
  gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde
  kanunen bir sakınca olmadığı”
  şeklinde
  idari görüş verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu özelgenin
  ilgili bölümüne aşağıda yer verilmiştir.</span>  “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/b
  maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek
  otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
  işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç
  olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış
  vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin
  maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi
  hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.</span>
  23 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin I
  bölümünde indirim konusu yapılamayan bu verginin Gelir
  ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin
  mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
  alınabileceği belirtilmiştir.</span>
  </span>
  (Maliye Bakanlığı’nın 20.06.2000 tarih, 29609 sayılı
  Özelgesi )</span></span>

  Sonuç olarak; binek otomobillerin alış vesikasında
  gösterilen KDV’nin hesaplanan KDV’den indirilmesi
  sözkonusu değildir. Ancak yukarıdaki tebliğ, özelge ve
  açıklamalar ışığında sözkonusu KDV’nin gider veya
  maliyet unsuru olarak dikkate alınması hususunda
  mükelleflerin vereceği kararın herhangi bir sıkıntıya
  yol açmaması gerekirken, uygulamada indirilemeyen KDV’ni
  direkt gidere atan mükelleflerin cezalı tarhiyatlarla
  karşılaştıkları görülmektedir. </span>

  Bize göre; mükelleflerin vergi planlaması çalışmaları
  sonucunda ek bir yüke neden olmayacağını gördüklerinde,
  binek otomobillere ait yapılan masraflar hariç olmak
  üzere satın alma yılına ait kredi faizleri, ÖTV’yi ve
  indirilemeyen KDV tutarını binek otonun maliyetine
  yüklemesi ve amortisman yoluyla itfa etmesi yerinde bir
  karar olacaktır.</span></span>

  ÖRNEK
  UYGULAMA</span>


  Mükellef 2006/05 döneminde 26.000 .- YTL. kredi
  kullanmıştır. Aşağıdaki ödeme planına göre 12 aylık geri
  ödeme toplamı ise 27.295,29 YTL.dir. 18.05.2006
  tarihinde gerçekleştirilen kredi sözleşmesi gereği
  anapara, faiz ve fon+vergi ödemeleri aşağıdadır.</span></span>

  <!--[if gte vml 1]>


  </v:ulas>

  <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
  </v:shape>

  </v:shape><![endif]--></span>


  Pazarlama faaliyetinde kullanılmak üzere alınan binek
  otonun alış vesikasında yer alan bilgiler şu
  şekildedir.</span>

  Fatura Bedeli 23.517,87 .-</span>

  İskonto
  3.253,74 .-</span>

  ÖTV Matrahı 20.264,13 .-</span>

  ÖTV Tutarı (% 37) 7.497,73 .-</span>

  KDV Matrahı 27.761,86 .-</span>

  KDV Toplamı (%18) 4.997,13 .-</span>


  Toplam
  32.758,99 .-</span>

  </span>

  Ayrıca taşıt alımı sırasında aşağıdaki masraflar
  yapılmıştır.</span>

  Motorlu Taşıtlar Vergisi
  243,50 .-</span>

  Noter Masrafı 26,01 .-</span>

  Kredi Dosya Masrafı 150,00
  .-
  </span>

  Toplam
  419,51 .- </span>

  </span>

  Yukarıda binek oto alımı için yapılan toplam 33.178,50 .-
  YTL’lık harcamanın 7.178,50 .- YTL.’si şirket hesabından
  ödenmiş olup kalan 26.000 .- YTL. için ise kredi
  kullanılmıştır.</span>

  Bu veriler ışığında 2006 ve 2007 yılları içerisinde
  yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.</span>

  </span>


  <!--[if gte vml 1]>

  </v:shape><![endif]--></span>


  </span>


  (*) Motorlu Taşıtlar Vergisi 197 Sayılı MTV.Kanunu’nun
  14.maddesi hükmü gereğince Kanunen Kabul Edilmeyen
  Gidere atılmıştır. Ayrıca Noter ve kredi dosyası masrafı
  toplamı olan 176,01 .- YTL. ise 760 hesap vasıtası ile
  sonuç hesaplarına intikal ettirilmiştir.</span>

  Bunlarla birlikte 7.497,73 .- YTL. ÖTV ile 4.997,13 .- YTL.
  KDV toplamı olan 12.494,86 .- YTL. taşıtın maliyetine
  yüklenmiştir. </span>

