Başlığı okuyunca herhalde bunda bir yanlışlık var diyebilirsiniz. Ancak çalışma mevzuatında bu konuyu düzenleyen bir yönetmelik var. Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğe göre işverenlerin oda ve yurt(kreş) açma yükümlülüğü bulunuyor(Bakınız16.08.2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete). Yönetmeliğe göre, yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması gerekiyor.

Yaşları ve medeni hallerine bakılmaksızın 150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulma yükümlülüğü var.

ARAÇ BULUNDURMA

Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işverenin taşıt bulundurma zorunluluğu olacak.

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınıyor.

Emzirme odası veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dahil ediliyor.

Örneğin kreş kurulması için bir işyerinde 140 kadın çalışıyorsa, erkekler arasında velayeti babaya verilmiş 6 kişi ve eşi ölmüş 5 kişi çalışıyorsa 140 kadın sayısına velayeti babada olan 6 çocuğun babası ile eşi ölmüş 5 çocuğun babası da dahil edildiğinde bu işyerinde 151 kişi çalıştığı için kreş açılması gerekecek. Görüldüğü üzere erkeklerde emzirme odası ve kreş açılması için gerekli olan sayının hesabında kadın statüsünde değerlendirilerek toplam sayıya dahil ediliyor.

YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Oda ve kreşlerde işverenlerin yönetici, sağlık personeli ve diğer personel çalıştırma yükümlülüğü bulunuyor. Çalıştırılacak yöneticinin eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüş ve okul öncesi öğretmeni unvanını almış olması gerekiyor. Sağlık personelinin işyeri hekimi ile işyeri hemşiresi olması gerekiyor. Diğer personellerden çocuk bakıcılarından en az birinin kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunluluğu bulunuyor. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu elemanı bulundurulacak. Oda ve kreşlerdeki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilecek. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranmaktadır. Belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilecek.
Kaynak: [Uye Girisi Yapiniz. ]