PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kesin Mizan Önemli!!!Genç Stajer
03.Nisan.2013, 12:23
Arkadaşlar 30.06.2012 tarihinde adi ortaklık olan bi mükellefimiz ortağın biri ayrılınca bozuldu ve terk verdik fakat diğer ortak faaliyetine kaldığı yerden devam etti terk eden şahsın kesin mizanını ortaklık adına değil kendi adına vermişim sistem kabul etti ama ortaklık adına da kesin mizan vermeli miydim ?????

aslan
03.Nisan.2013, 12:41
Adi ortaklık adına ve devam eden ortağın adına ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekiyor.

Terk eden kişi adına kesin mizan bildirimini sistemin almaması gerekiyordu.Ortaklıktan ayrılankişi de daha sonra kendi adına bir işyeri açıp ticari faaliyetine devam etmiş olabilir.Vergi levhası sorgulaması yapın veya sözleşme girişi yapmayı deneyip bakmak lazım.

ercandream
03.Nisan.2013, 12:47
adi ortaklıkta mizan ortaklık numarasına verilir..

Genç Stajer
03.Nisan.2013, 12:49
Şimdi versem ortaklık adına bi cezası olur mu acaba

03.Nisan.2013, 12:54
Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:


3.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.
Ortaklık adına vermek zorundasınız. Diğer arkadaşlarımızda ne derler bilmem. Fakat 29.03.2013 tarihinde Kesin Mizan'ı vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Ceza uygulanıp uygulanmayacağını tam ve net bilmiyorum.

03.Nisan.2013, 13:03
[Only registered and activated users can see links]Ortaklık adına verileceği söyleniyor. Edited by: Karce

Genç Stajer
03.Nisan.2013, 13:19
Pardon arkadaşlar kusura bakmayın yanlış yazmışım faaliyetine devam eden şahsa bildirim yapmışım fakat ortaklık adına vermeyi unutmuşum kesin mizanı ortaklık adına şimdi verdim fakat terk edenlerde 29.03.2013 tü son gün idare farkına varıp kesin ceza yazar mı bu durumla karşılaşan arkadaş var mı teşekkürler

delicebirsevda
03.Nisan.2013, 13:29
<h1>Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması
[Only registered and activated users can see links]><table style=" padding-left:10;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="670"><t><tr valign="top">
<td width="76">Tarih</td>
<td width="574">23/03/2012</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="76">Sayı</td>
<td width="574">GVK-80/2012-2/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="76">Kapsam</td>
<td width="574">[Only registered and activated users can see links];ns/ecblank.gif</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" width="630"><div id="mevzuat">T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi BaşkanlığıGelir Vergisi Sirküleri/80<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><t><tr><td valign="top" width="216">

Konusu</td><td valign="top" width="388">

:Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması</td></tr><tr><td valign="top" width="216">

Tarihi</td><td valign="top" width="388">

:23/03/2012</td></tr><tr><td valign="top" width="216">

Sayısı</td><td valign="top" width="388">

:GVK-80/2012-2/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1</td></tr><tr><td valign="top" width="216">

İlgili olduğu maddeler</td><td valign="top" width="388">

:Gelir Vergisi Kanunu Madde 92, Vergi Usul Kanunu 148, 149 Mükerrer Madde 28 ve Mükerrer 257 nci maddesi</td></tr></t></table>1. Giriş

Yıllık
gelir vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin verilme
süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir
Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, bir takvim yılına ait yıllık
gelir vergisi beyannamesinin izleyen yılın Mart ayının başından
yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci
maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden
tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere
iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 403 sıra no.lu
Vergi Usul Kanunu Tebliğinde, bilanço esasına göre defter tutan
mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda
kesin mizan bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak,
yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar
nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye
dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2011 takvim yılına ait Yıllık
Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre
İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi dahil) verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe günü mesai
saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin
uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin
beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Diğer
taraftan, 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre
bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 1-31
Mart tarihleri arasında kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü, 10
Nisan 2012 Salı günü saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.</font>

Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı</div></td></tr></t></table>

