Bir anonim şirketimizde
1- A kişisi %50
2- B kişisi %40
3- C kişisi %10 hissesi var.

A kişisi yönetim kurulu başkanı yurt dışına kaçtığı(16 aydan fazla) için diğer ortaklar iş yapamaz durumdalar.
Müşterek imza yetkileri bulunmaktadır.
  • Genel kurul nasıl toplanabilir ?
  • Toplantı çağrısını nasıl yapabiliriz(şahıs yurtdışında olduğu için) ?
  • İmza yetkisi toplantıyla veya başka bir şekilde A kişisi olmadan nasıl müştereklikten çıkarılabilir?
  • Yada toplantıda 2 kişi karar alabilir mi A kişisi olmadan ?
  • Şirketin çalışabilir duruma getirebilecek başka bir öneriniz var mıdır?