  Bu noktada 7.497,73.- YTL. tutarındaki Ö.T.Vergisinin
  direkt gidere atılabileceği çok açıktır. Ancak
  4.997,13.- YTL. ‘lik KDV’nin ise direkt gidere
  atılabilmesi yönündeki görüş farklılıkları halen devam
  etmektedir. </span>

  Bu fişin hemen devamında ise kredi faizi+vergi+fon
  ödemelerine ait yevmiye kaydı ise aşağıdaki şekilde
  olacaktır.</span>

  <!--[if gte vml 1]>

  </v:shape><![endif]--></span>
  </span>

  Yevmiye kaydında görüleceği üzere, 2006 yılına ait kredi
  faizleri zorunlu olarak taştın maliyetine yüklenmiş
  ancak sonraki yıla ait kredi faizleri ise ait oldukları
  dönemde giderleştirilmek üzere Dönem Ayarlayıcı
  Hesaplara intikal ettirilmiştir.</span>

  2.078,05 YTL.’si anapara 196,56 YTL.’si faiz+vergi+fon
  olmak üzere toplam 2.274,61 YTL. tutarındaki ilk takside
  ait ödemeye ilişkin yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde
  kayıtlandırılacaktır.</span>

  <!--[if gte vml 1]>

  </v:shape><![endif]--></span>
  </span>

  2006 yılı içerisindeki diğer taksit ödemeleri de aynı
  şekilde kayıt edilecektir. 31.12.2006 tarihi itibariyle
  14.880,43 .- YTL. anapara için 1.041,84 .- YTL.
  faiz+vergi+fonlar için olmak üzere toplam 15.922,27 .-
  YTL. ödenmiş olacaktır. (Bkz. Ödeme Tablosu Sf.3)</span>

  Bu durumda 2007 yılına devreden borç toplamı ise 11.373,02
  .- YTL. olacaktır.</span>

  31.12.2006 tarihi itibari ile taşıtın toplam maliyeti
  33.800,83 .- YTL.olarak gerçekleşmiş ve bu tutar
  üzerinden yıl sonunda kıst dönem uygulaması da dikkate
  alınarak aşağıdaki şekilde amortisman ayrılacaktır.</span>

  <!--[if gte vml 1]>

  </v:shape><![endif]--></span>


  2007 yılına gelindiğinde 400 nolu hesaptaki 11.119,57 .-
  YTL. tutarındaki anaparanın 300 nolu hesaba , 481 nolu
  hesaptaki 253,45 .- YTL. tutarındaki faiz+vergi+fonların
  381 nolu hesaba intikal ettirilmesi gerekmektedir.</span>

  <!--[if gte vml 1]>

  </v:shape><![endif]--></span>


  Yukarıda gelecek aylara ait giderlere aktarılan tutar,
  ödendikçe 780 nolu finansman giderleri hesabı vasıtası
  ile 2007 yılındaki kurum kazancından indirilmiş
  olacaktır.</span>

  Yine 16.01.2007 tarihinde kredinin 8.taksit ödemesine ait
  kayıt aşağıdaki şekilde yapılacaktır.</span>

  <!--[if gte vml 1]>

  </v:shape><![endif]--></span>


  Kalan diğer taksitlerin ödeme kaydına ise aynı şekilde
  devam edilecektir.</span>

 6. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  08.Ağustos.2007
  Nereden
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  131
  yani ben muhasebeci olarak alacağım binek aracımın kdv sini maaliyete atmadan direk gider yazmak istiyorum. bu konu ile ilgili kdv kanununda açıklayıcı bir madde bulamadım

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  31.Ekim.2007
  Nereden
  Edirne
  Mesajlar
  357
  O ZAMAN ARAÇ BİNEKSE İSTERSEN KDV SİNİ MALİYETE ATIP AMORTİSMAN AYIRABİLİRSİN..BİNEK ARAÇLAR KIST AMORTİSMANA TABİDİR..ARACINFAİZLERİNİ VE GİDERLERİNİ YAZABİLİRSİN..İSTERSEN KDV SİNİ GİDER OLARAK YAZABİLİRSİN..KARAR SİZİN..İYİ ÇALIŞMALAR..

 8. #8
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  08.Ağustos.2007
  Nereden
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  131
  vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.