Genç Stajer
03.Nisan.2013, 13:33
Bu 2011 yılının kesin mizan uzatılmasına ilişkin duyuru ben 2012 yılını soruyorum tamam gelir vergisi mizanlar 15 nisana kadar uzadı fakat 2012 içinde terk edenler için soruyorum

delicebirsevda
03.Nisan.2013, 13:47
31.03.2013
tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs
bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31
Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan
Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama.</span>
</span></span>
Tarih 29/03/2013 </span>
Sayı VUK - 62 / 2013- 07 / Form Ba ve Form Bs -17 </span>
Kapsam </span></span>
T.C.</span>
MALİYE BAKANLIĞI</span>
Gelir İdaresi Başkanlığı</span>
</span>
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 62 </span>
</span>
Konusu
: 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine
ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri
tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012
yılı Kesin Mizan Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama. </span>
</span>
Tarihi : 29/ 03 / 2013 </span>
</span>
Sayısı </span>: VUK - 62 / 2013- 07 / Form Ba ve Form Bs -17</span>
</span>
İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi. </span>
</span>
1- </span>Giriş:</span>
</span>
396
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre
defter tutan mükelleflerin 2013/Şubat dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve
Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimleri ile 403 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gelir vergisi mükellefleri
tarafından verilen Kesin Mizan Bildirimlerinin verilme sürelerinin
uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.</span>
</span>
2- </span>Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:</span>
</span>
Yoğun
iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle,
Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;
31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin
"Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Nisan 2013
tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.</span>
</span>
Ayrıca,
gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri
arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildiriminin verilme
süresi 15 Nisan 2013 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.</span>
</span>
3- </span>Sonuç:</span>
</span>
Buna
göre, 2013/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs"
bildirimlerinin verilme süresi 03/04/2013 tarihi, 2012 yılı Kesin Mizan
Bildiriminin verilme süresi 15/04/2013 tarihi saat 24:00'e kadar
verilebilecektir.</span>
</span>
Duyurulur.</span>
</span>
</span></span>

delicebirsevda
03.Nisan.2013, 13:52
SANIRIM ŞİMDİ OLDU :-)

Genç Stajer
03.Nisan.2013, 13:55
Yine anlatamadım sanırım:)Yıl içinde terk edenlerinde mi süresi 15 ine kadar uzadı onu merak ediyorumm

delicebirsevda
03.Nisan.2013, 14:01
esmîGazete Sayı : 27820
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 403)
<!--if gte mso 9>
<o:OfficeSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeSettings>
<!-->D – Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir
vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart
tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini
1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda
vereceklerdir.Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya
kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye girmiş
kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu
kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde
verilecektir.Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların
fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme
beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin
bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak
suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi
dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam
bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki
faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan
kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme
işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son
bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi
içinde verilecektir.2. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde,
bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır.
Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü
saat 24.00’e kadar tamamlanmalıdır.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu
olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile)
bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

<!--if gte mso 9>
<w:Word>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:Trackatting/>
<w:Hyphenati&#111;nZ&#111;ne>21</w:Hyphenati&#111;nZ&#111;ne>
<w:Punctuati&#111;nKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>
<w:IgnoreMixed>false</w:IgnoreMixed>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:D&#111;notPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplex>X-NONE</w:LidThemeComplex>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:D&#111;ntGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndark/>
<w:EnableKerning/>
<w:D&#111;ntFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&amp;#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:Word>
<!--><!--if gte mso 9>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemi="true" DefQat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267">
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="0" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="ing 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 7"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 8"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 9"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="35" Qat="true" Name="capti&#111;n"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="10" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Title"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="11" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="0" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Str&#111;ng"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="20" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="0" Name="Normal Web"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="59" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="1" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revisi&#111;n"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="34" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="29" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="30" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="19" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="21" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="31" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="32" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="33" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Qat="true" Name="TOC ing"/>
</w:LatentStyles>
<!--><!--if gte mso 10>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal Tablo";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}

<!-->

03.Nisan.2013, 14:33
Tasfiyeye girmiş bir şirketimiz var. Bunun kesin mizan ve kurumlar vergisini hangi tarihte vermem gerekir.

delicebirsevda
03.Nisan.2013, 14:52
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye girmiş
kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu
kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde
verilecektir. YUKARDAKİ METİNDE VAR.

dsen55
03.Nisan.2013, 14:57
29 mart sonu ile kesin mizanı yolamalıydınız... ne yazikki cezalı duruma düştünüz..